facebook script

Racionális hit?

Racionális hit?

Gergő és Máté barátok voltak, ellentétes meggyőződésekkel. Gergő hitte, hogy Isten a Mindenható Király, aki mindeneket teremtett. Máté egy buzgó ateista volt, aki gúnyt űzött a vallásból, és abban hitt, hogy az egész világ – saját magát is beleértve -, egy biológiai lehetetlenség következménye. „Honnan tudod, hogy Isten létezik, és hogy a Biblia nem csak egy meséskönyv?”- gyakran ezzel provokálta Gergőt a beszélgetésre. „Isten létezik, mert ezt mondja a Biblia, a Bibliában pedig megbízhatsz, mert az Isten Szava” válaszolta Gergő. Máté csak kuncogott ezen a logikátlan válaszon, és azt szokta mondani: „ezt olyan, mintha azt mondanád: én egy szorgos munkás ember vagyok azért, mert Péter ezt állítja rólam. És hogyan bízhatunk meg Péterben? Egyszerű: megbízhatunk benne, mert én garantálom a hihetőségét.” A Gergő által bemutatott körkörös logika helytelen és senkit sem fog meggyőzni Isten létezéséről és a Biblia hitelességéről. Sok ember van még, akiknek semmi okuk nincs a Bibliában hinni. Léteznek világosabb bizonyítékok a Biblia érvényességét illetően? Vajon az intelligencia és az érvelés eltűnnek amikor az ember kereszténnyé válik?

Az álom

Egyik módszer amivel letesztelhetjük a Biblia hihetőségét, a próféciák megfigyelése. Isten azt állítja, hogy a Biblián keresztül beszél nekünk a jövőről is (Ézsaiás 46:9-10). A Dániel könyvében található ókori Babilon történelmi feljegyzéseinek vizsgálata segíteni fog választ találni a Biblia érvényességét illetően. Itt egy Nabukodonozor nevű királyról olvasunk, egy olyan vezetőről, akiről nemcsak a Biblia ír, hanem más történelmi krónikák is.1 Egyik éjszaka aggasztó álma volt., de amikor felébredt, már nem emlékezett álmára, csak a vele járó aggodalomra. Összehívta az összes bölcsét és megparancsolta, hogy mondják el az álmot és a magyarázatát. A kérés hallatán a bölcsek megdöbbentek. Azt válaszolták: „Nincs ember a földön aki a király dolgát megjelenthetné…” (Dániel 2: 10-11) A király dühös lett, és elrendelte, hogy Babilon bölcseit végezzék ki (Dániel 2:12). Itt jön képbe egy zsidó férfi, Dániel. Dániel serdülő korában fogolyként került Babilonba. Dániel hitt Istenben. Amikor a királyi udvar képviselője, Ariók, elmondta neki a királyi parancsot, Dániel elment a királyhoz és egy kevés időt kért, hogy elmondhassa a királynak az álmot és a magyarázatát. A király beleegyezett. Dániel hazament, és bölcsességet kért Istentől. Isten válaszolt kitartó imájára és, „Akkor Dánielnek megjelentették az a titok éjjeli látásban.” (Dániel 2:19)

A történelem nagy szobra

A következő reggelen Dániel elment a király trónszéke elé és elmondta az álmot. A király álmában egy nagy szobrot látott. Ennek öt különböző része volt. A feje színaranyból volt, a mellkasa és a karjai ezüstből voltak, a hasa és a bordái bronzból, lábai vasból, lábujjai pedig vas és agyag keverékéből tevődtek össze. Egy hatalmas kő megütötte a szobrot, szétzúzta azt, majd a szél szétszórta (Dániel 2:31-35). Ekkor Dániel elmondta a királynak az álom magyarázatát. Az arany fej Babilont jelképezte. Az ezüst Médó-Perzsiát, a bronz a Görög Birodalmat. A vas lábak Rómát szimbolizálták.2 A lábujjak vas és agyag keveréke Róma feloszlott erejét jelképezték, annak erős és gyengébb részeit. Úgy ahogy az agyag nem keveredik a vassal, ugyanígy ezek a nemzetek sem fognak tudni közös nevezőre jutni és egyesülni. A kő – amelyik ledöntötte a szobrot -, Isten Országát jelképezi. „És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.” (Dániel 2:38-44)

Az álom beteljesülése

A prófécia a fémekkel ábrázolt birodalmakról pontosan beteljesedett. Az első birodalom, Babilon, Kr.e. 605-től egész Kr.e. 539-ig uralta a világot. A Médó-Perzsa Birodalom hatalma Kr.e. 539-ben kezdődött és Kr.e. 331-ig tartott. Következett a Görög Birodalom uralma Kr.e. 331-től Kr.e. 168-ig. A vaskezű Római Birodalom Kr.u. 168- tól Kr.u. 476-ig uralkodott. Az utolsó Birodalom, amely több kisebb Birodalomból tevődött össze, Róma felosztott hatalmát jelképezi, a modern európai nemzeteket, amelyek ma is különállóak, nem egységesek. A Bibliába pontosan bemutatja nekünk ezeket a birodalmakat, és azt is, hogyan követték egymást a történelem során.

Konkrét bizonyítékok

Egyesek kételkednek, és úgy gondolják, hogy Dániel könyve jóval később íródott, mint ahogy a Biblia állítja, így a benne található próféciák is hamisak. A Holttengernél talált kéziratok közül nyolc Dániel könyvének részleteit tartalmazza. A legrégebbi Kr. u. 125-ből való (ami lényegében egy korábbi kiadás másolata). Még ha a kritika igaz is lenne, a leletek azt bizonyítják, hogy a prófécia legalább párszáz évvel a Római Birodalom modern európai országoknak megfelelő területekre szakadásának időszaka előtt keletkezett. Ez a prófécia csak egy példa a sok száz közül, amelyeket meg lehetne említeni, figyelembe véve a Biblia ihletését. Egy másik figyelemre méltó példa Dániel könyvének 9. fejezetében található, ahol Jézus keresztségének és halálának pontos idejéről olvashatunk több száz évvel annak bekövetkezése előtt.2 Ha megvizsgálunk minden megalapozott bizonyítékot – beleértve a bibliai próféciákat is-elmondhatjuk, hogy a Biblia megbízható, és Isten méltó arra, hogy higgyünk benne. Dániel 2. fejezete bemutatja a Biblia próféciáinak hitelességét és pontosságát, melyekre támaszkodva hitünk ésszerű érvek alapján épülhet fel. A Biblia Isten ihletett Szava, ezért bármikor számíthatunk rá mint útmutatóra.

Értékelhetjük ezeket csupán újabb információként, így viszont csak tudás marad, anélkül, hogy bármilyen változást hozna életünkbe. A hitnek önmagában semmilyen megváltó ereje nincs életünkre nézve. Valódi hit által jellemünknek is változnia kell. A Biblia igazságait nem elég csak elhinnünk, engednünk kell, hogy átformáljon, hiszen ettől függ örök életünk is. „Az ördögök is hisznek és rettegnek!” (Jakab 2:19) – mondja a Biblia.

Isten gyönyörű életet akar ajándékozni nekünk, ha hagyjuk, hogy átformáljon minket. Engedsz Neki?