facebook script

LØFTE OM FRED

LØFTE OM FRED

Du trenger fred – tilgivelse, kjærlighet og fred i sinnet. Det kan ikke kjøpes for penger, og verken intelligens eller visdom kan gi deg det. Du kan ikke oppnå det ved egne anstrengelser. Men Gud tilbyr deg det som en gave, uten penger eller betaling (Jesaja 55,1). Gaven er din hvis du bare rekker ut hånden og tar imot. Gud sier: «Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jesaja 1,18). «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere» (Esekiel 36,26).

Du har bekjent dine synder og tatt avstand fra dem. Du har bestemt deg for å overgi deg til Gud. Be ham rense bort dine synder og gi deg et nytt hjerte. Tro at han vil gjøre det fordi han har lovt det. Da Jesus var på jorden, gjorde han det klart at den som tror på Guds gave, vil motta den. Jesus helbredet folk for deres sykdommer når de hadde tro på hans makt. Han hjalp dem med ting de kunne se. Slik fikk de tillit til at han ville hjelpe dem med det de ikke kunne se, som syndstilgivelse. Han sa det rett ut da han helbredet den lamme mannen: «Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder” – og nå vender han seg til den lamme: “Stå opp, ta båren din og gå hjem!” » (Matteus 9,6). Johannes sa det også da han snakket om Kristi mirakler: «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Johannes 20,31).

Stole på løftet

De enkle bibelfortellingene om hvordan Jesus helbredet de syke kan også lære oss noe om å stole på at han vil tilgi våre synder. For eksempel finner vi en fortelling om en lam mann ved Betesda-dammen (se Johannes 5,2- 9). Stakkaren var hjelpeløs og hadde ikke vært i stand til å bevege seg på 38 år. Allikevel sa Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» Den syke mannen kunne ha sagt: «Herre, hvis du bare vil gjøre meg frisk, vil jeg lyde og følge deg.» Men nei, han trodde Jesu ord, trodde at han allerede var frisk, gjorde som Jesus sa og opplevde at han kunne gå! Han handlet på Kristi ord, og Gud gav ham kraften. Han var blitt frisk.

Slik er det også med oss og vår synd. Vi kan ikke sone for det vi har gjort galt, vi kan ikke forandre vårt hjerte og forbedre oss selv. Men Gud har lovet å gjøre alt dette for oss, gjennom Kristus. Bare tro på det løftet. Bekjenn dine synder og overgi ditt liv til Gud. Bestem deg for å følge ham. Så snart du gjør det, vil Gud gjøre som han har lovet. Hvis du tror på løftene, tror at du er tilgitt og renset, gjør Gud sine løfter til en realitet for deg! Han gjør deg til et helt menneske, akkurat som Jesus gav den lamme mannen kraft til å kunne gå straks han trodde at han var helbredet. Det blir en realitet når du tror det.

Ikke vent på at du først skal føle at du er helbredet, men si: «Jeg tror det er slik, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud har lovet det.» Jesus sier: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det» (Markus 11,24). Dette løftet er betinget av at vi ber etter Guds vilje. Men det er Guds vilje å rense oss fra synd, gjøre oss til sine barn og sette oss i stand til å leve rett. Så vi kan be om disse velsignelsene og tro at vi har mottatt det. Så kan vi takke Gud for at vi har mottatt det. Det er vårt privilegium å kunne gå til Jesus og bli renset, og til å kunne konfronteres med Guds lov uten å måtte føle skam og anger. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Romerne 8,1).

Fra nå av lever du ikke for deg selv. Du er kjøpt for en pris. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet … det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte» (1 Peter 1,18.19). Ved ganske enkelt å tro på Gud har Den hellige ånd gitt deg nytt liv. Du er som et barn født inn i Guds familie, og han elsker deg som han elsker sin Sønn.

Kom som du er

Nå når du har gitt ditt liv til Jesus, må du passe på at du ikke faller tilbake. Ikke tillat deg selv å komme på avstand fra ham, men si hver dag: «Jeg tilhører Kristus. Jeg har gitt mitt liv til ham». Be ham om å gi deg sin Ånd og bevare deg i sin nåde. Det er ved overgivelse til Gud og tro på ham at du blir hans barn, men du skal også leve med ham. Paulus sier: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham» (Kolosserne 2,6).

Noen later til å tro at de har prøvetid, og at de må bevise for Herren at de har forandret seg før de kan forvente hans velsignelser. Sannheten er at de kan be om Guds velsignelser her og nå! De trenger Guds nåde, Kristi Ånd, til hjelp i sine svakheter, ellers kan de ikke stå imot det onde. Jesus ønsker at vi skal komme til ham slik som vi er, syndige, hjelpeløse, avhengige. Vi kan komme med alle våre svakheter, vår dårskap og vår synd, og falle angrende ned for hans føtter. Han vil omslutte oss med kjærlighetens armer, lege våre sår og rense oss fra all urenhet.

Det er her mange tar feil. De tror ikke at Jesus tilgir dem personlig, som enkeltperson. De tar ikke Gud på hans ord. Alle som oppfyller betingelsene, har dette privilegiet: De kan vite med seg selv at de har fått full tilgivelse for enhver synd. Legg vekk tankene om at Guds løfter ikke var ment for deg. De er for enhver angrende synder. Kristus sørger for styrke og nåde til enhver som tror. Ingen er så dårlig stilt at de ikke kan finne styrke, renhet og rettferdighet hos Jesus, han som døde for dem. Han venter på å kle av dem syndens skitne klær og kle dem i rettferdighetens hvite klær. Han ønsker at de skal leve, ikke dø.

Se opp, du som tviler og skjelver, for Jesus lever for å gå i forbønn for oss. Takk Gud fordi han gav oss sin kjære Sønn, og be om at hans død for deg ikke må være forgjeves. Gud inviterer deg i dag. Overgi deg helt til Jesus og ta imot hans velsignelser.

Når du leser løftene, så husk at de er uttrykk for en uendelig kjærlighet og omsorg. Guds uendelige kjærlighet trekkes mot synderen med en grenseløs omsorg. «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde» (Efeserne 1,7). Ja, bare tro at Gud vil hjelpe deg. Han ønsker å gjenopprette sitt bilde i menneskene. Når du kommer til ham med bekjennelse og anger, vil han komme deg nær med nåde og tilgivelse.