facebook script

Jézus segíthet

Kedves Barátom! Nem tudom, hogy hogyan és merre haladsz életed útján, de bizonyára neked is vannak problémáid. Lehetünk gazdagok vagy szegények, városlakók vagy éppen vidéken gazdálkodók, öregek vagy fiatalok, mindnyájan szembesülünk olyan kihívásokkal, amelyeket nem tudunk egyedül, a magunk erejéből megoldani.
Betegségek. Lelki küzdelmek. Magány. Függőségek. Szegénység. Félelem. Szégyen vagy megbántottság. Bármilyen nehézség is gyötör, van valaki, aki tud segíteni. A neve: Jézus Krisztus. Sok ember fordult már Hozzá a szükség idején és kapta meg azt a segítséget, amit csak Ő tudott megadni.
Következzen három történet hozzád hasonló emberekről, akik megtapasztalták Jézus segítségét. Igaz történetek, csupán a szereplők nevét változtattuk meg személyiségi joguk védelme érdekében.

 

Egy fiatal Srí lanka-i édesanya

Jaya egy kis vérvizsgálati laboratóriumban dolgozott. Bár a munkaideje hosszú volt, örült, hogy kapott munkát, ami megélhetést biztosított neki és kisfiának. Régebben férjnél volt, de a férje hűtlenkedett, végül pedig elhagyta őt, és mást vett feleségül. Egyedül kellett gondoskodnia a fiáról, így elvállalta az állást a laborban. Buddhista vallású volt, ennek ellenére szívesen dolgozott keresztény főnökénél, Ananál. Hamarosan jó barátok lettek.
Egy nap, amint Jaya éppen a laborban tevékenykedett, hirtelen erős fájdalmat érzett. Lenézett, és az alkarján vért látott, ami három hosszú vágásból folyt. Nem baleset volt. Jaya érezte, hogy a szobában ördögi lelkek vannak jelen.
Ana meghallotta Jaya riadt kiáltását és szaladt, hogy megnézze, mi történt. Látta Jaya sápadt arcán a félelmet, aki elmondta neki az esetet. Ana azt válaszolta: „Jaya, az én Istenem hatalmas Isten, megparancsolhatja ezeknek az ördögi lelkeknek, hogy távozzanak. Gyere, most rögtön imádkozzunk!” Ana imája alatt Jayát békesség árasztotta el. A lelkek eltávoztak onnan.
„Megdöbbentem, hogy az ima ilyen gyorsan hatott – mondja Jaya. – Szeretnék többet megtudni arról a Jézusról, akihez a főnököm imádkozott. Nyilvánvalóan Ő hallja az imákat és válaszol is azokra!”

 

Egy bangkoki üzletasszony

Sucheen egy fiatal, sikeres üzletasszony volt. Bangkokban dolgozott vállalati üzletkötőként. Gyorsan haladt felfelé a ranglétrán és sokat volt üzleti úton külföldön. Mégsem ment minden jól az életében. Barátjával, akiről azt gondolta, hogy a férje lesz, éppen akkor szakítottak. Egyedül volt szíve fájdalmával, életét sötét felhők borították. Sírva aludt el minden este.
Teltek a hetek, és a világot egyre sötétebb színben látta. Álmai meghiúsultak. Sucheen azt vette észre, hogy a nagyvilág hírei állandóan szörnyű tragédiákról szólnak. Még a pop dalok szövegei és a mozifilmek jelenetei is a katasztrófákra fókuszáltak. Arra a következtetésre jutott, hogy mindezen szerencsétlenségek hátterében egy lángelmének kell állnia. És a jó dolgok a világban? Azok mögött is áll valaki? Nem tudta.
Egy éjszaka Sucheen arra ébredt, hogy van valaki a szobájában. „Bizonyára álmodtam” – gondolta. A másik oldalára fordult és behunyta a szemét. De újra kinyitotta és látta, hogy valaki áll az ágya végében. Nem ijedt meg. Ránézett a kedves arcra. A lény nem szólt egy szót sem, de Sucheen tudta, hogy jóságos. Ezzel a bizonyossággal a szívében csukta be a szemét, és álomba merült.
Másnap Sucheen elgondolkodott az éjjeli látogatón, és egyre jobban meggyőződött róla, hogy a lény, akit látott, Jézus volt. Érezte, hogy segíteni jött, mert tudta, mennyire elkeseredett. Szerette volna megtudni, hol ismerheti meg jobban Jézust. Erős késztetést érzett, hogy elmenjen abba a keresztény gyülekezetbe, amely azt az angol iskolát működtette, ahol gyermekként ő is tanult. Később, ahogy a Bibliát tanulmányozta velük, egyre többet megtudott Jézusról és arról, hogyan keresse az Ő áldásait és vezetését életében. Már tudja, soha nem kell egyedül lennie. Jézus édesapjaként szereti őt.

 

Egy kétségbeesett maláj édesapa

Cheng kényelmetlenül fészkelődött az autója, egy Honda Civic ülésén, ahol az utóbbi néhány éjszakát töltötte. Mennyire szeretett volna a fia mellett lenni a kórházban! Ám az intenzív osztály szabályai szerint csak egy szülő lehetett a betegszobában. Cheng nem tudott aludni. Egyhamar nem fog hazamenni. Egyetlen lehetősége az volt, hogy az autójában pihen, várja a napfelkeltét, majd a látogatási idő kezdetét, hogy visszatérhessen fia ágya mellé.
Miért lett a kisfia ilyen súlyos szívbeteg? Miért nem tudták az orvosok megállapítani a problémáját? Vajon átvészeli a fia ezt a kritikus állapotot és meggyógyul? És ha meghalt? Cheng nem tudta elviselni annak a gondolatát, hogy egyetlen fia nélkül kelljen tovább élnie! Szívébe markolt a félelem, tehetetlennek érezte magát. Arcát könnyek áztatták. Tényleg senki sincs, aki segíteni tud? Az őseihez küldött imák, a templomokban tett látogatások nem hoztak választ. S most az orvosok azt mondták, hogy a fia szívbetegsége gyógyíthatatlan, operálni sem lehet.
A mellette lévő ülésre esett a tekintete, ahol egy nagy halom dokumentum és más papírlapok tetején Cheng észrevett egy kis szórólapot. Ahogy érte nyúlt, eszébe jutott, hogy pár nappal ezelőtt egy keresztény embertől kapta. Gondolkodás nélkül villanyt gyújtott és olvasni kezdte. Az irat a világot teremtő Istenről beszélt, aki szeret bennünket és vágyik arra, hogy Hozzá vigyük terheinket, kéréseinket. Cheng elgondolkodott az olvasottakon. Ez az Isten valóban tudna segíteni? A kétségbeesett apa így fohászkodott: „Isten, ha tényleg létezel, mindössze egy dolgot kérek Tőled. Kérlek, gyógyítsd meg a fiamat! Ha megteszed, Te leszel az én Istenem és követni foglak Téged!”
Másnap reggel, amint Cheng belépett fia kórházi szobájába, látta, hogy orvosok és ápolók veszik körül az ágyat. Mosolyogtak és izgatottan nézték a leleteket. A fiú meggyógyult!

 

És a te történeted?

A munkahelyeden vannak nehézségeid? Vagy a tanulmányaiddal küzdesz? Konfliktusaid vannak a körülötted élő emberekkel? Az is lehet, hogy betegség gyötör, tele vagy aggodalommal, félelemmel? Talán magányos vagy? Talán nincs erőd arra, hogy legyőzz valamilyen függőséget vagy gyengeséget az életedben? Tragédiák sújtanak és válaszokat keresel? Jézus tud segíteni neked!
Ő azt mondja: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté ev. 11:28) Lehet, hogy nem érted még igazán, kicsoda Jézus. Kétségeid vannak, hogy létezik-e egyáltalán. Ám ha őszintén tudni akarod az igazságot, ha valódi segítségre vágysz, Jézustól bizonyosan megkapod. Mondd el ezt az egyszerű imát: „Jézus! Szeretném hinni, hogy te létezel és tudsz nekem segíteni. Kérlek, mutasd meg, hogy Te vagy! Imádkozom, hogy segíts nekem ……………….. (mondd el a konkrét kérésedet!) Rád van szükségem életem nehéz pillanatában.”
Jézus nem csak mindennapi szükségleteidben szeretne segíteni, hanem tiszta és kiegyensúlyozott emberré szeretne tenni téged. Terve van az életeddel. Kérd Őt! Amikor Jézus segít neked, beszélj Róla másoknak is!