facebook script

Vajon elég jó vagyok?

Vajon elég jó vagyok?

Ryan vallásos környezetben nőtt fel. Rendszeresen járt istentiszteletre, de azért az élet örömeiből is merített, ártatlan tréfákban is részt vett. Egy csodálatos nőt vett feleségül, aki a közös éneklések során egy régi zongorán kísérte duettjüket. Legtöbbször Isten szeretetéről énekeltek. A kedvencük a „Messze távolodtam el Istentől, de most már jövök haza” című ének volt.

Azonban a felesége találkozott egy másik férfival, és innentől kezdve Ryan élete összeomlott. Egyik probléma a másikat követte, végül lopott autókkal való kereskedés miatt börtönbe került. Kiszabadulása után új munkát keresett, de pár évre megint lecsukták.

Később családja és egy alkalmi barátja is próbált Ryan lelkére beszélni, hogy térjen vissza Istenhez. „Nem vagyok elég jó, hogy Isten visszafogadjon.” – volt a válasza.

Érezted valaha, hogy nem vagy elég jó? Éreztette már valaki ezt veled? Szüleid,  osztálytársaid vagy a tanáraid közül valaki? Esetleg a főnököd? Érezted valaha, hogy nem felelsz meg az életedben jelen levő, számodra fontos emberek követelményeinek, akiktől pedig leginkább szeretetet és tiszteletet vártál? És ha nekik sem tudtál elég jó lenni, hogyan tudnál VALAHA Istennek megfelelni?

Luther Márton hasonlóképpen érzett. Vallásának tanításai rettegéssel töltötték el. Istent kegyetlen diktátornak, kíméletlen bírónak tartotta. Fiatalkorában mindig amiatt aggódott, hogy megbántja, megsérti Istent. Minél többet olvasta a Bibliát, annál jobban elveszettnek érezte magát. Minden erejével megpróbált bocsánatot nyerni – böjtölt, éjjel-nappal a Bibliát olvasta, sanyargatta magát, mígnem egészségileg teljesen tönkrement. De továbbra is kétségek közt vergődött, bűnösnek érezte magát.

Végül, mikor már minden reménytelennek tűnt, egy új barátja teljesen más istenképet vázolt fel előtte. Az egyébként már idős ember a Bibliát idézve mondta Luthernek, hogy ne magára nézzen, ne gondolkozzon az Isten törvényének megszegésével járó szörnyű következményeken, hanem tekintsen Jézusra, a bűneinket eltörlő Megváltóra. „Ahelyett, hogy magadat kínoznád az elkövetett bűneidért, vesd magadat a Megváltó karjaiba. Bízz Benne!” – mondta.

Egy utolsó kísérletként, hogy megszabaduljon bűneitől, Luther megpróbálta megmászni „Pilátus lépcsőjét” a térdein. Hirtelen egy hangot hallott: „Az igaz ember hitből él!” – semmit sem tudsz tenni a megváltásodért. Minden hamis vallás alapja az az eszme, hogy az ember meg tudja menteni saját magát. Isten nem kíván semmi bonyolult, borzalmas dolgot bűneink bocsánatáért cserébe. Nem kell hosszú, fárasztó zarándokutakat megtennünk, vagy fájdalmasan sanyargatnunk magunkat. A Rómaiakhoz írt levél 3:20 azt mondja, senki sem igaz, és nyerhet bűnbocsánatot, csak hit által.

Minden kísérlet, hogy saját erőnkből szent életet éljünk, kudarcra van ítélve. A Biblia azt mondja, hogy NINCS igaz ember, senki sem az. Mindannyian bűnösök vagyunk és szűkölködünk Isten dicsőségében, mindenki az egész világon (Róma 3:10, 23). Ezek után szerinted reménytelen a te eseted? Vagy az enyém?

Talán úgy gondolod, túlságosan rossz vagy ahhoz, hogy Isten szeretni tudjon. Azonban minél inkább bűnös vagy, annál inkább szükséged van Jézusra. És csak egyetlen megbocsáthatatlan bűn van; egy, amit Isten nem tud megbocsátani (Máté 12:31). Ez pedig az, ha valaki makacsul elutasítja Isten hívását, ami arra kéri, hogy bánja meg bűneit és engedje be a Szentlelket munkálkodni az életébe.

Ha szándékosan tovább vétkezünk, akkor nincs olyan áldozat, vagy bármi, amit tehetnénk bűneink elfedezésére (Zsidók 10:26). Azonban Isten megígérte, ha megvalljuk Neki bűneinket, mivel Ő igaz és hűséges, ezért megbocsátja őket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1 János 1:9). Bárki, aki megpróbálja elrejteni a bűneit, nem fog fejlődni az életben, de aki megbánja és leteszi őket, kegyelmet nyer (Példabeszédek 28:13). Krisztus azt mondta, hogy aki vétkezett, az a bűn rabszolgája. A bűn bűntudatot okoz, ami a legnehezebb teher, mert nem csak lelkileg, de érzelmileg, mentálisan és fizikailag is megsebzi áldozatát. Azonban van gyógymód, mégpedig a megbocsátás, amely tiszta lelkiismeretet és lelki békét ad. Krisztus biztosított minket, hogy „ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek” (János 8:36).

Ne gondold, hogy valaha is elég jó tudsz lenni. Egyedül Krisztus az. Isten mégis azt várja el tőlünk, hogy igazak legyünk, tiszták és a törvény iránt engedelmesek. Viszont mi képtelenek vagyunk – akár tetteinkben, akár gondolatainkban – teljes mértékben engedelmeskedni Neki . Egyedül az Ő ereje képes a Szentlélek által megváltoztatni az életünket. Ha teljes mértékben bízunk Istenben, ha naponta keressük akaratát az életünkben, akkor a vágyunk az lesz, hogy azt tegyük, amit Ő akar. Csak hit által, csak a Jézus Krisztusban és az Ő bűneinkért hozott áldozatában való teljes hit által fogadja el Isten, az Atyja és minden ember Bírója Krisztus igazságát a mi hibáink helyett.

Sátán megpróbálja elpusztítani a hitedet és reményedet, hogy lemondj Istenről. El akarja hitetni veled, hogy túl bűnös vagy ahhoz, hogy Isten megmentsen; hogy eseted reménytelen; hogy túl rossz vagy ahhoz, hogy szeressen és megbocsásson. Sátán talán azt sugallja neked, hogy nem mehetsz Istenhez addig, amíg nem teszed magad elég jóvá. Azonban erre a vádra Isten ígéretével válaszolhatunk: „aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (János 6:37). Mondd meg az ellenségnek, hogy Krisztus kereszten kiontott vére megtisztít téged a bűntől. Ha csak egyetlen egy lépést teszel Isten felé bűnbánattal, Ő meghallgat téged, és vágyakozva vár, hogy bízd Rá az életedet.

Ahogyan Luther Márton barátja bölcsen mondta, „Figyelj az Isten fiára. Emberré vált, hogy isteni kegyelemről biztosíthasson téged.” Megnyugtatta Luthert, hogy szerető mennyei Atyánk van, és ezt tanácsolta: „szeresd azt, Aki előbb szeretett téged.”

Jézus szereti, ha úgy megyünk Hozzá, ahogy vagyunk: bűnösen, tehetetlenül, függőséggel terhelten. Minden gyengeségünkkel, tévedésünkkel és bűnünkkel együtt mehetünk Hozzá, és megbánással borulhatunk a lábához. Szeretne körülvenni minket szeretetével, hogy begyógyítsa sebzett életünket, és megtisztítson minden bűnünkből. Az igaz, hogy Isten gyűlöli a bűnt, de szeret minden egyes bűnös embert. Elküldte Jézust a földre, hogy MINDEN egyes ember, aki elfogadja szeretetét és megbocsátását, megtapasztalhassa azt az örömöt és a békét, amely a bűntől való szabadulást követi.

Pál apostolhoz hasonlóan te is elmondhatod: „Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül én vagyok az első.” Azonban Jézus egyetlen egy bűnösért is meghalt volna. János 3:16 biztosít minket, hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy ha valaki hisz Őbenne, nem fog elkárhozni (végleg meghalni), hanem örök élete lesz.