facebook script

Een geschenk voor u

Een geschenk voor u

Het telefoontje waar iedereen op hoopte én ook voor vreesde, kwam om 2 uur ’s ochtends. “We hebben een hart voor Tim*”, zei de stem. Iedereen had uitgezien naar deze verlossende woorden, omdat de 12-jarige Tim al vele dagen op de harttransplantatielijst stond. Weldra zou zijn toestand zo erg zijn, dat hij niet langer in aanmerking zou komen voor een transplantatie. Men zou hem van de lijst verwijderen en zo zijn laatste hoop ontnemen. Maar vandaag stonden Tim en zijn familie op het punt een ongelofelijk geschenk te ontvangen: een nieuw hart… en dus een nieuw leven.

De Bijbel vertelt dat we ons allemaal in een toestand bevinden die nog wanhopiger is dan die van Tim, want er staat meer op het spel dan dit leven. We verdienen de eeuwige dood, want “het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23; NBV), “en allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23; HSV). Het originele Griekse woord dat hier wordt vertaald als “missen”, wijst op een voortzetting van een handeling – we blijven iets missen. Zonde gaat niet alleen over wat we in het verleden gedaan hebben, maar eerder over onze toestand in het leven.

Als alles goed gaat, is het gemakkelijk om onszelf te overtuigen dat we eigenlijk wel goede mensen zijn… niet perfect, maar toch niet echt slecht. Maar dan krijgt de buurman een promotie en een salarisverhoging waar wij op hoopten, of hij koopt een nieuwe auto, en ineens ontdekken wij afgunst in onze harten. Of bij het zien van een aantrekkelijke persoon begint onze verbeelding te werken... goed, laten we zeggen dat de lust haar intrede doet. Misschien snijdt een auto ons af in het verkeer en verrassen we onszelf met een uitlating van woede. Hoe meer we ons leven eerlijk onderzoeken, des te meer zien we dat dit waar is.

Een jonge atheïst en professor aan Oxford beschreef zijn ervaring als volgt, “De eerste keer dat ik aan zelfonderzoek deed, was dat alleen met praktische bedoelingen. Maar ik was stomverbaasd over wat ik in mezelf aantrof: een dierentuin van begeerten, een gekkenhuis van ambities, een kwekerij van angsten, een harem van strelende haat. Mijn naam was legioen.” (C.S. Lewis, Verrast door vreugde). Al deze zonden komen voort uit ons zondig hart, zoals deze tekst het zegt: “Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort” (Lucas 6:45). Ons zondig hart houdt trouwens ook onze ware zondigheid voor ons verborgen, want “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9).

We ondervinden dus dat de ‘toestand van ons hart’, net zoals bij Tim, de oorzaak is van ons probleem. We zullen niet vanzelf beter worden en een behandeling kan ook ons niet helpen. Ons gebrekkig hart is aan vervanging toe, anders zullen we sterven. Tim werd op een lijst gezet en moest afwachten. Met geld kon hij niet kopen wat hij nodig had… Als niemand hem een hart zou geven, zou hij sterven.

Onze toestand is vergelijkbaar, maar de Bijbel heeft geweldig nieuws voor ons allen in deze wanhopige situatie en wijst ons op het geschenk dat ter beschikking staat: “Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezechiël 36:26).

Het geweldige nieuws is: er is geen wachtlijst! Deze vervanging van het hart is onmiddellijk voorhanden. En zodra ons hart vervangen is, zullen we niet enkel in leven blijven, maar ook genieten van een betere kwaliteit van leven.

Iedereen had tegen het telefoontje opgezien, omdat het verdere verloop ernstige risico’s inhield. Vóór het gezonde hart geïmplanteerd kon worden, moest zijn eigen hart eruit gehaald worden. Eenmaal de operatie gestart was, zou er geen weg terug meer zijn. Met al deze gedachten in hun achterhoofd, bereidden Jurgen en Anja zich in de vroege morgen voor om samen met Tim naar het ziekenhuis te gaan. Daar aangekomen werd hun zoon onmiddellijk naar de operatiekamer gebracht.

Ook wij moeten eerst een soort dood ondergaan. Net zoals Tim de chirurgen moest toestaan om zijn eigen hart te verwijderen vóór een transplantatie kon plaatsvinden, zo moeten ook wij ons natuurlijke hart opgeven. Wij moeten erkennen dat we meer dan een kleine ingreep nodig hebben. Niets minder dan een radicale operatie zal voldoen.

Dit angstaanjagende risico was één van de redenen waarom Tim en zijn ouders ook vreesden voor het moment waarop een donorhart beschikbaar was. Hoewel de ouders van Tim blij waren dat hun zoon een beter leven kon krijgen, werden ze zich ook bewust van een andere trieste realiteit. Ze zagen in dat wat hen nieuwe hoop gaf, ook de hoop van een andere familie wegnam. Tims kans om in leven te blijven, ging ten koste van de dood van iemand anders.

De geestelijke harttransplantatie, de verlossing van zonde, een beter leven nu en een eeuwig leven hierna, is ook alleen mogelijk ten koste van een leven. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8). Christus stierf niet voor ons, omdat wij “waardig waren” of  “perfect Gods wet gehoorzaamden”, of “wanneer wij ons bewust werden van onze noden”, maar “toen wij nog zondaren waren”.

Zonder transplantatie zou het hart van Tim alleen maar slechter worden. Zijn wanhopige toestand maakte van hem een geschikte kandidaat voor deze operatie. Bovendien was hij afhankelijk van iemand, die hem een gezond hart als geschenk zou geven. Er waren geen harten te koop, en al was dat zo… hij en zijn gezin konden het toch niet betalen. Ook hier gaat de vergelijking op met onze redding: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23; NBV). Zo zien we dat het vers dat ons waarschuwt dat wij de dood verdienen, ons ook leert dat de remedie een geschenk is.

Het grootste en meest waardevolle geschenk ooit, kunnen wij nu zonder wachtlijst en op eenvoudige wijze verkrijgen. We zagen de stappen die hiervoor nodig zijn. Erken uw behoefte, geef toe dat u een nieuw hart nodig hebt en vraag het aan God. Er is geen magische formule voor. Het is gewoon een kwestie van vragen.

Tim had na zijn harttransplantatie niet alleen een nieuw hart, maar ook een nieuw leven. Gaandeweg leerde hij dit nieuwe leven ook daadwerkelijk te leven. Wanneer wij ons nieuwe hart ontvangen, zullen we ook moeten leren hoe ermee te leven. God voorzag in de kerk, een gemeenschap van mensen die ook een nieuw hart ontvingen, om ons daarbij te helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op om samen te leren leven met dit nieuwe hart. Onze contactgegevens staan op de achterkant, neem gerust ook een kijkje op www.glowonline.org. Geniet van dit geschenk!

*Alle namen zijn veranderd.

Bijbelcursus