facebook script

Hol van Isten, amikor szenvedek?

Hol van Isten, amikor szenvedek?
A nap elkezdődött. Bármelyik átlagos hétköznap. Egy öttagú család kocsiba ült, és elindultak, hogy átkeljenek a városon.
Hirtelen ütközés. Fém, műanyag és emberi hús darabok szanaszét repülnek.
Hárman meghalnak, és ketten súlyosan megsérülnek. De a gyorshajtó autó ittas sofőrje, aki nekik ütközött, pusztán horzsolásokkal megúszta. Miért?
Egy szörnyű diktátor egy egész nemzetet kormányoz, és milliók szenvednek a bántalmazásaitól, visszaéléseitől. Miért?
A doktor azt mondja, „rossz híreim vannak”, majd szomorúan hozzáfűzi a magyarázatot, rákos beteg vagy. Miért?
Minden nap találkozunk ilyen helyzetekkel. Néha csupán másodkézből értesülünk róluk, vagy az éjszakai hírekben halljuk, másszor pedig ez a mi saját történetünk. Amint összeszedtük magunkat a sokkoló hírtől, nem tudunk mást tenni, minthogy feltesszük a legtermészetesebb kérdést a világon: Ha Isten mindenható és jóságos, miért szenvedünk mi egyáltalán? Nehéz elképzelni ennél nagyobb vagy fontosabb kérdést. És a tény az, hogy ezt mindannyian megkérdezzük előbb vagy utóbb.
Kiderül, hogy nincs túl sok válasz, amik közül választhatnánk. Gondolkozzunk el a következőkön. Vagy Istennek szándékában áll meggátolni a rossz dolgok bekövetkezését, de nem képes rá, ebben az esetben Ő nem mindenható. Vagy Isten képes arra, hogy meggátolja a rossz dolgok bekövetkezését, de nem áll szándékában, ebben az esetben Ő nem jó. Vagy van egy harmadik lehetőség: Isten képes és szándékában is áll, hogy meggátolja a rossz dolgok bekövetkezését, de Isten a szeretet, és ebben az esetben van egy határ, amit a Mindenható Isten nem fog átlépni, és ez a határ a mi szabad akaratunk.
A Biblia a harmadik verziót tanítja, és nehéz is lenne elképzelni egy ennél jobb vagy megnyugtatóbb választ. Az emberiség története a Bibliában leírtak szerint röviden a következőképpen alakult:
1. „Az Isten szeretet” (1 János 4:16). Ez az alapvető, sarkalatos igazság arról, hogy ki is Isten.
2. Ezért „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére” (1Mózes 1:27). Ami azt jelenti, hogy Isten az embereket azzal a képességgel teremtette meg, hogy tudnak úgy szeretni, ahogyan Isten is szeret, tehát a szabad akarat gyakorlása által.
3. Az emberiség szabad akaratra teremtetett, ami magában hordozza a szeretni tudás képességét, ugyanakkor „vétkezett és elesett” a teremtéskor kapott dicsőséges erkölcsi természetétől, helyzetétől. (Róma 3:23)
4. De van jó hír: Isten egy hihetetlen megmentési tervet dolgozott ki, ami által bármelyik emberi lény, aki csak vágyik rá, meg lesz „mentve kegyelemből hit által” (Efézus 2:8). Nem hatalommal kierőszakolt erővel, hanem Isten szeretetének átalakító, átformáló erejével. A szeretet az egyetlen út, amivel Isten lerombolhatja a gonoszt és a szenvedést, és ugyanakkor megőrzi a mi szabad akaratunkat és ezáltal a képességünket arra, hogy szeretni tudjunk.
Igazságos?
Tehát a rövid válasz arra, hogy miért szenvedünk, az, hogy mi és más emberi lények – a múltban és a jelenben – a gonoszt választották és a szenvedés az eredmény. Ez nem igazságos. Még csak nem is jogos. A bűn igazságtalan, méltánytalan, fájdalmas és rossz. Határozottan brutális. De a bűn létezése nem Isten akarata. Isten nem akarja azt, hogy szenvedjünk. De nem akar minket sem rabszolgákká sem robotokká tenni. Emberi lénynek lenni azt jelenti, hogy szabadok vagyunk, és szabadnak lenni azt jelenti, hogy választhatjuk a jót és a rosszat is, a saját következményeikkel együtt.
A nyilvánvaló igazság a témával kapcsolatban az, hogy a szeretet nem tud létezni szabad akarat nélkül, és a szabad akarat természetéből adódóan megengedi, hogy rossz döntések szülessenek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ha Isten jó volna, akkor senkinek sem engedné meg, hogy valaha is olyat tegyen, amivel fájdalmat okoz magának vagy másnak, ekkor egyszerűen nem gondolkodunk logikusan. Pont az ellenkezőjéről van szó: pontosan azért, mert Isten jó, ezért meg kell nekünk engednie, hogy döntéseket hozzunk, mind jó, mind rossz döntéseket, a következményeik megtapasztalásával együtt. Isten mindig és kizárólag azt akarja, hogy a jót válasszuk, de nem fogja ezt ránk erőltetni. Isten soha nem akarja a gonoszt vagy a fájdalmat, amivel ez jár. Mi akarjuk. A szenvedés az emberi döntésnek a mellékterméke, nem az Istené. És ez a szabadság józan valósága.
Ráadásul Isten annyira jó, hogy nem tud elszigetelve maradni a mi szenvedéseinktől. A Biblia szerint, Őt „megindítják a mi gyengeségeink” (Zsidókhoz írt levél 4:15). Ézsaiás próféta Isten kapcsolatáról az ember fájdalmához a következőket mondja: „Minden ő szenvedéseiket Ő is szenvedte”(Ézsaiás 63:9). Isten az emberi nemzetség minden egyes tagját annyira mélyen szereti, hogy Jézus azt mondta, hogyha bármi rosszat teszünk egymás ellen, akkor az olyan, mintha őellene tennénk. (Máté 25:41–45) Minden szenvedés megérinti Istent. Jól tudja minden könnyünket, amit kisírunk, a fájdalmat, gyászt és a mögöttük meghúzódó gyötrelmünket. Dávid király Isten mély vonzalmáról a következőképpen énekelt: „Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?” (Zsoltárok 56:9) Ilyen a szeretet. Együtt szenved a szenvedőkkel.
Isten érezte a mi fájdalmunkat
De itt a történet még lenyűgözőbbé válik. Isten nemcsak a távolból érzi az ő szívében a mi fájdalmunkat, hanem szó szerint mélyen belemerült a mi fájdalmainkba azért, hogy egy végső szabadulást készítsen belőle. Jézus Krisztus azért jött, hogy „mindenkiért megízlelje a halált.” (Zsidó 2:9) „ Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá…És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,… az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” (Ézsaiás 53:4–6). Fájdalmainkban Isten szeretetének leghatalmasabb bizonyítéka az, hogy Ő osztozik bennük. Nem hagy minket egyedül szenvedni. Ami a Biblia Istenét annyira fantasztikussá teszi, az az, hogy Ő eljött a mi világunkba és önkéntesen megtapasztalta a mi szenvedéseinket.
Bármi is jöjjön az utadon, két változhatatlan igazságban biztos lehetsz: Isten a szeretet és Ő téged személyesen szeret. És másodsorban, Isten minden rossz dolgot jóvá fog tenni, meggyógyítja a sebeket, amiket ez a világ adott neked. Amikor Jézus szenvedett és meghalt a kereszten, bebizonyította, hogy Isten jobban szereti az elbukott, szenvedő emberiséget, mint a saját életét. Biztosította, hogy bárkinek, aki belé veti a hitét, egy dicsőséges, mindenféle szenvedéstől mentes jövője lesz. A Biblia ígérete Krisztus kereszthalála által biztosított a számodra.
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések 21:4).