facebook script

Zvíťaziť nad závislosťou

Pred niekoľkými rokmi som sa stretol so starým priateľom. On, ja a moja žena Susan sme v dospelosti pomerne dlho užívali drogy. Začali sme v roku 1972, no ja so Susan sme s tým prestali v roku 1996. Môj priateľ Randy však nemal také šťastie.

Keď som ho uvidel, zdalo sa mi, že je na pokraji smrti. Po dlhom objatí som sa zahľadel do jeho hlbokých očí, v ktorých sa objavili slzy. Povedal mi, že dobre vyzerám a že je hrdý na to, že som čistý a triezvy. Pozrel som sa mu priamo do očí a povedal: „Randy, ani ty nemusíš žiť takto.“ Rozpačito sa opäť pozrel na mňa, naklonil trochu hlavu a spýtal sa: „Nemusím?“ To mu nikdy nikto nepovedal, a asi aj preto nevedel žiť inak. Pozitívum je, že nikto, ani ty, si nemusíš ničiť život závislosťou.

Život niektorých ľudí je celoživotné hľadanie úľavy od bolesti. Bolesť (psychická i fyzická) prichádza v rôznych podobách; takisto aj úľava od bolesti môže mať mnoho podôb (teda rôzne závislosti). Možno neuveríš, no závislosť je často nacvičená technika na zvládanie záťažových situácií. Takéto techniky na zvládanie problémov – ktoré ľudia používajú, aby sa pretĺkli životom – majú dve formy: závislosť od návykových látok alebo závislosť, ktorá sa prejaví určitým správaním. Častejšie sa označujú pojmami látkové a nelátkové závislosti.

Medzi najčastejšie užívané látky patrí pervitín, heroín, kokaín, alkohol, tabak, kofeín, ale aj lieky proti bolesti vydávané na predpis. Nelátkové závislosti sú oveľa rozšírenejšie a komplexnejšie a prejavujú sa rôznymi spôsobmi – od hazardných hier cez hnev, sexuálne závislosti, žiarlivosť, ohováranie, závislosť od médií, závislosť od jedla až po vorkoholizmus či akýkoľvek iný typ správania, ktorý človek využije na útek z reality.

Problémy už od začiatku

Príčiny závislostí sa často dajú nájsť už v detstve. Hoci si si to neuvedomoval, tvoj mozog v prvých rokoch života vyvíjal svoje vlastné štruktúry a chemické látky, ktoré ti umožňovali vyrovnať sa so životnými úspechmi a prehrami.Ak sa táto schopnosť z akéhokoľvek dôvodu plne nevyvinula (príčinou mohlo byť fyzické týranie, slovné napádanie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie atď.), začal si hľadať iné cesty, ako zvládnuť náročné životné situácie.

Možno sa práve teraz nachádzaš v takejto situácii a nevedomky sa snažíš vyrovnať sa s jazvami a emocionálnou úzkosťou z minulosti. Hľadáš úľavu od bolesti v určitom type správania alebo v látke, o ktorej vieš, že ti neprospieva. Zároveň je to jediná vec, ktorá ti prináša úľava. V srdci si však kladieš otázku: „Môže ma niekto toho zbaviť? Je to jediný spôsob, ako sa dokážem vyrovnať so svojím životom.“ Niekedy už ani nedokážeš rozoznať prvotnú bolesť či problémy, pred ktorými utekáš. Ani sám nevieš, prečo vlastne to či ono robíš. To je presne dôvod, prečo je také náročné zbaviť sa závislosti.

Iný typ závislosti vzniká, keď si živíme prirodzenú ľudskú chtivosť. Závislosti tohto druhu ťa môžu spútať rovnako silno ako ostatné.

V oboch prípadoch to vyzerá beznádejne. Ver mi, priateľu, zažil som to. Závislosť je jednoducho návyk, ktorý ovláda teba – nie ty jeho. Tento návyk ti hovorí, kedy a kde sa k nemu vrátiš. Navyše, kedykoľvek sa rozhodneš buď pre závislé správanie, alebo proti nemu, v tvojom mozgu sa vytvárajú nové spojenia, ktoré posilňujú a automatizujú tvoje rozhodnutie.

Prekonanie závislosti

Ako teda zmeniť tento mechanizmus zvládania problémov? Ako sa vymaniť zo stereotypov, ktoré sa vplyvom žiadostivých návykov tak hlboko vryli do našich nervových dráh? Ako začať rozmýšľať o novej budúcnosti? Možnosti tohto malého letáka neposkytujú priestor na to, aby sme každému jednotlivo odpovedali na túto otázku, keďže každý prípad je jedinečný. Veľká časť tohto procesu obnovy vyžaduje individuálnu pozornosť a rady. Niekoľko rád, samozrejme, nájdeš aj na konci článku. Prvé dva kroky, ktoré sú spoločné pre všetky procesy obnovy, spočívajú v tom, že si uvedomíš, že nemusíš žiť so závislosťou a že existuje riešenie!

Máme nebeského Otca, ktorý nechce, aby sme žili spútaní našimi závislosťami. Chce, aby sme boli slobodní, šťastní a zdraví. Chce nás naučiť, ako zanechať svoju minulosť presne tam, kde je – v minulosti. On sám môže byť naším novým mechanizmom na zvládanie záťažových situácií! Boh je voči nám taký dobroprajný, že dal svojho Syna, skrze ktorého nám dáva k dispozícii všetko, čo potrebujeme, aby sme unikli zo zväzujúcich okov. Sľúbil nám: „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (Prvý list Korinťanom 10,13) Slobodaje reálna možnosť, ba dokonca zaručená! Ježiš môže zastaviť kolobeh závislosti v tvojom živote! „Môže dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu...“ (List Hebrejom 7,25)

Vzalo ti opakované zlyhanie nádej? Ak sa človek sústredí na svoje nedostatky a prehry, zmalomyseľnie. Musíme hľadieť na Boha a dôverovať jeho moci, lebo len tak budeme hľadieť na problémy zo správnej perspektívy. Pozri sa na ne reálne. Osoba, ktorej dokážeš najviac dôverovať, si ty sám. Problém je v tom, že ako ľudia svojím správaním stále znovu dokazujeme, že sme neschopní riadiť svoj život. Poviem to otvorene – dôverujeme zlej osobe. V biblickej knihe Príslovia 3,5 je napísané: „Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum.“ Boh vie, prečo to hovorí. Vie, že naša vlastná rozumnosť nie je dokonalá. Vie aj to, že prežívame citové zranenia a že robíme to najlepšie, čo môžeme. Ale vie aj to, že musíme veriť jemu a jeho schopnostiam. Inak nám nádej a motivácia nevydrží. On má pre nás pripravenú novú cestu – cestu systematického nahrádzania zlého správania dobrým správaním, cestu zmeny nervových spojení v mozgu, ktoré budú pracovať pre naše dobro, nie nám škodiť.

Raz sa Ježiš spýtal jedného slepca: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Muž odpovedal: „Pane, aby som videl!“ (Evanjelium podľa Marka 10,51) Ježiš sa ho vlastne spýtal, či chce, aby dal jeho život do poriadku. Dnes kladie túto otázku Ježiš tebe, priateľu. Nemusíš takto žiť. Chceš, aby Boh dal tvoj život do poriadku? Na konci letáka nájdeš odkaz na ďalšie materiály, ktoré ti pomôžu v tvojom zápase. Chceš teda znovu vstať a ísť v ústrety slobode a pokoju? Na túto otázku si môžeš odpovedať len ty sám.

 

Vyhľadajte si Klub zdravia vo vašom meste:
www.zivotazdravie.sk