facebook script

De scheepsredding

Michel liet wat hout in zijn handen ronddraaien. “Wat doen wij met dit stuk, vader?” vroeg hij. Zijn vader knikte en Michel gaf een gilletje van plezier. Deze ruwe plank zou zijn eigen boot worden! Iedere dag haastte Michel zich naar huis om aan zijn boot te werken. Hij en zijn vader zaagden, schuurden en lijmden zorgvuldig. Uiteindelijk schilderde Michel er de laatste laag verf op. Zijn  boot was klaar!

Michel bracht veel gelukkige dagen door aan de oever van een nabij gelegen rivier. Hij liet zijn  boot wegzeilen en haalde hem met een lange stok voorzichtig terug. Maar op een winderige middag blies een sterke windvlaag de boot naar dieper water. Wat hij ook probeerde: hij kon er niet bij. Hij rende langs de kant, maar de stroom had zijn boot te pakken. Al snel verdween hij uit zicht. Michel huilde toen hij verdrietig naar huis terugsjokte. “Ik heb die boot zelf gemaakt,” dacht hij. “Het was mijn mooiste speelgoed.”

Enige tijd later brachten Michel en zijn familie een dag aan zee door. Terwijl zij langs de strandwinkeltjes slenterden stopte Michel opeens. Hij kon zijn ogen nauwelijks geloven. Dat was zijn boot in de etalage! Toen hij naar binnenliep riep hij uit tegen de winkeleigenaar: “U hebt mijn boot!” “Dat is jouw boot niet, jongeman. Hij is van mij. Ik heb hem gevonden,” antwoordde de man.

Michel staarde naar zijn voeten. Wat kon hij doen? Toen glimlachte hij. Hij zou zijn boot redden! Hij zou hem terugkopen.

Thuisgekomen deed Michel allerlei extra karweitjes. Al gauw had hij genoeg geld gespaard, maar zou zijn boot er nog zijn? Michel zat de hele weg terug naar de strandwinkeltjes in spanning. Hij tuurde in de etalage en daar was hij! Blij gaf hij zijn geld aan de man. Zijn boot had een paar nieuwe slijtplekken en krassen, maar dat vond Michel niet erg. Hij was alweer mooie nieuwe avonturen aan het bedenken! Terwijl hij zijn boot in zijn armen klemde fluisterde hij: “Je bent voor de tweede keer van mij! Ik heb je gemaakt… en ik heb je teruggekocht.”

Gemaakt en gekocht

Wist jij dat God jou gemaakt heeft… en jou ook heeft teruggekocht? God was blij toen Hij mensen maakte. “God zag alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.” (Genesis 1:31) Maar het bleef niet lang goed. De eerste mensen, die God schiep, kozen ervoor ongehoorzaam te zijn en de Bijbel zegt, dat “alle mensen gezondigd hebben.” (Romeinen 3:23) Zonde veroorzaakt grote en kleine problemen, van kinderen die over speelgoed vechten tot wereldwijde oorlogen. Helaas is “het loon van de zonde de dood.” (Romeinen 6:23) Dat is een hoge prijs! Maar ook al hebben wij verkeerde keuzes gemaakt, toch houdt God van ons. Zijn liefde is in feite eeuwig. (Psalm 136:26) Dus heeft God een plan gemaakt om voor onze zonden te betalen, zodat wij niet zouden hoeven te sterven. In plaats daarvan liet God toe dat Zijn Zoon aan het kruis stierf. Nu kan God ons “het geschenk van eeuwig leven in Christus Jezus geven.” (Romeinen 6:23)

Michels boot had geen keus toen hij deze terugkocht, maar wij hebben wel een keus. Wij kunnen beslissen of wij Gods geschenk aannemen. Wij kunnen onze zonde en zelfzucht koesteren of wij kunnen vergeving vragen voor onze zonden. Wil jij Gods geschenk aannemen? Dat kan nu! Dit is een manier waarop je dat kunt vragen: “Lieve God. Dank U dat U mij gemaakt heeft en van mij houdt. Ik heb spijt van mijn zonden en ik kies ervoor Uw geschenk van eeuwig leven aan te nemen. Amen.” Nu is Jezus jouw vriend en redder en heb je eeuwig leven!

Wat nu?

Herinner je je die nieuwe slijtplekken op Michels boot? Toen hij thuiskwam heeft hij ze met nieuwe verf gerepareerd. Zonde veroorzaakt problemen in onze levens. Nu jij weer aan Jezus toebehoort zal Hij beginnen deze te herstellen. Soms gaat dat snel, maar Hij verandert zelfzucht in liefde en verdriet in blijdschap!

Vriendschap met Jezus is een prachtig avontuur. Hier zijn een paar manieren om dichter bij je nieuwe Vriend te komen.

  1. Vraag je ouders om je te helpen om naar een Bijbelklas te gaan.
  2. Maak een plan om iedere dag zelf of met je familie de Bijbel te lezen.
  3. Praat gedurende de dag en voor je gaat slapen met Jezus.
  4. Vertel anderen over Jezus zodat zij Hem ook kunnen leren kennen.
  5. Bijbelcursus