facebook script

Verslavingen doorbreken

Een aantal jaren geleden kwam ik een oude vriend tegen, waarmee ik ooit drugs gebruikte. Hij, net als mijn vrouw Susan en ik, had zijn hele volwassen leven lang drugs gebruikt, beginnend rond 1972. Susan en ik hadden er in 1996 mee gebroken; mijn vriend Randy echter was niet zo gelukkig. Toen ik hem zag leek hij op sterven na dood. Na een lange omhelzing keek ik in zijn ogen, die diep in de kassen waren weggezonken. Ik zag tranen opwellen. Hij vertelde mij hoe goed ik er uit zag en hoe trots hij erop was, dat ik clean was en nuchter. Ik keek hem recht in de ogen en zei: “Randy, jij hoeft niet zo te leven.” Hij keek terug met een perplexe blik, hield zijn hoofd een beetje scheef en zei: “Hoeft dat niet?” Niemand had hem dat eerder verteld; Randy kende geen andere manier. Maar hier komt het goede nieuws: niemand hoeft te leven met een overweldigende verslaving, u ook niet.
Voor sommige mensen is het leven een levenslange zoektocht naar verlichting van pijn. Pijn komt in veel vormen (emotioneel en lichamelijk) en dat geldt voor veel mensen ook voor pijnverlichting (verslaving). Geloof het of niet: een verslaving is vaak een hulpmechanisme. Het hulpmechanisme, of ook wel verwerkingsmechanisme, waarmee mensen zichzelf door het leven slepen, komt in twee vormen: middelenmisbruik en mensenmisbruik, beter bekend als middelenverslaving en gedragsverslaving. De meest voorkomende verslavende middelen zijn methamfetamine, heroïne, cocaïne, alcohol, tabak en cafeïne, evenals voorgeschreven pijnstillende middelen. Gedragsverslavingen zijn veel breder en complexer. Zij manifesteren zich op verschillende manieren, van gokken tot boosheid, seksuele verslavingen, jaloezie, roddelen, overwerk of ieder ander soort gedrag waar mensen zich mee bezig houden om de werkelijkheid te ontvluchten.

Problemen vanaf het begin

Vaak kan de oorsprong van verslaving in de kindertijd worden gevonden. Hoewel u zich er niet van bewust was ontwikkelden uw hersenen tijdens uw eerste levensjaren hun eigen uitrusting en chemicaliën, om u in staat te stellen met de ups en downs van het leven om te gaan. Als deze uitrusting zich niet tot zijn volle potentie ontwikkeld heeft, om wat voor reden dan ook (lichamelijk misbruik, verbaal misbruik, verwaarlozing, seksueel misbruik enzovoort), zult u merken dat u zoekt naar andere manieren om het leven aan te kunnen.

Misschien bevindt u zich nu in deze situatie, onbewust proberend om met littekens en emotionele nood uit het verleden om te gaan. U zoekt verlichting van pijn in gedrag of een middel, waarvan u weet, dat het niet goed voor u is, terwijl het op hetzelfde moment het enige is dat u verlichting geeft. En u zegt in uw hart: hoe kan iemand mij dit afnemen? Het is de enige manier waarop ik met het leven om kan gaan. Soms kunt u de pijn en de problemen waar u voor vlucht niet eens benoemen en juist daarom is het zo moeilijk om met deze verslaving te breken. Een andere verslavingsvorm vloeit voort uit het eenvoudigweg koesteren van uw natuurlijke menselijke lusten. Deze verslavingen kunnen boeien vormen, die u, even stevig als de andere soorten, binden. Beide voorbeelden lijken vaak hopeloos en, ik kan het u vertellen, ik heb het meegemaakt. Uw verslaving is de gewoonte die u beheerst; u heeft er geen controle over. De gewoonte vertelt u wanneer en waar u ermee bezig gaat. Om het af te ronden: elke keer dat u een besluit neemt voor of tegen een verslavende gewoonte, worden er zenuwbanen gevormd, die verslavingen verder verstevigen.

Overwinnen

Hoe veranderen wij nu verwerkingsmechanismen? Of hoe breken wij uit de banen, die zo diep zijn uitgesleten in onze neurale paden van wellustige gewoontes? Hoe kunnen wij een nieuwe toekomst voor onszelf creëren in ons verstand? Om die vraag volledig te beantwoorden voor ieder individu valt buiten de mogelijkheden van dit traktaatje. Elke zaak is uniek en veel van uw herstelproces verlangt individuele aandacht en advies, waarover iets aan het eind van dit traktaat kan worden gevonden. Maar de eerste stap, die hetzelfde is in alle succesvolle wegen tot herstel, is erkennen dat u niet met verslavingen hoeft te leven en de bron van de oplossing herkent.

Wij hebben een Vader in de hemel, die niet wil dat wij ons leven lang aan onze verslavingen geketend zijn. Hij wil dat wij vrije, gelukkige en gezonde levens lijden. Hij wil ons leren om het verleden achter ons te laten. Hij kan ons nieuwe verwerkingsmechanisme zijn. Hij wil deze dingen zo graag voor ons, dat Hij Zijn Zoon gaf en door die gift ons alle benodigde kracht gaf om aan de boeien te ontsnappen, die ons vasthouden. Luister naar Zijn belofte: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” (1 Korinthe 10:13) Vrijheid is mogelijk en zelfs verzekerd! God kan de verslavende cirkel in uw leven doorbreken! Hij “kan ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan.” (Hebreeën 7:25)

Heeft herhaaldelijk falen u de hoop ontnomen? Focussen op uw gebrek aan vermogen is ontmoedigend, maar blikken op God en vertrouwen op Zijn kracht brengt zaken terug tot het juiste perspectief. Kijk even naar de realiteit. De persoon, die u geneigd bent het meest te vertrouwen, bent uzelf. Het probleem is dat wij keer op keer hebben bewezen dat wij niet zo goed ons leven kunnen leiden. Om het bot te zeggen: wij hebben de verkeerde persoon vertrouwd. In Spreuken 3:5 zegt de Bijbel “op de HEERE te vertrouwen met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” God zegt dit met een reden. Hij weet dat ons verstand gebrekkig is, Hij weet dat wij emotioneel beschadigd zijn, Hij weet dat wij het beste doen wat wij kunnen, maar Hij weet ook dat wij Hem moeten vertrouwen en Zijn mogelijkheden – anders zijn onze hoop en motivatie verdwenen. Hij heeft een nieuwe weg voor ons uitgestippeld, een manier om slecht gedrag systematisch door goed gedrag te vervangen, een manier om die neurale verbindingen in de hersenen te veranderen om voor het goede te werken, in ons voordeel en niet in ons nadeel.

Jezus vroeg eens aan een blinde man: “Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden.” (Markus 10:51) Waar het op neerkomt is, dat Jezus de man vroeg of hij genezen wilde worden. En vandaag is dat Zijn vraag aan u, vriend. U hoeft niet zo te leven. Wilt u genezen worden? Wilt u naar de herstelbronnen kijken aan het eind van dit traktaat? Wilt u weer opstaan en richting vrijheid en vrede gaan? U alleen kunt die vraag beantwoorden.

Hulpbronnen

Specifieke verslavingen kunnen makkelijker overwonnen worden door een gestructureerd lange termijnplan. Hier volgen een aantal websites, die gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen om diverse verslavende gewoonten te overwinnen. Bedenk dat God in staat is hen tot het uiterste te redden, die tot Hem komen door Christus! De overwinning is mogelijk door geloof in God, praktische veranderingen, een vastbesloten wil en inspanning!

Kijk op http://www.korrelatie.nl/thema-s/verslaving/ voor

  • Alcoholverslaving
  • Drugsverslaving
  • Seksverslaving
  • Gokverslaving
  • Internetverslaving
  • Gameverslaving

Bijbelcursus