facebook script

EN GAVE TIL DEG

EN GAVE TIL DEG

Telefonen som alle hadde håpet på kom kl. 2 på natten. «Vi har et hjerte til Benjamin», sa stemmen. Alle hadde håpet de ville ringe, for 12-årige Benjamin (navn endret) hadde stått på venteliste for hjertetransplantasjon i mange dager, og om ikke lenge ville tilstanden hans bli så dårlig at han ikke ville kunne tåle en operasjon. Hvis det skulle skje, ville han bli fjernet fra listen, og alt håp ville være ute. Men denne dagen fikk Benjamin og hans familie en utrolig gave – et nytt hjerte, et nytt liv i gave.

Bibelen forteller oss at vi alle er i en tilstand som er enda mer desperat enn tilfellet var med Benjamin, for det er mer enn dette livet som står på spill. Vi har gjort oss fortjent til evig død, for «Syndens lønn er døden» (Romerne 6,23) og «alle har syndet og mangler Guds herlighet» (Romerne 3,23). De som forstår det greske språket, som det siste verset opprinnelig ble skrevet på, kan fortelle oss at grunnteksten viser tydelig hvor desperat situasjonen er. Det greske ordet som er oversatt med «mangle» innebærer en vedvarende handling, altså at vi fortsetter å mangle. Synd har ikke bare med tidligere handlinger å gjøre, men med vår vedvarende tilstand og eksistens.

I gode tider er det lett å overbevise oss selv om at det ikke stemmer. Da kan vi si til oss selv at vi er egentlig ganske bra folk, ikke fullkomne, selvsagt, men ikke onde heller. Men så blir en kollega forfremmet eller får lønnsforhøyelse, eller kjøper ny bil, og vi oppdager hvordan misunnelsen tar tak i oss. Kanskje en bil legger seg inn rett foran oss i trafikken, og vi merker et sinne som overrasker oss. Jo ærligere vi ser inn i oss selv, jo klarere ser vi at det står ikke så bra til med oss som vi hadde håpet.

En ung ateist og professor ved Oxford beskrev det slik: «For første gang så jeg inn i meg selv med en oppriktig, praktisk hensikt. Der fant jeg noe som forferdet meg; en hel dyrehage av lyster, et kaos av ambisjoner, et helt gartneri av frykt, et harem av kjærtegnet hat.» (C. S. Lewis, Surprised by Joy). All denne synden er et resultat av vårt syndige hjerte. «Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munnen» (Lukas 6,45). Ja, det er vårt syndige hjerte som skjuler vår sanne syndighet for oss, for «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes» (Jeremia 17,9).

Så vi oppdager, akkurat som Benjamin, at problemet vårt er hjertet. Og det kommer ikke til å bli bedre. Ingen diett eller behandling kan hjelpe oss – vårt defekte hjerte må byttes ut, ellers dør vi. Benjamin måtte settes på en liste, og vente. Penger kunne ikke kjøpe det han trengte. Hvis ingen ville gi ham et hjerte, ville han dø.

Det er på lignende måte med oss, men Bibelen kommer med noen fantastiske nyheter til alle oss som befinner oss i denne desperate situasjonen. Den forteller at en slik gave er tilgjengelig. «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet» (Esekiel 36,26).

Og på toppen av det hele er det ingen venteliste! Et nytt hjerte er tilgjengelig umiddelbart, og så snart det er på plass vil vi ikke bare fortsette å leve, men vi vil få et nytt liv med enda bedre kvalitet.

Alle gruet seg til telefonen fordi en transplantasjon innebærer alvorlig risiko. Før det friske hjertet kunne implanteres måtte hans eget hjerte fjernes. Når operasjonen var i gang, ville det ikke være noen vei tilbake. Med alle disse tankene i bakhodet kom Benjamins foreldre seg opp av sengen, og gjorde seg klar til Benjamins farefulle reise til sykehuset. Så snart de kom dit ble deres sønn fort rullet avgårde på en båre.

Vi må også gjennomgå en slags død først. Akkurat som Benjamin måtte tillate kirurgene å fjerne hans eget hjerte før transplantasjonen, må vi oppgi vårt naturlige hjerte. Vi må forstå at vi trenger mer enn litt flikking her og der, mer enn noen små justeringer eller rettelser – vi behøver en omfattende operasjon. Noe mindre duger ikke.

Denne skremmende risikoen var en av grunnene til at Benjamin og foreldrene hans fryktet telefonen om at et hjerte var tilgjengelig. Og selv om Benjamins foreldre gledet seg over muligheten til at deres sønn ville kunne få et bedre liv, var det en annen, dyster sannhet som slo dem. Det gikk opp for dem at det som gav dem nytt håp, knuste håpet til en annen familie. Benjamins mulighet til nytt liv var bare mulig fordi en annen døde.

Vår mulighet til å oppleve en åndelig hjertetransplantasjon, frelse fra synd, et bedre liv her og nå, og evig liv heretter, kommer også på grunn av en annens død. «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» (Romerne 5,8). Legg merke til at Kristus ikke døde for oss mens vi var verdige, eller når vi viste at vi lyder Guds lov til fullkommenhet, men «mens vi ennå var syndere».

Uten en transplantasjon ville Benjamins hjerte bare bli verre. Hans desperate behov gjorde ham berettiget til å få et nytt hjerte. Og han måtte stole på at en annen, et eller annet sted, ville gi ham et friskt hjerte. Det var ikke mulig å kjøpe seg et hjerte, og hvis det hadde vært mulig, ville ikke han og hans familie hatt råd til det uansett. Igjen er det likedan når det gjelder frelsen: «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» (Romerne 6,23). Legg merke til at det samme verset som advarer oss om at vi har gjort oss fortjent til døden også slår fast at vårt problem har en løsning som kommer som en gave.

Den største, mest verdifulle gaven i all evighet. Vi trenger ikke sette oss på venteliste, vi trenger ikke vente. Vi kan få det her og nå, bare ved å be om det. Vi har merket oss de steg vi må ta. Erkjenn ditt behov og be Gud om å gi deg det. Det er ingen magiske ord som må sies. Bare be om det! Benjamin overlevde transplantasjonen med godt mot. Ikke bare fikk han et nytt hjerte, han fikk et nytt liv. Men han måtte lære seg hvordan han skulle leve det nye livet. Når vi får vårt nye hjerte, må vi også lære hvordan det nye livet skal leves. Gud har innstiftet menigheten, et samfunn av andre som også har fått nye hjerter, og som kan hjelpe oss å leve det nye livet. Du kan få hjelp til å søke et nytt hjerte og finne en menighet ved å gå til kontaktinformasjonen på siste side i heftet. Nyt gaven!