facebook script

Mai bogat decât crezi!

Tot ce îţi doreşti este pacea – iertarea Cerului, pacea şi iubirea în inimă. Banii nu o pot cumpăra, inteligenţa nu o poate găsi, iar înţelepciunea nu ajunge până la ea; nu poţi spera niciodată să intri în posesia ei prin propriile eforturi. Dar Dumnezeu ţi-o dă în dar, „fără bani şi fără plată.” (Isaia 55:1) Depinde de tine dacă vei dori să întinzi mâna şi să o prinzi. Domnul spune:„De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18) „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou.” (Ezechiel 36:26)

Ai decis să îţi mărturiseşti păcatele şi să te predai cu totul lui Dumnezeu. Mergi la El şi roagă-L să spele păcatele tale şi să-ţi dea o inimă nouă. Apoi, crede că El va face acest lucru, pentru că a făgăduit. Aşa ne-a învăţat Domnul Hristos când a fost pe pământ: trebuie să credem că primim orice dar pe care ni l-a făgăduit Dumnezeu. Când au avut credinţă în puterea Sa, Domnul Hristos i-a vindecat pe oameni de bolile lor. El i-a ajutat în domeniul lucrurilor pe care le puteau vedea, inspirându- le astfel încrederea cu privire la lucrurile pe care nu le puteau vedea – conducându-i să creadă în

puterea Lui de a ierta păcatele. Acest fapt este exprimat în mod clar cu ocazia vindecării omului paralizat: „Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, «Scoală-te», a zis El slăbănogului, «ridică-ţi patul şi du-te acasă.»” (Matei 9:6) Apostolul Ioan, vorbind despre minunile lui Hristos, spune: „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.” (Ioan 20:31)

Acţionează!

Din relatarea Bibliei cu privire la felul în care Domnul Iisus îi vindeca pe bolnavi, putem învăţa ceva despre modul în care trebuie să credem în El pentru iertarea păcatelor. Să ne întoarcem la istoria paraliticului de la Betesda. Era fără niciun ajutor; nu-şi folosise picioarele timp de treizeci şi opt de ani. Cu toate acestea, Domnul l-a îndemnat: „Scoală-te… ridică-ţi patul şi umblă!” (Ioan 5:8) El putea spune: „Doamne, dacă mă vei face sănătos, atunci voi face ceea ce îmi spui Tu.” El a crezut în cuvântul lui Hristos şi a făcut efortul să se ridice. A acţionat la cuvântul Domnului Hristos, şi Dumnezeu i-a dat puterea necesară. El a fost vindecat pe deplin.

Tu eşti în aceeaşi stare. Nu poţi face ispăşire

pentru păcatele tale din trecut. Nu-ţi poţi schimba inima şi singur nu poţi deveni sfânt. Dumnezeu făgăduieşte că va face toate acestea pentru tine, prin Hristos. Crede! Mărturiseşte-ţi păcatele şi consacră-te Lui.

Este alegerea ta să-I slujeşti. Cu aceeaşi certitudine cu care îndeplineşti tu acest lucru, Dumnezeu Îşi va împlini cuvântul faţă de tine. Dacă tu crezi făgăduinţa –că eşti iertat şi eliberat de păcat – Dumnezeu face din aceasta o realitate; tu eşti vindecat, la fel cum paraliticul a primit puterea de a umbla când a crezut că este vindecat. Tot aşa se va întâmpla şi cu tine în momentul în care vei crede.

Nu aştepta să simţi că eşti sănătos, ci spune: „Eu cred; şi asta nu pentru că simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit.” Domnul Iisus spune: „Orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24) Există o condiţie pentru împlinirea acestei făgăduinţe – să ne rugăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este aceea de a ne elibera de păcat, de a ne face să fim copiii Săi şi de a ne da puterea să trăim o viaţă sfântă. Noi putem cere în rugăciune toate aceste binecuvântări şi putem crede că le primim, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru ele. Este privilegiul nostru să mergem

la Domnul Hristos, să fim eliberaţi de păcat şi să stăm în faţa Legii lui Dumnezeu. „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1)

De aici înainte, tu nu îţi mai aparţii, pentru că ai fost cumpărat cu un preţ. „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi…, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18, 19) Prin credinţa în Dumnezeu, Duhul Sfânt a dat naştere unei vieţi noi în inima ta. Eşti un copil născut în familia lui Dumnezeu şi El te iubeşte aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său.

Vino aşa cum eşti – nu încerca să te schimbi

După ce te-ai consacrat Domnului Iisus, nu da înapoi, nu te îndepărta de El, ci zi de zi spune: „Eu sunt al lui Hristos; m-am consacrat Lui în totalitate”; şi roagă-L să-ţi dea Duhul Său şi să te păzească prin harul Său. După cum prin consacrare deplină şi prin credinţă devii copilul lui Dumnezeu, tot astfel trebuie să trăieşti în şi prin El. Apostolul Pavel spune: „Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.” (Coloseni 2:6)

Unii par să creadă că trebuie supuşi unei perioade de verificare, că mai întâi trebuie să-I dovedească Domnului că s-au schimbat, şi numai după aceea pot cere binecuvântările Sale. Dar ei pot cere binecuvântările Lui chiar acum. Ei trebuie să aibă harul Său, Spiritul lui Hristos, care să-i ajute în nedesăvârşirile lor; altfel nu vor putea rezista răului. Lui Iisus Îi place să venim la El aşa cum suntem: păcătoşi, neajutoraţi, simţind că depindem de El. Noi putem veni la El cu slăbiciunea noastră, cu ignoranţa şi păcătoşenia noastră, căzând la picioarele Sale. Slava Lui se manifestă prin faptul că ne cuprinde în braţele dragostei Sale, ne vindecă rănile şi ne eliberează de orice păcat.

Mulţi oameni nu cred că Domnul Iisus îi iartă în mod personal. Ei nu Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Toţi cei care îndeplinesc condiţiile au privilegiul de a şti că iertarea se acordă în dar, fără plată, pentru fiecare păcat. Abandonează ideea că făgăduinţele lui Dumnezeu nu sunt pentru tine. Ele sunt pentru fiecare păcătos care se pocăieşte. Puterea şi harul au fost pregătite prin Domnul Hristos şi sunt gata să fie duse de îngerii slujitori la fiecare suflet credincios. Nimeni nu e atât de păcătos, încât să nu găsească putere, curăţie morală şi neprihănire la Iisus, care a

murit pentru el. Domnul aşteaptă să-l dezbrace de hainele pătate şi murdărite de păcat şi să-l îmbrace cu hainele albe ale neprihănirii. El nu doreşte ca păcătoşii să moară, ci doreşte ca ei să trăiască.

Tu, care eşti cuprins de îndoială şi teamă, priveşte în sus, căci Domnul Iisus mijloceşte pentru noi. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul Fiului Său şi roagă-te ca El să nu fi murit în zadar pentru tine. Duhul Sfânt te invită astăzi: Vino cu toată inima la Iisus şi vei putea cere binecuvântările Sale.

Făgăduinţele Lui sunt expresia unei iubiri şi mile inexprimabile. Inima cea mare a Infinitei Iubiri este atrasă spre păcătos cu o compasiune fără margini.

„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Efeseni 1:7). Da! Trebuie doar să crezi că Dumnezeu este sprijinul tău. El doreşte să restabilească în om chipul Său moral. Cu cât te vei apropia mai mult de El, mărturisindu-ţi păcatele şi pocăindu-te, cu atât mai mult Se va apropia El de tine, cu mila şi iertarea Sa.

Speranta TV  Curs de studiu biblic