facebook script

De ultieme zwarte vrijdag aanbieding

Menselijk gedrag kan vreemd zijn. Rood aangelopen en met gebalde vuisten schreeuwt een automobilist luidkeels als een klein kind met een driftbui. Hij scheurt een voertuig voorbij, dat veel langzamer rijdt dan zijn humeur verdragen kan. Of hoe zit het met het verbijsterende gedrag van een fan, die haar favoriete tieneridool ontmoet? Zijn nabijheid verandert haar in een bevende, huilende, emotionele puinhoop.

Maar de ultieme vertoning van culturele gekheid is Zwarte Vrijdag. Het is niet te missen. De waanzinnige heftigheid, de hebzuchtige drang – ja, een letterlijk dringen – om materiële bezittingen te verkrijgen tegen korting?

U heeft de opnames online gezien. U heeft geschokt toegekeken hoe rotzooi en waanzin de overhand krijgen wanneer een door adrenaline in bezit genomen tsunami van gebruikers alles op alles zet om hun begeerde koopjes te bemachtigen.

Je kunt het groepspsychologie noemen. Je kunt het hebzucht noemen en de ineenstorting van het fatsoen. Of je kunt het de slimste marketingstrategie in de geschiedenis van de wereld noemen!

Het is Zwarte Vrijdag – de hoogst voordelige dag, wanneer winkeliers diep in de zwarte cijfers hopen te komen met betrekking tot hun winst of verlies van het jaar.

Wat helaas in het geschuifel (of moeten we stormloop zeggen) verloren is gegaan is een zelfs voordeligere ‘Zwarte Vrijdag’, die 2000 jaar geleden plaatsvond.

De oorspronkelijke ‘Zwarte Vrijdag’

Wist u, dat toen Jezus aan het kruis stierf, de lucht letterlijk zwart werd? Het was die vrijdagmiddag drie uur donker (Lukas 23:44-45)! Het was de oorspronkelijke zwarte vrijdag.

Wij verwijzen normaliter naar die dag als Goede Vrijdag. Op die dag verlieten de naaste vrienden van een onschuldige man Hem, mishandelden slechte religieuze leiders Hem en brachten professionele Romeinse folteraars Hem ter dood. Het was inderdaad een duistere, zwarte dag voor Jezus. Hij bevestigde dit feit verdrietig aan Zijn vervolgers: “Dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.” (Lukas 22:53)

Voor Jezus was de diepste duisternis op die zwarte vrijdag niet de afwijzing van Zijn vrienden. Het was niet de lichamelijke pijn van het gegeseld, geslagen, doorboord en gekruisigd worden. Er was een zelfs diepere, donkerdere ervaring. De Bijbel vertelt ons, dat Jezus een schreeuw gaf en luid riep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matteüs 27:46)

Wat een hartverscheurende schreeuw van de Zoon van God. Wij staan in stille verwondering bij die gedachte.

Wat gebeurde er met Jezus? Wat had Hij gedaan om dit te verdienen? Wat veroorzaakte deze gekwelde schreeuw tot Zijn Vader?

Wij gaan terug naar een scene de avond voor de kruisiging. Jezus was in een tuin genaamd Gethsemane. “Hij werd overvallen door doodsangst; Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de

grond.” (Lukas 22:44) Dit is verbazingwekkend! Jezus bloed werd al vergoten voor de arrestatie, marteling en terechtstelling begon?

Wij spoelen door naar de scene, net nadat Jezus Zijn laatste adem aan het kruis uitblies. Zijn lichaam hing levenloos, ook al waren de andere gekruisigden nog steeds in leven. (zie Johannes 19:30-34) Het duurde normaal gesproken dagen om aan een kruis te sterven. Wat veroorzaakte Jezus’ snelle dood?

Jezus leed aan een ergere kwelling dan de meest vreselijke voorstelbare lichamelijke pijn. Wij zien het in Gethsemane en wij zien het aan het kruis. De Bijbel zegt dat “God de Vader Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven.” (Romeinen 8:32) Of in Jezus’ woorden: Hij voelde Zich compleet verlaten door God.

Het menselijk verstand kan de ernst hiervan niet volledig begrijpen. De intiemste eenheid in het universum – de eeuwige eenheid tussen de almachtige Vader en Zijn Zoon – werd uit elkaar gerukt.

Denk een ogenblik aan de persoon waar u het meest om geeft. Stel u zich nu het gevoel voor, dat u zou bevangen wanneer die persoon u compleet zou verlaten. Misschien is dit u overkomen. Vermenigvuldig nu dit afschuwelijke gevoel oneindig maal (wegens Jezus eeuwige en oneindige eenheid met Zijn Vader). Dat is een glimp van de emotionele en lichamelijke pijn, die Jezus voelde op het moment van duisternis. Hiermee vergeleken vielen Zijn lichamelijke wonden bijna in het niets.

De schuld is ongedaan gemaakt!

Bedenk dat Jezus “geen enkele zonde beging” en “niet tot zonde vervallen is”. (1 Petrus 2:22; Hebreeën 4:15) Zijn leven was alleen gewijd aan genezing, onderwijzing en redding. Hij leefde voor anderen, niet voor Zichzelf. Hij was volledig “zonder smet of gebrek”. (1 Petrus 1:19)

Toch droeg deze volledig onschuldige persoon “in Zijn lichaam onze zonden het kruishout op…” (1 Petrus 2:24) “Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de Heer op Hem neerkomen.” (Jesaja 53:6)

Het is onmogelijk voor te stellen! De schuld en schande van ALLE zonden van IEDER persoon die ooit geleefd heeft, op deze ene man gelegd? Het is onvoorstelbaar waar Hij die duistere dag doorheen moet zijn gegaan.

Waarom gaf Hij ons niet gewoon over aan de gevolgen van onze eigen zonde? Hebreeën 12:2 vertelt ons dat “denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij Zich niet afschrikken door de schande van het kruis.” Welke vreugde is dat precies? “Ook Christus immers heeft geleden voor de zonden van onrechtvaardigen om u zo bij God te brengen.” (1 Petrus 3:18) Hij koos ervoor ons lijden op Zich te nemen omdat het Hem vreugde gaf om ons bij God te brengen. Hij verdroeg de duisternis op die eerste, heel duistere ‘Zwarte Vrijdag’ voor onze eeuwige blijdschap en verlossing.

Omdat Hij zoveel van u hield, ging Hij door die duisternis. En daarom was deze dag ook zo ontzettend goed.

Stel u voor dat u tienduizenden Euro’s schuld hebt vanwege kredietkaartuitgaven door dwaas Zwarte Vrijdag koopgedrag. U kunt dit met geen mogelijkheid afbetalen en de rente bouwt alleen maar op. Dan stapt plotseling iemand naar voren en neemt al uw schuld voor zijn rekening. U bent volledig van uw groeiende schuldenberg bevrijd. Stel u het gevoel van vrijheid en dankbaarheid voor!

In werkelijkheid is een grotere, eeuwige schuld betaald. “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23) Dit is de ‘Zwarte Vrijdag deal’!

Stralende zondag

Zondagmorgen, “vlak na zonsopgang”, gingen een aantal vrouwen naar Jezus’ graf om Zijn lichaam met specerijen te balsemen. (Markus 16:2) Zij zagen twee engelen “in stralende gewaden” (Lukas 24:4) die “als bliksem oplichtten.” (Mattheüs 28:3)

Begrijpt u de helderheid van zondagmorgen? Deze engelen verdreven de duisternis van vrijdag toen zij het meest schitterende nieuws uit de geschiedenis verkondigden. De Zoon was opgekomen! Hij was uit de dood opgestaan!

Jezus verscheen toen aan de vrouwen, de discipelen en uiteindelijk aan meer dan 500 ooggetuigen. (zie 1 Korintiërs 15:6)

Vriend, Jezus overwon de dood voor jou. Jezus leeft voor altijd. Hij is de eeuwige Vriend van zondaars. Hij is jullie verheerlijkte Heer der Heren en onze spoedig terugkomende Verlosser.

Dat is pas de moeite waard om vroeg voor op te staan, je geld in te investeren, over te praten, over te denken… U snapt het. Laten wij het allemaal aan Jezus geven, Die zoveel voor ons deed, zonder het waanzinnige geschreeuw en geduw.

Bedenk dat eeuwig leven met Jezus een oneindig groter geschenk is dan welk kerstcadeau ook. En het is gratis. Wanneer wij onze zonden bekennen en berouw hebben zal Hij ons vergeven en reinigen. (1 Johannes 1:9)