facebook script

Jobb jövő

A kis bolygó, melyet mi otthonunknak hívunk, hihetetlenül különleges hely a világmindenségben. Az űrutazók máig nem találtak sehol máshol életet. Bolygónkon az élet azonban veszélyben van. Az elmúlt 200 évben a Föld lakossága 1 milliárdról 7 milliárdra nőtt, és az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) előrejelzése szerint 2050-re elérjük a 9,7 milliárdot. A népességnövekedés a problémákat is fokozhatja. A társadalmi krízisek, a bűnözés és a nemzetközi konfliktusok egyre gyakrabban és egyre erőszakosabb formában jelentkeznek. A természeti erőforrásokat egyre gyorsabban éljük föl. A környezetszennyezés veszélyezteti az állatvilágot is. Tudósok keresik a választ, hogy vajon képes-e Földünk 10 milliárd embert eltartani? Megoldhatjuk-e valaha ezeket a problémákat?
 
 Segíthet-e a vallás?
 
 Minden felekezet a saját megoldásait ajánlja. Némelyik azt tanítja, hogy folyamatosan fejlődünk, de ennek egyértelműen az ellenkezőjét látjuk. Mások menekülési tervet ajánlanak. Azt vallják, hogy világunk menthetetlenül pusztulásra van ítélve, és Isten a jó embereket halálukkor megmenti és a mennybe viszi. Keleten a nirvánát tartják megoldásnak. Az élet ciklikus, a halált az újjászületés követi. Azonban a nirvánát még senki nem igazolta.
 
 A keresztény megoldás
 
 A keresztények szent irata – a Biblia – azt tanítja, hogy a Föld bajban van és szenved, mert fellázadtunk a Teremtőnk ellen. (Mózes első könyve 6:5) De Ő megígérte, hogy a maga eredeti tökéletességében újjáteremti a Földet (Jelenések könyve 21:1). Azokat, akik megengedik Istennek, hogy meggyógyítsa önző indítékaikat és maguk mögött hagyják romlott természetüket, örömmel fogadják majd az új Földön.
 
 A Biblia azt mondja, hogy a Teremtő „ eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések könyve 21:4) A szenvedés örökre elmúlik!
 „Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta és ujjong a néma nyelve…” (Ézsaiás 35:5-6) Elmúlnak a fizikai tökéletlenségeink, amikkel ma együtt élünk. „De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs.40:31) 
 A természet rendje is helyreáll. „A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik.” (Ézs. 65:25) El tudjuk képzelni? Vegetáriánus oroszlánok! Hogyan fog ez megtörténni? A Biblia azt mondja, hogy Isten váratlanul jön el, de ezt senki nem fogja elmulasztani . (Máté 24:36-42) „Íme eljő felhőkkel, és minden szem meglátja őt.” (Jelenések 1:7) Villámlás lesz, mennydörgés és földindulás, amilyen nem volt, mióta ez emberek a földön vannak...” (Jel. 16:18)

Hangos trombitaszó hallatszik. Azok, akik a Teremtő ígéretében bízva haltak meg, életre kelnek. Az élőkkel együtt fölemeltetnek a felhőbe, hogy találkozzanak az Úrral. (1. Thessz. 4:17) Milyen boldog nap! Gyerekek és szülők, férjek és feleségek, fivérek és nővérek újra együtt lesznek!
 
 Habár Isten azt szeretné, hogy mindenki éljen, a gonoszok megsemmisülnek (2 Péter 3:9-11). Utána újrateremti a világot, és üdvözöl bennünket az új, szennyezéstől, szenvedéstől és haláltól mentes otthonunkban.
 
 Képzelj el egy sétát hűvös pázsiton szeretteiddel. Tiszta illatos levegőt szívsz be, amint letelepedsz piknikezni a patak partján. A mezőn túl fenséges tigris egy kiskutyával szaladgál. Nem félsz tőlük, magadhoz hívod őket. A kiskutya boldogan megnyal, a tigris elégedetten dorombol. Vidám kacajok töltik be a levegőt, amint az állatok édes mangóitalt isznak gyermekeid kezéből.
 
 Heti egyszer csatlakozol a menethez a fővárosba, ahol a Teremtő trónja áll (Ézs 66:22-23). Az arany utcán sétálva tele vagy örömmel és Teremtőd iránt érzett szeretettel. Barátaiddal és családtagjaiddal együtt dicséritek az Istent.
 Észleled az időt a napok és hetek múlásában, de nem fogsz megöregedni, sem megbetegedni, sem meghalni. Örömöd és szereteted teljes lesz.
 
TÚL JÓ, HOGY IGAZ LEGYEN
 
 Ha így gondolod, nem vagy egyedül. De még a tudósok is tudnak rejtélyekről, melyeket nem lehet tudományosan megmagyarázni.
 
 A híres csillagász, Dr. Robert Jastrow, könyvet írt „Isten és a csillagászok” címmel. Habár nem keresztény szerző, de mégis határozott bizonyítékot talált az űrben egy teremtő Isten létezésére. „A csillagászok úgy érzik, sarokba vannak szorítva, mert saját módszereikkel bizonyították be, hogy a világ hirtelen, teremtői tevékenység által kezdődött, amihez visszavezethető minden csillag, minden bolygó, minden élőlény eredete a világegyetemben és a Földön. Arra is rájöttek, hogy mindez olyan erők által jött létre, melyeknek felfedezésében nem is reménykedhetnek. Az, hogy úgynevezett természetfeletti erők működnek, azt gondolom, tudományosan bizonyított tény.” 1
 A tudományos felfedezések és saját hite közötti ellentmondásról, miszerint a Teremtő nem lėtezik, Dr. Jastrow így vall: „teljesen reménytelen patthelyzetbe kerültem... megpróbálom beilleszteni a világról alkotott elképzelésembe, hogy létezik egy valamiféle nagyobb erő, melyet Istennek (vagy bárminek) nevezhetünk. De ezt nem tudom elfogadni... Egész életemben tudós voltam... Úgy érzem, valamit nem veszek észre.” 2 Dr. Jastrow végül úgy halt meg, hogy képtelen volt elfogadni a válaszokat, amiket a Biblia kínált, pedig a tudomány bebizonyította neki azok hitelességét.
 
 
 És te?
 
 Ha te ezt a brossúrát olvasod – még élsz, van választási lehetőséged. Elgondolkodsz azon a lehetőségen, hogy lėtezik egy Teremtő, akinek megoldása van a világ és a te problémáidra? Ha igen, kérd, hogy Ő segítsen az igazság megismerésében. Így imádkozhatsz:
 
 „Teremtő Isten, szeretném hinni, hogy újjá tudod teremteni a világot, még ha úgy is tűnik, hogy ez túl jó, hogy igaz legyen. Segíts, hogy tudjam, hogy létezel, és számomra is van terved.”
 
 Ha kérdéseid vannak, keress meg bennünket! Készek vagyunk segíteni!
 
 
Források az idézetekhez

1. ”A Scientist Caught Between Two Faiths: Interview With Robert Jastrow,” Christianity Today, August 6, 1982.
2. The Privileged Planet, directed by Lad Allen. La Mirada, CA: Illustra Media, 2004. DVD.