facebook script

Een beredeneerd geloof

Een beredeneerd geloof? 

Joëlen Markwarentwee vrienden met heel uiteenlopende (geloofs)overtuigingen.Joël geloofdein Godalsdeoppermachtige koning, dieallesin de wereld geschapen had. Mark was een toegewijd atheïst, die religie belachelijk maakte en dacht dat de hele wereld, met inbegrip van hemzelf, toevallig ontstaan was: een biologisch ongelukje. “Hoe weet je dat God bestaat en dat de Bijbel niet gewoon een sprookjesboek is?” vroeg Mark vaak. “God bestaat, omdat de Bijbel het zegt en de Bijbel is te vertrouwen, want het is Gods woord,” antwoordde Joël dan.  Mark gniffelde dan altijd om dit onlogische antwoord en zei, “Dat is alsof je zegt: ‘Ik ben een goede werker, omdat Frank dat zegt. Hoe weten we of Frank te vertrouwen is? Ik sta voor hem in.’”

De cirkelredenering van Joël is niet juist en kan niemand overtuigen van Gods bestaan of dat de Bijbel waar is. Toch hebben veel mensen vandaag geen betere onderbouwing voor hun geloof in de Bijbel. Is er hard bewijs ten gunste van de Bijbelse geldigheid? Moeten intelligentie en verstand overboord worden gegooid  wanneer mensen Christen worden?

 

De Droom

Eén manier om te testen of de Bijbel waar is, is door te kijken naar haar profetieën. Eén van Gods aanspraken is dat Hij door de Bijbel de toekomst kan voorspellen (Jesaja 46:9, 10). Het bestuderen van de historische geschriften van het oude Babylon in het boek Daniël kan ons helpen de vraag te beantwoorden of de Bijbel waar is. We zien hier een koning genaamd Nebukadnessar 1, een heerser waar niet alleen in de Bijbel, maar ook in andere historische geschriften over geschreven wordt.

Op een nacht had hij een verontrustende droom. Toen hij echter wakker werd, kon hij zich de droom niet meer herinneren – alleen dat hij erdoor gekweld werd. Hij ontbood zijn wijzen en beval hen om hem zijn droom en de uitleg daarvan te vertellen. De wijzen waren door dit verzoek met stomheid geslagen. Zij zeiden, “Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen…” (Daniël 2:10-11). De koning was woedend en beval dat al de wijzen in Babylon ter dood moesten worden gebracht (Daniël 2:12). Dit is het moment, waarop  een Hebreeuwse man, genaamd Daniël, ten tonele verschijnt. Daniël was als gevangene naar Babylon meegenomen toen hij nog maar een tiener was. Daniël geloofde in God. Toen Arioch, de hofbeambte van de koning, Daniël over het besluit vertelde, ging Daniël naar de koning en vroeg meer tijd om hem de droom en de uitleg daarvan te kunnen vertellen. De koning stemde in. Daniël ging naar huis en bad God ernstig om wijsheid. God beantwoordde zijn smeekbede en “het mysterie werd aan Daniel onthuld in een nachtelijk visioen”(Daniël 2:19).

 

Het Grote Standbeeld in de Geschiedenis

De volgende morgen ging Daniël naar de troonzaal van de koning en onthulde hem diens droom. De koning had een groot beeld gezien. Het bestond uit vijf verschillende delen. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, de lendenen van brons, de benen van ijzer, en de voeten deels van ijzer en deels van klei. Toen raakte een grote steen het beeld en het beeld werd verpulverd tot kaf, dat werd meegevoerd met de wind (Daniël 2:31-35 ). Daarna legde Daniël de betekenis van de droom aan de koning uit. Het gouden hoofd stelde Babylon voor. De zilveren borst en armen duidden Medo-Perzië aan. De bronzen lendenen symboliseerden Griekenland. De benen van ijzer vertegenwoordigden Rome. De voeten en tenen van ijzer vermengd met klei stonden voor de verdeelde macht van Rome, deels zwak en deels sterk. Net zoals ijzer zich niet met klei mengt, zo zullen deze naties niet samensmelten. De grote steen, die het beeld vermorzelde, stelde het koninkrijk van God voor. “En.. de God van de hemel zal een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan (Daniël 2:38-44).

 

De Vervulling van de Droom

Elk van de voorspellingen van deze door metalen voorgestelde koninkrijken kwam met onfeilbare precisie uit. Het eerste koninkrijk, Babylon, regeerde de wereld van605 tot 539 v.Chr. Het rijk van de Meden en Perzen regeerde van 539 tot 331 v.Chr. Het volgende rijk, Griekenland, heerste van 331 tot 168 v.Chr. De ijzeren macht van Rome2heerste van 168 v.Chr. tot 476 na Chr. Het laatste koninkrijk, verdeeld in veel kleine koninkrijken, staat voor de verdeelde macht van Rome, de moderne naties van Europa, die vandaag de dag nog steeds verdeeld blijven. De bijbel was uiterst nauwkeurig betreffende al de vijf rijken en wanneer ze zouden opkomen!

 

Specifieker Bewijs

Sceptici hebben gesuggereerd dat Daniël’s voorspellingen vals zijn; zijn boek zou veel later geschreven zijn. Zelfs als dit waar zou zijn, laat het feit dat de Dode Zee Rollen3acht manuscripten uit Daniël bevatten, waarvan de oudste uit 125 v.Chr. stamt (die op zichzelf een kopie van een eerdere versie is), zien dat deze profetie honderden jaren voor de verdeling van Rome in de moderne naties van Europa is geschreven. Deze profetie is slechts één van honderden voorbeelden, die aangehaald zouden kunnen worden om de Bijbelse inspiratie te bewijzen. Een ander concreet voorbeeld is te vinden in de profetie in Daniël 9, waar de precieze tijd van Jezus’ doop en dood honderden jaren van tevoren werd voorspeld 4.

Na het bestuderen van deugdelijk bewijs, zoals we die in de Bijbelse profetieën vinden, mogen we inderdaad concluderen dat God en de Bijbel volledig betrouwbaar zijn! Hoofdstuk 2 van Daniël laat ons zien hoe waar en accuraat deze voorspellingen zijn, die ons reden geven om een intellectueel verantwoord geloof te hebben. De Bijbel is het geïnspireerde woord van God en kan worden vertrouwd als onze gids in iedere situatie. Alleen het geloven van deze informatie maakt het slechts niet meer dan dat: informatie. Geloof alleen heeft geen reddende kracht in onze levens. We moeten door ons geloof veranderd worden. Het is van eeuwig belang om niet alleen de Bijbel te geloven, maar ons er ook door te laten veranderen. De Bijbel zegt: “Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen!” (Jakobus 2:19) God zal onze levens in iets moois veranderen als wij het Hem toestaan. Wiltu dat?

 

  1. Zoek ‘Nebukadnessar II’ op wikipedia.org
  2. ‘The Next Super Power’ - Mark Finley
  3. ‘Meaning of the Dead Sea Scrolls’ blz. 137 James C. VanderKam, Peter Flint
  4. ‘The Next Super Power’ - Mark Finley

Bijbelcursus