facebook script

DE GEHEIMEN VAN EEN GEESTELIJKE TOPCONDITIE

DE GEHEIMEN VAN EEN GEESTELIJKE TOPCONDITIE

David DeRose, MD, MPH, en Bernell Baldwin, PhD, neurowetenschapper

In 1944 werd Edith Eger, op 16 jarige leeftijd, door de nazi’s uit haar huis in Hongarije gehaald en naar het beruchte concentratiekamp Auschwitz gestuurd. Hoewel de gaskamers die haar ouders ombrachten haar bespaard bleven, kwijnde de toch al magere Edith geleidelijk weg terwijl zij van het ene kamp naar het andere werd getransporteerd. In mei 1945, op het randje van de dood, verloor Edith het bewustzijn. De wachters dachten dat ze dood was en gooiden haar in een massagraf in de bossen achter het Gunskirchen Lager Camp. Als door een wonder zag een Amerikaanse soldaat de hand van Edith bewegen tussen de lijken. Hij redde het toen 30 kilo wegende meisje van een wisse dood. 1

Als er iemand was die reden had om door haar omgeving beheerst te worden, dan was het Edith wel. Ondanks haar gruwelijke ervaringen gaf Edith niet toe aan gevoelens van bitterheid, haat of wanhoop. Ze overleefde niet enkel; ze bloeide op. Ze trouwde met een Tsjechische vrijheidsstrijder, voedde drie kinderen op en verdiende een PhD (doktersgraad) in psychologie. Als u ooit Dr. Edith zou ontmoeten of horen spreken, dan zou u haar waarschijnlijk als een van de meest positieve, montere mensen ervaren die u ooit hebt ontmoet. De boodschap van Edith is:”In tegenstelling tot de gangbare gedachte, ZIJN ER GEEN SLACHTOFFERS IN DEZE WERELD –enkel gewillige deelnemers. Je kunt niet altijd je omstandigheden beheersen, maar JE KAN WEL BEHEERSEN hoe erop te reageren”. 

DE NIEUWE NADRUK OP PSYCHOLOGIE

Het leven van Dr. Edith Eger draagt levendig bij aan een groeiend besef onder geestelijke hulpverleners: wij hebben allemaal de capaciteit om een optimistische instelling aan te leren te midden van tegenslagen en moeilijkheden.2 Inderdaad, terwijl velen onder ons geloven dat onze gevoelens bepaald worden door onze omstandigheden, laat het bewijs anders zien. U kunt uw gevoelens beheersen –ondanks uw omgeving!

Onze gevoelens worden echter door meer dan onze gedachten beïnvloed. Het meest opmerkelijke is dat onze dagelijkse leefstijl keuzes onze emotionele toestand diepgaand beïnvloeden. Laat ons kijken naar verschillende factoren die ons kunnen helpen in controle te blijven op dit belangrijke gebied van geestelijke gezondheid. 

DIEET GEWOONTEN

Dierstudies tonen aan dat ongezonde dieetgewoonten het emotionele circuit van de hersenen  belemmeren– tijdens de ontwikkeling zowel als in de volwassenheid. Hierbij horen tekorten in voedingswaarden, overmatige zoutinname en diëten die veel vet bevatten. 3 Het komt hier op neer: kies voor een dieet dat laag is in sodium, volkoren plantaardig voedsel met hoge voedingswaarden (fruit, volkoren granen, groenten, noten en zaden), en dat de dierlijke producten en toegevoegd vet  beperkt of elimineert.

VERMIJD VERSLAVENDE MIDDELEN

Alcohol heeft een korte termijn effect in de verergering van kwaadheid, woede en geweld. De controlecellen boven in de hersenen worden verdoofd. Als gevolg worden de hersenbanen in de lagere hersenen, die geweld controleren, niet weerhouden, zoals miljoenen mishandelde familieleden kunnen getuigen. De lange termijn effecten van alcohol zijn zelfs nog ernstiger. Deze controlecellen worden gedood door zelfs maar dagelijks een klein beetje alcohol te drinken terwijl de veel veerkrachtiger lagere hersencellen veel beter gedijen. Het gevolg: een permanente onevenwichtigheid die de lagere emotionele centra ten goede komen.

Andere geestverruimende middelen kunnen ook de controlemechanismen in het brein belemmeren. Zelfs marihuana kan, onder bepaalde omstandigheden, het brein PERMANENT onevenwichtig maken.

BEWEGING

Geen enkel programma ter optimalisering van geestelijke gezondheid moet regelmatige beweging verwaarlozen. Wij raden aan om lichamelijke beweging onderdeel te maken van uw DAGELIJKSE routine. Onderzoek koppelt beweging aan verminderende stressniveaus en toenemende geestelijke gezondheid (inclusief minder depressie en angst).4 Studies hebben ook aangetoond dat beweging aanmerkelijk het niveau van het krachtige emotionele, gezondheidsverhogende hormoon, genaamd oxytocine, verhoogt. 

VERSTANDIGE MUZIEKKEUZE

Muziek is van grote invloed op het emotionele gebied in de hersenen, bekend als het limbisch systeem. Afhankelijk van het soort muziek kunnen zowel positieve als negatieve emoties gestimuleerd worden. Rechtstreekse metingen van limbische structuren laten zien dat muziek zoals harmonieuze piano partituren prettige emoties kunnen uitlokken, terwijl wanklank in muziek negatieve emoties kan uitlokken.5 Dit is de reden dat wij onze muziek zorgvuldig moeten kiezen. Kies enkel muziek die emotionele beheersing en evenwichtigheid voedt. 

TELEVIESIE EN EMOTIONELE INSTABILITEIT

Wij kunnen beïnvloed worden en neigen naar onevenwichtige emoties door onze programmakeuze (tv, internet enz.) –zowel als door muziek. Eén principe van menselijk gedrag is dit:”wij worden wat wij zien”. Inderdaad, onze gedachten worden gevormd door wat wij regelmatig zien. Als wij dus geïnteresseerd zijn in optimale geestelijke gezondheid, dan zullen wij ons ernstig weerhouden en zorgvuldig kiezen waar wij naar kijken. Als u moeite hebt om uzelf te weerhouden, overweeg dan om een paar weken (of meer) te stoppen met TV kijken, Internet, Dvd’s, en andere visuele media. Hoe onmogelijk dit ook mag lijken, toch heeft de wereld door de geschiedenis heen overleefd –en vaak gedijd- op precies deze manier.

KWALITIJD DOORBRENGEN MET FAMILIE

Tijd die in elektronische media gestopt wordt kan ook de familieband verzwakken. Een overschot aan tijd is erg zorgwekkend omdat sterke familiebanden een krachtige indicatie zijn voor toegenomen emotionele gezondheid. 6 Wij moeten prioriteit geven aan interactieve bezigheden met onze gezinnen. Ga erop uit en doe dingen die leuk en interessant zijn, en die voldoening geven.

VERTROUWEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

Als wij vertrouwensbanden hebben met één of meerdere mensen, kunnen elektrische en chemische “vertrouwenssignalen” uit de hogere hersencentra, in het bijzonder de voorhoofdskwab, het systeem dat door de lagere hersencentra loopt en wat verantwoordelijk is voor angstsignalen, onderbreken of zelfs uitschakelen. Dit vertrouwen helpt bij het beheersen van angst en stress. 7 Het hormoon oxytocine is één van die chemische vertrouwenshormonen.8 Toenemende oxytocine waarden bevorderen ook een scala aan tussenmenselijke dimensies –die allen onze emotionele toestand ondersteunen. Dus is één manier om onze geestelijke gezondheid een oppepper te geven, meerdere vertrouwensbanden te ontwikkelen. “Horizontaal vertrouwen” in anderen is zeer weldadig; “verticaal vertrouwen” in een liefdevolle God is bijzonder krachtig.

LEREN TE VERTROUWEN OP GOD

Menselijke wezens reageren gevoelsmatig goed op eerlijkheid en betrouwbaarheid in een ander persoon, vooral als zij een oprechte interesse in hun welzijn bespeuren. Dit gebeurt als men samen tijd doorbrengt en gezamenlijke ervaringen opdoet. Op gelijke wijze ontwikkelen wij vertrouwen in God door Zijn beloften in de Bijbel te toetsen en Zijn getrouwe leiding in onze levens te ervaren. De psalmist verwoordt het belang van het aangaan van een ervaringsrelatie met God:”Proef en zie dat de HEERE goed is, welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt”(Psalm 34:9). God Zelf nodigt ons uit:”Kom naar Mij toe…leer van Mij…en u zult rust vinden voor uw ziel”(Matheüs 11:28-29). Waarom zou u niet een klein stukje tijd uit uw dag willen besteden aan het lezen in uw Bijbel, bijvoorbeeld te beginnen met het evangelie van Marcus? U zou nog versteld staan als u ziet dat God veel meer te vertrouwen is dan de meeste mensen –zelfs meer dan diegenen die beweren Hem te volgen. Samen met die ontdekking zou u kunnen gaan beseffen dat uw emoties beter beheersbaar worden.

* voor de verwijzingen zie deluideroep.nl

Bijbelcursus