facebook script

Huwelijk op de klippen

Met zijn hoofd in zijn handen en tranen in zijn ogen vertelde hij mij: “Mijn huwelijk is op de klippen.” Zoals een schip op een rotsige kust te pletter slaat, viel zijn huwelijk uit elkaar. Talloze echtparen gaan elk jaar door deze verdrietige en pijnlijke ervaring heen. Kinderen in deze gebroken huisgezinnen voelen zich vaak kapot, verlaten en verraden. Zij verlangen naar huiselijke veiligheid en geborgenheid.

Hoe komt het dat stelletjes de liefde voor elkaar kwijtraken? Wat leidt hen ertoe dat zij hun gelofte “tot de dood ons scheidt” herroepen? Dat zouden spanningen kunnen zijn die met geldzaken, kinderen of gezinsverantwoordelijkheden te maken hebben. Misschien verwaarloosden ze hun relatie en werden ze zelfvoldaan. Misschien richtten zij hun aandacht op iets anders. Misschien leidden onrealistische verwachtingen ertoe dat het mis met hen ging. Hoe het ook zit, er is hoop! De volgende tips kunnen u en uw huwelijkspartner helpen van de ‘klippen’ weg te sturen.

Waar ben je op gericht?

Sommige mensen verwachten dat hun huwelijkspartners volmaakt zijn, terwijl zij vergeten dat ze minder dan volmaakt zijn! Jezus stelde eens een vraag die hierop neerkwam: “Waarom ziet u de splinter in het oog van uw huwelijkspartner, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? … Haal eerst de balk uit uw eigen oog en dan zult u helder zien om de splinter uit het oog van uw huwelijkspartner te halen” (Matteüs 7:3-5). Jezus herinnerde ons eraan dat niemand volmaakt is. In plaats van naar de tekortkomingen van onze huwelijkspartner te kijken, kunnen wij proberen geduldiger met de ander te zijn, en elkaar meer te aanvaarden en te ondersteunen. Laten wij ons richten op het tot stand brengen van positieve veranderingen in onszelf!

Goede communicatie

Velen zeggen dat zij goed communiceren. Hiermee verwijzen zij meestal naar het feit dat ze veel praten. Maar praten is slechts een klein onderdeel van goede communicatie. Gezonde communicatie houdt in dat je assertief bent en daadwerkelijk luistert. Assertiviteit is het vermogen onze gevoelens, voorkeuren, antipathieën en verlangens te uiten. Daadwerkelijk luisteren vraagt van ons dat we nauwlettend aandacht besteden aan wat de andere persoon zegt, vooral aan de geuite gevoelens. Vaak is het zo dat wanneer iemand tot ons spreekt, we gewoon antwoord geven of reageren. Maar bij daadwerkelijk luisteren luisteren wij om te begrijpen, en vertellen we vervolgens aan de andere persoon wat wij opvingen. Dit helpt ons  te begrijpen wat de ander bedoelt en voelt. Het helpt ook de ander te voelen dat men hem gehoord en begrepen heeft. De Bijbel leert: “Ieder mens moet snel luisteren, maar langzaam tot spreken overgaan en niet gauw kwaad worden” (Jakobus 1:19). Daarom zei een wijs iemand ooit dat God ons twee oren en één mond gaf, zodat wij twee keer zoveel zouden luisteren als praten.

Conflictoplossing

Een spreuk zegt: “Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie” (Spreuken 17:1). Zo nu en dan is er in elke relatie sprake van onenigheid. Huwelijkspartners hebben met elkaar onenigheid over geld, schoonfamilie, seks, opvoeding van de kinderen, tijd, functies, verantwoordelijkheden en veel meer. Wij hoeven onenigheid niet uit te bannen om een gelukkig huwelijk te hebben. Eerder is het zo dat het op een gezonde manier omgaan met onenigheden de sleutel tot een gelukkig huwelijk is.

Wanneer in een discussie de gemoederen hoog oplopen, hoe moeten we daar dan mee omgaan?

Neem op z’n minst 30 minuten om te kalmeren (ga wandelen, neem een rustgevende douche, bid of doe een andere kalmerende activiteit).

Spreek samen een specifiek moment af om over het verschil van mening te praten.

Praat met elkaar alleen over de actuele kwestie. Haal er nooit fouten uit het verleden bij. (Die zouden al vergeven moeten zijn!)

Richt je op de kwestie die aan de orde is, niet op elkaar. Vermijd uitdrukkingen als “Jij doet nooit”, “Jij doet altijd”, “Jij moet”, of “Jij mag niet”.

Brainstorm! Schrijf zoveel mogelijk strategieën op om het probleem op te lossen. Doe dit zonder ze tussentijds te analyseren.

Bespreek en evalueer de voors en tegens van elke oplossing. Beperk het aantal keuzemogelijkheden.

Kies een aanpak waar jullie als beide huwelijkspartners een goed gevoel bij hebben. Word het eens over wat elk van jullie beiden zal doen om tot een oplossing te komen.

Plan een tijdstip om achteraf te bekijken hoe de zaken ervoor staan.

Wanneer wij het druk hebben, vergeten we gemakkelijk de laatste stap, maar het is een belangrijke. Achteraf evalueren biedt de kans op voortdurende groei. Onenigheid hoeft onze huwelijken niet te verwoesten! In plaats daarvan kunnen wij leren er op een positieve manier mee om te gaan.

Vergeving

Wij hebben allemaal weleens iets gezegd of gedaan om onze huwelijkspartner pijn te doen, of vice-versa. Wij kunnen boos en zelfs haatdragend zijn. Wij kunnen lange tijd wrok koesteren. Maar haatdragendheid is vergelijkbaar met het drinken van een flesje gif en verwachten dat de andere persoon sterft. Haatdragendheid en wrok kwetsen ons en beschadigen onze relaties! Het gezondste en beste wat we kunnen doen wanneer onze huwelijkspartners ons pijn doen is: hen vergeven. De Schrift leert: “Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft” (Efeziërs 4:32).

Vergeven betekent niet dat wij de berokkende schade ontkennen of goedpraten. In plaats daarvan is vergeving het laten varen van haatdragendheid ten opzichte van de ander. Iemand zei ooit, dat vergeving het vrijlaten van een bepaalde gevangene is om vervolgens te beseffen dat je zelf die gevangene was.

Huwelijk op de Rots

Ieder huwelijk heeft met uitdagingen van buitenaf of van binnenuit te maken. Druk van buitenaf heeft o.a. te maken met het werk dat we doen, met het verkeer, de economie, de school waar we op zitten, het weer en (schoon)familie. Druk van binnenuit kunnen rekeningen zijn, de was, onze verschillende smaken, ouderschap, ziekte, geld, seks en ga maar door. Al deze vormen van druk kunnen onze huwelijken tegen de rotsige kusten van het leven aan drijven. Een geestelijke basis helpt onze huisgezinnen de stormen van het leven te weerstaan. Jezus leerde dat als wij Zijn woorden op ons leven en huwelijk toe zouden passen, wij zouden zijn als een verstandige timmerman die zijn huis op een stevige rots bouwde. De regen kwam naar beneden, de rivier trad buiten haar oevers en een tornado sloeg toe, maar niets verplaatste dat huis. Het was aan de rots vastgemaakt” (Matteüs 7:24,25).

Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat één van de grootste krachten waar echtparen over beschikken een gemeenschappelijke geestelijke ervaring is. Uw huwelijk hoeft niet op de klippen te lopen! God biedt aan uw huwelijk op de stevige Rots van Zijn Woord en van Zijn Zoon te bouwen. De Bijbel staat vol praktisch advies voor een levenslange relatie. Paulus schrijft bijvoorbeeld : “Maar ook voor elk van u geldt, dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man” (Efeziërs 5:33). Ook schrijft hij: “Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en ga elkaar voor in eerbetoon” (Romeinen 12:10). En om mee af te sluiten: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar laat de een de ander in het bescheiden zijn hoogstaander achten dan zichzelf” (Filippenzen 2:3). Bouw uw huwelijk op de Rots!

Bijbelcursus