facebook script

Een betere toekomst

 

De kleine planeet die we thuis noemen is een ongelooflijk speciale plek in het universum. Astronomen hebben nergens anders leven gevonden, maar het leven op onze planeet wordt bedreigd. In de afgelopen 200 jaar is de wereldbevolking gegroeid van 1 miljard naar 7 miljard en de Verenigde Naties voorspellen dat we tegen 2050 de 9.7 miljard zullen bereiken. Een toenemende bevolking brengt toenemende problemen met zich mee. Sociale crises, misdaad en internationale conflicten worden steeds frequenter en gewelddadiger. De bewoners van de aarde verbruiken in rap tempo de natuurlijke hulpbronnen. Verontreiniging brengt dieren in het wild in gevaar. Wetenschappers vragen zich af of deze aarde in staat is om 10 miljard mensen te onderhouden. Zullen we ooit al deze problemen kunnen overwinnen?

 

Kan religie helpen?

Elke religie biedt zijn eigen oplossingen. Sommigen leren dat deze wereld gestaag zal verbeteren, maar we zien duidelijk het tegenovergestelde. Anderen bieden een soort ontsnappingsplan. Ze zien deze wereld als voor eeuwig gedoemd en leren dat God de goede mensen zal redden wanneer ze sterven en ze naar de hemel zal brengen. In het oosten wordt nirvana als de ultieme oplossing beschouwd. Het maakt een einde aan de cyclus van leven, dood en wedergeboorte, maar nirvana zelf wordt niet beschreven.

 

De christelijke oplossing

De christelijke heilige geschriften, de Bijbel genoemd, leren dat deze wereld zich in een toestand van moeilijkheden en lijden bevindt omdat we tegen onze Schepper rebelleerden (Genesis 6: 5). Maar de Schepper heeft beloofd om deze aarde te herscheppen in zijn oorspronkelijke volmaaktheid (Openbaring 21: 1). Degenen die God hebben toegestaan om hen van hun egoïstische motieven te genezen en hun immoraliteit achter zich hebben gelaten, zullen worden verwelkomd op de nieuwe aarde.

De Bijbel zegt dat God de Schepper "elke traan uit hun ogen zal wegvagen; er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch wenen. Er zal geen pijn meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan "(Openbaring 21: 4). Lijden is voor altijd verdwenen!

"De ogen van de blinden zullen worden geopend en de oren van de doven zullen worden ontsloten. Dan zal de kreupele springen. . . en de tong van de stomme zingt" (Jesaja 35: 5-6). De fysieke onvolkomenheden waarmee we nu leven zullen weg zijn! We zullen "lopen maar niet moe worden, rennen maar niet uitgeput raken" (Jesaja 40:31).

De natuurlijke wereld zal ook worden hersteld. "De wolf en het lam zullen tezamen weiden, de leeuw zal stro eten als een os" (Jesaja 65:25). Kun je je voorstellen - vegetarische leeuwen! Hoe zal dit gebeuren? De Bijbel zegt dat God als een verrassing zal komen (Mattheüs 24: 36-42), maar niemand zal het missen omdat "Hij komt op de wolken, en elk oog zal Hem zien" (Openbaring 1: 7). Er zal bliksem en donder zijn en de aarde zal beven (Mattheüs 24:27; Openbaring 16: 17-21) Er zal een luid trompetgeschal klinken. Degenen die gestorven zijn en de Scheppers’ belofte geloofden zullen opnieuw tot leven gewekt worden. Samen met de levende gelovigen zullen ze "worden opgenomen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten "(1 Tessalonicenzen 4:17). Wat een gelukkige dag - kinderen en ouders, echtgenoten en echtgenotes, broers en zussen zullen allemaal herenigd worden!

Hoewel God wil dat iedereen op de nieuwe aarde leeft, zullen uiteindelijk de goddelozen worden vernietigd (2 Petrus 3: 9-11). Naderhand zal God de wereld herscheppen en ons verwelkomen in ons nieuwe huis, vrij van vervuiling, lijden en dood. Stel je een gerenoveerde wereld voor!Stel je voor dat je op een tapijt van koel gras wandelt met je geliefden aan je zijde. Je ademt de zuivere, geurige lucht in terwijl je neerstrijkt voor een picknick naast een beek. Van over de weide zie je een grote tijger met een puppy die er speels achteraan aanloopt. Je voelt geen angst en roept ze naar je toe. De puppy likt je graag met zijn tong, terwijl de tijger tevreden spint. Gegiechel vult de lucht als de dieren zoete mangosap likken uit de handen van uw kinderen.Eén keer per week voeg je je bij de grote migratie naar de hoofdstad, waar de Schepper op de troon zit (Jesaja 66: 22-23). Terwijl je door de straten van goud wandelt, ben je vervuld van vreugde en liefde voor je Schepper. Je voegt je bij je familie en vrienden als ze vol lof en liefde voor God zingen.Je zult de tijd bijhouden met het verstrijken van dagen en weken, maar niemand zal oud worden, ziek worden of sterven. Vreugde en liefde zijn compleet! Te mooi om waar te zijn?Als je dat denkt, zou je niet de eerste zijn! Maar zelfs wetenschappers geloven dat ze een aantal mysteries op deze aarde kennen, die niet door de wetenschap te verklaren zijn.De beroemde astronoom dr. Robert Jastrow schreef een boek met de titel ‘God en de astronomen’. Hij is geen christen, maar hij vindt sterk bewijs in het universum voor een Schepper God. Hij stelt: "Astronomen bevinden zich nu in het nauw gedreven, omdat ze met hun eigen methoden hebben bewezen dat de wereld abrupt begon in een scheppingsdaad, waarnaar je de zaden van elke ster, elke planeet, elk levend wezen in deze kosmos en op aarde kunt herleiden. En ze hebben ontdekt dat dit alles gebeurde als een gevolg van krachten, waarvan ze geen hoop hebben ze te kunnen ontdekken. ”Dat er, wat ik of anderen bovennatuurlijke krachten  zouden noemen, aan het werk zijn, is nu, denk ik, een wetenschappelijk bewezen feit." 1)Sprekend over het conflict tussen de wetenschappelijke bevindingen en zijn overtuiging, dat er geen Schepper bestaat, zegt dr. Jastrow: "Dit plaatst mij in een  volkomen hopeloos lastig parket. Ik probeer in mijn concept van de wereld de conclusie te passen dat er een groter soort kracht is, die we God kunnen noemen (of je kunt het van alles noemen). Maar dat kan ik niet accepteren. . . . Ik ben mijn hele leven lang een wetenschapper geweest. . . . ik heb het gevoel dat ik iets mis." 2)Dr. Jastrow stierf uiteindelijk, nog steeds niet in staat om de antwoorden te accepteren die de Bijbel biedt, ondanks wat de wetenschap hem aantoonde waar te zijn. En jij dan?Als je dit pamflet leest, leef je nog en heb je een keuze te maken. Ga je de mogelijkheid onderzoeken dat er een Schepper is, die een oplossing heeft voor de problemen van deze wereld en onze levens? Als dat zo is, vraag God dan om je te helpen de waarheid te vinden. Bid gewoon:"Schepper God, ik wil geloven dat U deze wereld kunt herscheppen, maar het lijkt te mooi om waar te zijn. Help me om te weten of U echt bent en of U een plan voor mij hebt. 'Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op. We staan klaar om te helpen! 1) ‘Een wetenschapper gevangen tussen twee geloofsovertuigingen: interview met Robert Jastrow’, Christendom vandaag, 6 augustus 1982.2) The Privileged Planet, geregisseerd door Lad Allen. La Mirada, CA: Illustra Media, 2004. DVD.

 

Bijbelcursus