facebook script

Môžu mŕtvi hovoriť?

Si auto alebo počítač? Asi ťa takáto otázka vyvedie z miery – keďže nie si ani jedno, ani druhé. „Nie som auto ani počítač. Som predsa človek.“

To je pravda, ale skús sa nad tým zamyslieť. Autá a počítače majú totiž s nami ľuďmi jednu vec spoločnú – všetci potrebujeme rozum, aby sme správne fungovali. No autá ako také rozum nemajú. Auto potrebuje rozumného šoféra, ktorý doň nastúpi, naštartuje motor a odíde. Keď šofér dorazí do cieľa a otočí kľúčom, auto takpovediac „zomrie“. Šofér opustí svoje „mŕtve“ auto a ide si po svojom. Auto teda svoju úlohu plní iba za účasti človeka.

Počítač funguje trocha inak. Svoj rozum – inteligenciu – má zabudovanú. No aj táto inteligencia zostáva ukrytá do chvíle, kým ho nepripojíme k zdroju elektrickej energie. Keď elektrina „vstúpi“ do počítača, „ožije“ a môže vykonávať inteligentné úkony. Keď ho od zdroja odpojíme, inteligencia počítača „zomiera“. POČÍTAČ VŽDY POTREBUJE ČLOVEKA, ABY HO NAPOJIL NA ZDROJ ENERGIE, BEZ KTOREJ BY NEMOHOL FUNGOVAŤ.

Niektorí ľudia veria, že podobne ako auto, aj naša inteligencia vychádza z duše, ktorá býva v našom tele a je nezničiteľná; nikdy nemôže zomrieť. Keď telo zomrie, duša opúšťa telo a kdesi ďalej pokračuje vo svojej vedomej aktivite.

Iní ľudia sú presvedčení, že naša inteligencia, podobne ako počítačová, je zabudovaná. Vychádza výhradne z interakcie nervových buniek v ľudskom mozgu. Mozog takisto potrebuje zdroj energie, rovnako ako počítač, ktorý je mimo neho, aby ho spustil a uviedol inteligenciu do chodu.

Biblický príbeh stvorenia nám pomáha pochopiť, akým spôsobom sme boli ako ľudia utvorení – či ako auto, alebo počítač. V Prvej Mojžišovej knihe 2,7 je napísané: „Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ Všimnime si dve veci. Po prvé, podobne ako počítač, Adamovo i naše telo, vrátane nášho mozgu, je z hmotného materiálu. Adamovo telo i mozog začali fungovať, keď do nich Boh vdýchol dych života. V tej chvíli sa Adam stal inteligentnou živou bytosťou – to je model počítača, nie model auta.

Smrť je opak tohto procesu. Biblia v knihe Kazateľ 12,7 hovorí o smrti toto: „Prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“ V pôvodnom hebrejskom znení tohto textu slovo duch znamená dych alebo vietor. To znamená, že keď zomrieme, Boh si berie späť svoj dych života, ktorým aktivoval náš mozog, a naša inteligencia zaniká.

Teraz si asipomyslíš: „Počkaj chvíľu, ten dych života, ktorý sa vracia späť k Bohu, je duša.“ Je pravda, že keď zomierame, Boh si berie späť niečo z nás, ale nech je to čokoľvek, nie je to inteligentné, pretože v knihe Kazateľ 9,5 je napísané: „Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič.“ Takže tento dych (alebo duch), ktorý sa vracia späť k Bohu, nie je oná inteligentná súčasť našej prirodzenosti.

A tak sme my ľudia ako počítače. Keď nám prostredníctvom svojho životodarného zdroja – dychu života – dá Boh energiu, stávame sa živými bytosťami a „spúšťa“ sa naša inteligencia. Keď si Boh tento životodarný zdroj vezme späť k sebe, zomierame a naša inteligencia sa „vypína“.

Záleží na tom?

Možno sa pýtaš: „Prečo by som mal o tom práve teraz rozmýšľať? Veď to zistím pri vzkriesení.“

Máš pravdu, je to malý detail. K životu nepotrebujeme vedieť, či naša rozumová časť funguje ako auto alebo ako počítač. Predsa však existuje veľmi závažný dôvod, prečo práve teraz potrebujeme vedieť, ako sme stvorení. Nie sme totiž jediné inteligentné bytosti na našej planéte. Biblia hovorí, že pred niekoľkými tisíckami rokov sa tretina inteligentných bytostí – anjelov – vzbúrila proti Bohu. Stali sa zlí, preto boli zvrhnutí z neba na našu planétu. (Zjavenie Jána 12,7-9) Nazývame ich démoni a vedie ich majster – satan. Jednou z ich hlavných úloh je klamať ľudí. (Evanjelium podľa Jána 8,44)

Ježiš svojim učeníkom povedal, že krátko pred jeho druhým príchodom sa objavia falošní Kristovia a „mnohých zvedú“. (Evanjelium podľa Matúša 24,5) O niekoľko rokov jeden z Ježišových učeníkov povedal, že v posledných dňoch pozemských dejín „duchovia démonov, ktorí robia znamenia, vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha“. (Zjavenie Jána 16,14)Jeden z Ježišových najhorlivejších nasledovníkov, muž zvaný Pavol, to vyjadril podobne: „(Bezbožník) príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi, a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.“ (Druhý list Tesaloničanom 2,9.10)

Aký je súvis medzi satanovými zvodnými zázrakmi, ktoré bude konať v posledných chvíľach, a tým, že máme vedieť, čo je zdrojom inteligencie?

Špiritizmus

Určite ste už počuli o špiritizme. Websterov slovník definuje špiritizmus ako „vieru“, že mŕtvi žijú ako duchovia, ktorí môžu komunikovať so živými, hlavne prostredníctvom niekoho tretieho (média).*

Táto viera je dnes veľmi rozšírená. Mnohé populárne televízne šou a filmy, ktoré sa nakrútili v poslednom čase, sú ovplyvnené týmito myšlienkami. Ďalším populárnym „dôkazom“ inteligentného života po smrti je takzvaná skúsenosť mimo tela. Ľudia, ktorí stáli na hranici smrti, tvrdia, že vystúpili zo svojho tela a prešli cez tmavý tunel na „druhú stranu“. Keď sa porozprávali so svojimi zosnulými priateľmi a blízkymi, o ktorých predpokladali, že sú v nebi, vrátili sa do svojho oživeného tela. Teraz hovoria o tom, čo videli a počuli.

Aj čarodejníctvo zahrnuje myšlienku, že naša inteligencia pokračuje v živote aj po smrti. Záujem o túto tematiku v našej kultúre najlepšie vystihujú knihy o Harrym Potterovi.

Je pozoruhodné, že väčšina kresťanov súhlasí so špiritistami v tom, že ľudské bytosti majú nesmrteľnú dušu, ktorá vedome pokračuje v existencii aj po telesnej smrti. To poskytuje otvorený priestor pre démonov, ktorí klamú ľudí tým, že sa maskujú za ich zosnulých príbuzných, ktorí si užívajú blaženosť neba. V skutočnosti však ich milovaní odpočívajú v hrobe bez akéhokoľvek vedomia a inteligencie.

Počas posledných udalostí pozemských dejín, ktoré nastanú v blízkej budúcnosti, satan použije túto populárnu, ale nebiblickú vieru – že mŕtvi komunikujú so živými – ako súčasť svojho plánu na zvádzanie a klamanie ľudí. Preto je také dôležité už dnes poznať pravdu o stave človeka po smrti. Ochráni nás to pred tým, aby sme pred návratom Ježiša Krista neboli satanom oklamaní.

Nakoniec je tu ešte jeden dôvod, prečo mnohí veria, že sme ako auto. Myšlienka straty vedomia v okamihu smrti im pripadá desivá. Ale život po smrti nezávisí od nášho pokračujúceho vedomia po smrti, závisí od prijatia Ježiša za svojho Spasiteľa vo viere v jeho zasľúbenie, že nás oživí „pri vzkriesení v posledný deň“. (Evanjelium podľa Jána 11,24)

Prečo ho nepozvať do svojho života už dnes a mať istotu vzkriesenia do jeho večného kráľovstva?

*Preložené z Webster’s New World Dictionary, Second CollegeEdition.

Pozri aj Piatu Mojžišovu knihu 18:10-12.