facebook script

EN VELBEGRUNNET TRO

EN VELBEGRUNNET TRO

Joel og Markus var to venner med svært forskjellig tro. Joel trodde på en Gud som var allmektig og som hadde skapt denne verden. Markus var innbitt ateist. Han spottet all religion og trodde at hele verden ble til ved tilfeldigheter. «Hvordan kan du vite at Gud er til og at Bibelen ikke bare er en samling eventyr?» kunne Markus si. «Gud eksisterer fordi Bibelen sier det, og du kan stole på Bibelen fordi den er Guds ord», kunne Joel svare. Så ville Markus le av mangelen på logikk og si:«Det er som å si: Jeg er flink til å jobbe, for det sier Frank. Hvordan kan vi stole på Frank? Fordi jeg går god for ham.»

Joels sirkelresonnement holder ikke og kan ikke overbevise noen om at Gud er til eller at Bibelen er sann. Likevel er det mange i dag som ikke kan gi noen bedre grunn til at de tror på Bibelen. Finnes det noen harde fakta som støtter Bibelens troverdighet? Må man kaste intelligens og logikk over bord for å bli en kristen?

Drømmen

Vi kan teste Bibelens troverdighet ved å se på dens profetier. Gud påstår i Bibelen at han kan forutsi framtiden. (Jesaja 46,9.10) Et studium av en historie fra det gamle Babylon, som vi finner i profeten Daniels bok, vil være til hjelp når vi vil finne ut om vi kan stole på Bibelen. Her møter vi en konge som het Nebukadnesar. Ikke bare Bibelen, men også andre historiske kilder, skriver om ham. En natt hadde han en drøm som gjorde ham urolig. Da han våknet, kunne han ikke huske hva han hadde drømt, men drømmen gjorde ham urolig. Han kalte sammen sine vise menn og befalte dem å fortelle ham drømmen og tydningen av den. Vismennene var sjokkert over det kongen ba om. De sa: «Det finnes ikke det menneske på jorden som kan fortelle kongen dette» (Daniel 2,10.11). Kongen ble rasende og forlangte at alle vismennene i Babylon skulle drepes. (Daniel 2,12).

Så kommer en hebreer ved navn Daniel inn i historien. Daniel var blitt bortført til Babylon da han bare var tenåring. Han trodde på Gud. Da kongens sjef for livvakten, Arjok, fortalte Daniel om befalingen, gikk Daniel til kongen og ba om tid, så ville han fortelle kongen drømmen og dens tydning. Det gikk kongen med på. Så gikk Daniel hjem og søkte Gud oppriktig om visdom. Gud svarte hans bønner, og drømmen og tydningen ble «åpenbart for Daniel i et syn om natten» (Daniel 2,19).

En kjempestatue

Neste morgen gikk Daniel til kongens tronsal og fortalte ham drømmen. Kongen hadde sett en stor statue med fem deler. Hodet var av gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av bronse, bena av jern, og føttene delvis av jern og delvis av leire. Så kom en stor sten som traff statuen og knuste den i biter som vinden blåste av sted (Daniel 2,31-35). Så fortalte Daniel tydningen. Hodet av gull symboliserte Babylon (Daniel 2,38). Sølvet symboliserte Medo-Persia, og bronsen symboliserte Grekenland. Bena av jern symboliserte Romerriket. Føttene og tærne av jern blandet med leire symboliserte det delte Romerriket, altså forløperen til dagens Europa, delvis svakt og delvis sterkt. Akkurat som jern og leire ikke kan blandes, ville disse nasjonene ikke holde sammen i lengden. Den store stenen som knuste statuen, symboliserte Guds rike. «I disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne … Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid» (Daniel 2,44).

Oppfyllelsen av drømmen

Hver eneste én av disse forutsigelsene om riker representert ved forskjellige metaller, ble oppfylt til punkt og prikke. Det første riket, Babylon, hersket over verden fra 605 til 539 f.Kr. Det medo-persiske riket hersket fra 539 til 331 f.Kr. Så var verden dominert av det greske riket fra 331 til 168 f.Kr. Jernmakten Rom hersket fra 168 f.Kr. til 476 e.Kr. Det siste riket, som egentlig var en rekke mindre riker, var det delte Romerriket, begynnelsen til dagens Europa, som fremdeles er oppdelt tross flere forsøk på å forene dem. Bibelen hadde helt rett i sin identifisering av alle fem rikene, og når de ville dominere!

Mer detaljerte bevis

Skeptikere har ment at Daniels profetier er falske, og at hans bok ble skrevet på et mye senere tidspunkt i historien. Selv om det hadde vært sant, er det likevel et faktum at Dødehavsrullene inneholder åtte manuskripter fra Daniel, det eldste fra 125 f.Kr. (som selv er en kopi av en enda eldre versjon). Dette viser at profetien ble skrevet hundrevis av år før Romerrikets oppdeling i de europeiske nasjoner.

Denne profetien er bare et av flere hundre eksempler som kunne vært trukket fram for å vise at Bibelen må være inspirert. Et annet konkret eksempel finner vi i Daniels kapittel ni, der det nøyaktige tidspunkt for Jesu dåp og død ble forutsagt hundrevis av år før det skjedde. Om vi undersøker de kjensgjerninger vi finner i Bibelens profetier, kan vi konkludere med at Gud og Bibelen er troverdig!

Daniels andre kapittel viser oss en sann og nøyaktig profeti. Vi ser at det er gode grunner til å tro. Bibelen er Guds inspirerte ord, og vi kan stole på den som veileder i livet.

Men å bare tro på denne informasjonen gjør ikke Bibelen til noe mer enn informasjon. Tro alene har ingen frelsende kraft i vårt liv. Troen må få lov til å forandre oss. Det er av evighetsbetydning at vi ikke bare tror på Bibelen, men også lar den forandre oss. Gud vil ta imot oss og forvandle oss hvis vi lar ham gjøre det. Vil du?