facebook script

Twilight, schijn of werkelijkheid?

“Ik ben het gevaarlijkste roofdier op aarde. Alles aan mij nodigt je uit … Ik ben ontworpen om te doden… Ik wilde je doden. Ik verlangde nooit eerder in mijn leven zo naar het bloed van een mens… Jouw geur is voor mij als een drug. Jij bent als mijn eigen persoonlijke heroïne.”

Dit zegt de knappe vampier Edward Cullen tegen zijn betoverde, 17-jarige geliefde Bella Swan in de succesvolle ‘Twilight’ serie. Wat is nou eigenlijk zo bijzonder aan de ‘Twilight’? Vampiers zijn slechts fantasie, nietwaar? Of…

Hoe het begon

Het begon allemaal op een donkere avond – 1 juni 2003 om precies te zijn – toen een praktisch onbekende huismoeder uit Arizona, Stephenie Meyer, een geheimzinnige droom had. Op haar officiële website verklaart Meyer: “Ik werd op die 2ejuni wakker uit een heel levendige droom. In mijn droom waren twee mensen intens in gesprek op een stuk gras in de bossen. Eén van deze mensen was gewoon een doorsnee meisje. De andere persoon was fantastisch mooi, sprankelend en een vampier. Zij bespraken de moeilijkheden die inherent waren aan de feiten, dat A) zij op elkaar verliefd werden terwijl B) de vampier in het bijzonder aangetrokken werd door de geur van haar bloed en er moeite mee had zichzelf ervan te weerhouden haar onmiddellijk te doden.” (*)

Deze droom was zo meeslepend dat zij, toen zij wakker werd, als de gesmeerde bliksem begon te schrijven. Tot grote verrassing van haar familie leverde haar dwangmatige schrijven in relatief korte tijd niet alleen een lucratief uitgeverscontract op (zij is nu heel rijk), maar zij produceerde vier complete vampierromans (The Twilight Saga), wat zelfs resulteerde in de verfilming van ieder boek. De ‘Twilight’ is ‘hot’. Het is groter dan Harry Potter. Het lijkt allemaal zo mysterieus en bovennatuurlijk. Is dat het ook?

Is het mogelijk dat er onzichtbare machten achter de schermen aan het werk zijn? Laten wij op onderzoek uitgaan. Hier is iets griezeligs aan de hand. Of u het beseft of niet: talloze tieners zijn niet alleen gefascineerd door vampierromans en -films, maar de belangstelling voor het drinken van echt bloed neemt ook een grote vlucht. Zoek maar eens op Google naar het verslag van Sean Hannity ‘Night Neighbors: Members Of America’s Vampire Subculture Could Be Living Right Under Your Nose’ (Nachtelijke buren: Leden van Amerika’s vampiersubcultuur leven mogelijk recht onder uw neus), of het verhaal op ABC News: ‘Real Life Vampires: Who Are They?’ (Echte levende vampiers: Wie zijn zij?) U zult versteld staan wat u vindt. Het is waar. Echt vampirisme is uit de doodskist gekropen en echte mensen zijn werkelijk aan het experimenteren met het drinken van echt bloed. Het is een duistere ontwikkeling.

Oude waarschuwingen

Weet u wat de Bijbel zegt over het drinken van bloed? Ten eerste wordt het gebruik duidelijk verboden (Leviticus 17:10, Handelingen 15:20). Ten tweede wordt het aan de mystieke wereld van het occultisme gekoppeld. God waarschuwde Zijn vroege volk: “U mag niets eten waar nog bloed in zit. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden” (Leviticus 19:26). Wichelarij en wolken duiden zijn occulte praktijken. Zo worden bloed drinken en occultisme aan elkaar gekoppeld en met een goede reden. In Bijbelse dagen praktiseerden bloeddrinkers vaak tovenarij en dezelfde band bestaat vandaag. In ‘Twilight’ heeft Edward Cullen geestelijke krachten. Hij kan gedachten lezen en is zelfs lid van de ‘Olympische kring’. ‘Kring’ is een heksenterm. Er is niets nieuws onder de zon.

Als iemand diep in de heilige bladzijden van de Bijbel duikt, komt de waarheid over een grote oorlog naar boven. Bij de meesten is het niet bekend, dat er een strijd woedt tussen God en een gevallen engel, Lucifer, en in de kern is het een boodschap over bloed. Bijna tweeduizend jaar geleden deelde een man met de naam Jezus Christus het sap van geperste druiven uit aan Zijn discipelen in een zaaltje in Jeruzalem. Hij alleen begreep de volledige betekenis van de zoete drank. “Want dit is Mijn bloed, het bloedvan het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheüs 26:28). Jezus deelde geen echt mensenbloed uit, maar druivensap dat Zijn aanstaand offer voor de zonden van de wereld voorstelde.

De volgende dag was Hij dood, gekruisigd tussen twee dieven. Terwijl Hij aan het kruis hing doordrenkte Zijn bloed druppel voor druppel het hout, dat Zijn geslagen lichaam ondersteunde. Wat betekent dat allemaal? De Bijbel verklaart het mysterie: “Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthe 15:3). Het laatste boek van de Bijbel wijst op hen, die een onzichtbare vijand versloegen. Mis het niet: “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam (Jezus Christus)…” (Openbaring 12:11). Dit houdt in dat wij ‘zondaars’ door het offer van Christus, die Gods zoon is, toch de hemel kunnen binnengaan door de verdienste van de Koninklijke substantie die Hij aan het kruis vergoot. De duivel weet dit en hij haat het bloed van Christus. Daarom gaf hij Stephenie Meyer die droom en daarom betovert hij onze generatie met hekserij, vampirisme en zelfs het drinken van echt bloed. “Alles wat nodig is om zondaren van het bloed van Jezus Christus weg te lokken!”, fluistert hij sluw. Gebaseerd op de populariteit van ‘Twilight’ is zijn strategie een duivels succes geworden.

Bloedtransfusie

De aantrekkingskracht van ‘Twilight’ is tweeledig. Ten eerste is het een boeiend verhaal over vampiers en weerwolven; en ten tweede is het een hartverwarmend liefdesverhaal over Edward en Bella. In Robert Colemans boek ‘Geschreven in bloed’ overwon een jongen, genaamd Johnny, een dodelijke ziekte. Helaas werd zijn kleine zusje er ook door getroffen en zij was stervende. “Zij heeft een bloedtransfusie nodig of zij zal doodgaan,” zei de dokter tegen de ouders, “en Johhny’s bloed is perfect, omdat hij de ziekte al heeft overwonnen.” Alle ogen richtten zich op de jongen. “Wil jij jouw bloed geven?” vroegen zijn ouders hem in tranen. Johnny aarzelde. Zijn onderlip trilde. “Natuurlijk,” fluisterde hij ten slotte, “zij is mijn zusje.” Zij raceten naar het ziekenhuis. In de operatiekamer lagen Johnny en Mary naast elkaar op aparte bedden. Johnny’s lichaam was gezond, terwijl Mary er bleek en zwak bijlag. Geen van beiden sprak. Toen hun ogen elkaar ontmoetten grinnikte de jongen. Slangen werden aangesloten, een naald werd in Johnny’s arm geprikt en de rode vloeistof begon te vloeien. Toen de transfusie klaar was verbrak Johnny de stilte en vroeg met beverige stem: “Wanneer ga ik dood?” Pas toen besefte de dokter waarom de lip van de jongen trilde toen hij instemde met de transfusie. Hij dacht dat hij zijn leven voor zijn zusje opofferde. Toch was hij bereid het te doen, omdat hij van haar hield en het geven van zijn eigen bloed was daarvan het uiterste bewijs.

Uw keus

Beste lezer, iemand anders wil vandaag uw hart veroveren. Zijn naam is Jezus Christus. Vampiers nemen bloed, maar Hij gaf Zijn bloed voor u. Drie dagen later rees Hij uit de dood op. Geloof mij: Zijn liefde is groter dan die van vampiers, Edwards inbegrepen. Alleen Zijn bloed kan onze zielen redden. Nu is de tijd om onze zonden te berouwen en op Jezus Christus te vertrouwen (Handelingen 20:21). Laat in deze laatste dagen voor Hij terugkomt (Johannes 14:3) Lucifer niet uw hart verleiden tot het nemen van het verkeerde bloed.

 

* http://www.stepheniemeyer.com/twilight.html

Bijbelcursus