facebook script

Pravá kniha v pravý čas

Když mi tu knihu dala do ruky, vzal jsem si ji jen velmi neochotně. Neměl jsem v úmyslu si ji přečíst, přesto jsem ji ze slušnosti přijal a poděkoval. Samozřejmě jsem té ženě neřekl, že mám v plánu vyhodit knihu hned, jak přijdu domů. Usmála se, ještě jednou mě pobídla, abych si ji přečetl – a to bylo vše. Ujistil jsem se, že vidí, jak si ji dávám do batohu, a odjel jsem na kole pryč.

Tato příhoda se mi stala před 20 lety a jsem vděčný, že si tato kniha nikdy nenašla cestu do koše, ale nějakým způsobem skončila v mé knihovně – na té nejnižší poličce. Stála tam více než rok, zanedbaná a zapomenutá.

Život má ale schopnost nás neustále překvapovat. Daný stav věcí se může velmi rychle a nečekaně obrátit o 180 stupňů. Autonehoda. Finanční krize. Smrt milovaného člověka. Návštěva lékaře. Zlomené srdce. Může to být cokoli. V jednom okamžiku se všechno zdá být dobré a v pořádku – a v následující chvíli se to změní.

Vím to víc než dobře – mně se to totiž stalo. A stejně jako vy jsem viděl, jak se to stalo i mnoha dalším lidem. Když se věci v našem životě znenadání změní a my se ocitneme v nejistém a cizím prostředí, velmi rychle se pro nás může stát náš vlastní život utrpením. U mě bylo příčinou zlomené srdce. Ušetřím vás detailů… Ale pokud jste to zažili na vlastní kůži, víte, že básnický výraz „zlomené srdce“ ani náznakem nepopisuje tu hloubku a temnotu toho, co se děje. Pochyby, nejistota, odmítnutí a mnoho dalších pocitů se navzájem mísí a sílí tam, kde dříve byla důvěra, smysl života a štěstí.

Pro mě, většinou pozitivního a bezstarostného člověka, bylo zlomené srdce něco zcela ochromujícího. Prostě jsem se společensky a citově uzavřel. Zachvacovaly mě deprese. To slovo jsem už dříve slyšel, ale nikdy předtím jsem depresi nezažil – a teď mi klepala na dveře. Díval jsem se do zrcadla a sotva jsem rozpoznal tu tvář, která se v ní odrážela. Přemýšlel jsem nad tím, zda má skutečně cenu žít takový život. Pokud se všechno může zkazit tak nečekaně a rychle, jak bych se mohl ještě někdy cítit bezpečně?

Jednoho dne jsem se přistihl, jak apaticky zírám na svou knihovnu. Moje oči bloudily po titulech knih. A v tu chvíli jsem ji uviděl – tu knihu ze spodní poličky. Jako by mi něco říkalo: „Vezmi ji z té poličky.“ Instinktivně jsem odolal, protože jsem tak nějak věděl, co je to za knihu, ale ten pocit neustával. A i když jsem sám sobě nemohl uvěřit, vzal jsem ji do ruky.

Věděl jsem, o čem ta kniha bude. Nebo nevěděl? Jak se ukázalo, nevěděl. Ani trochu. Tvrzení, že tato kniha převrátila můj svět vzhůru nohama (anebo přesněji řečeno – postavila ho nohama na zem), by nebylo úplně výstižné. Považoval jsem se za dostatečně informovaného a vnímavého člověka, ale tato kniha mě opravdu překvapila. Nemohl jsem ve čtení přestat. Je možné, že bych se v tolika věcech, kterým jsem dosud věřil, tak hodně mýlil? Moje krátká a čestná odpověď byla – ano, je to možné.

Co tedy v té knize bylo? Proč jsem se vlastně zdráhal přečíst si ji už dříve? No, byla to náboženská kniha. Aha, vím, co si teď mnozí z vás myslí. Pravděpodobně vám naskakují úplně stejné myšlenky jako mně, když jsem tu knihu prvně dostal do rukou. Ne, nemám zájem. Děkuji, ale ne. Stejně jako mnoho jiných lidí, i já jsem byl ovlivněn vším tím „zkaženým náboženstvím“ ve světě. Náboženstvím spjatým s politikou, násilím, nečestností a ignorancí. Nechtěl jsem se na tom nijak podílet. Kdo by se mi mohl divit?

Ale je to skutečně všechno jenom špatné? Co když je tam někde něco lepšího? Co když Bůh není takový, jak ho představilo toto pokroucené náboženství? Co když je Bůh důvěryhodný, moudrý a nádherný? Co když byly dějiny lidstva z velké části jen konfliktem mezi dobrem a zlem? Co kdyby tu byly skutečně dobré důvody pro víru v opravdu dobrého Boha?

Možná jsem, stejně jako vy, nebyl schopen vidět náboženství jako něco užitečného a měl jsem o něm pochybnosti. Byl jsem oprávněně skeptický vůči všem těm různým náboženstvím a věřícím, avšak tato kniha mi dala úplně jiný pohled na dějiny i náboženství. Byla velmi působivá a zajímavá. Nemohu to nijak popsat; byla tak odlišná a – překvapivě – důvěryhodná.

Během doby, kdy jsem knihu četl, začínal svět vypadat jasnější a pochopitelnější, než jsem si dříve myslel. Můj život dostal také větší význam a smysl. Pocit zlomeného srdce začal ustupovat a vysvitla nová, svěží naděje, která začala svým laskavým světlem osvěcovat všechno kolem mě. Co když je Bůh tak dobrý, jak tvrdí tato kniha? To by změnilo úplně všechno – včetně mě.

Kouzlo však spočívalo v tom, že jsem byl ochotný naslouchat vyprávění o Bohu a náboženství prostřednictvím svých „nových uší“. Proč? Jednoduše proto, že tolik věcí, ke kterým jsem byl až do této chvíle veden, abych jim věřil, byly naprosto mylné. Zjistil jsem například, že:

  • Existuje mnoho dobrých důvodů k víře v Boží existenci a v jeho dobrotu.
  • Bůh je láska, a to v tom nejkrásnějším a nejhlubším smyslu, jaký si lze představit.
  • Bůh je naprosto spravedlivý a moudrý. Není to vládou posedlý diktátor, jak ho mnozí líčili.
  • Názor či představa, že Bůh některé lidi posílá na místo plné muk a utrpení, zvané peklo, aby tam věčně trpěli, je strašná (a děsivá!) lež.
  • Veškeré utrpení a bolest na světě, přestože bývají často sváděny na Boha, tu nejsou jeho vinou či selháním.
  • Dávná proroctví předpověděla s neuvěřitelnou přesností moderní a nestabilní stav světa.
  • Chybně směrovaná a manipulativní náboženství jsou možná tou největší překážkou pro správné pochopení a uznání Boha.
  • Zabývá se světovými dějinami z netradičního pohledu – přibližuje události, které bezprostředně souvisejí s prosazováním takových pojmů, jako jsou „dobro“, „spravedlnost“ a „láska“ v životě lidstva i každého z nás.

Kniha, o které mluvím, obsahuje ještě mnohem více. Proměnila celý můj život. Neuplyne den, kdy bych nebyl vděčný, že nikdy neskončila v koši. Nějakým způsobem si našla cestu do mé knihovny a čekala na ten správný okamžik. Možná je teď zrovna ta správná chvíle i pro tebe. Víra a láska k Bohu, na rozdíl od vězeňských pout, nejsou něčím, co může být někomu vnuceno. Musí přijít ten správný čas. Mysl a srdce musí být odemčené a otevřené. Tyto dveře však mohou být otevřeny pouze zevnitř. Jde o osobní rozhodnutí každého jednotlivce…

Později jsem našel ženu, která mi před rokem tuto knihu dala. Už když mě spatřila – ještě než jsem stačil cokoli říct – nějak poznala, že jsem knihu četl. Usmál jsem se a poděkoval. Slza, která jí stékala po tváři, prozrazovala, že chápala, co se v mém životě stalo. Řekla mi, že i ona tu knihu dostala. Její život, stejně jako můj, se díky ní neuvěřitelně změnil – a změnil se k lepšímu. Ona knihu jen předala dál…

A já teď dělám totéž.

Ale – málem bych vám zapomněl říct, o jakou knihu jde! Jmenuje se Velké drama věků.

Modlím se za to, aby i pro vás nastal ten správný čas a vy jste si ji co nejdříve přečetli.

Knihu si můžete objednat na stránkách www.advent-orion.cz. Její autorkou je Ellen G. Whiteová.