Dar pre teba

O druhej ráno som dostal správu, na ktorú som netrpezlivo čakal. Tešil som sa a zároveň mal strach. „Máme srdce pre Petra,“ oznámil mi hlas v telefóne. Dvanásťročný Peter bol už niekoľko dní na zozname osôb čakajúcich na transplantáciu srdca. Všetci sme nedočkavo čakali a dúfali, pretože jeho zdravotný stav bol veľmi vážny. V priebehu niekoľkých dní sa
mohol tak zhoršiť, že transplantácia by už nepripadala do úvahy a bol by vyradený zo zoznamu kandidátov čakajúcich na nové srdce. Stratili by sme poslednú nádej na záchranu. Ale v tú noc dostal Peter a jeho rodina neuveriteľný dar – nové srdce a tým aj nový život.

Biblia hovorí, že my sa nachádzame ešte v horšej a beznádejnejšej situácii ako Peter. Ide o viac ako o tento pozemský život. Čaká nás večná smrť, pretože „mzdou hriechu je smrť...“ (List Rimanom 6,23) „Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ (List Rimanom 3,23) Keby sme sa pozreli do gréckeho originálu, zistili by sme, v akej bezvýchodiskovej situácii sa nachádzame. Grécke slovo preložené ako „nemať Božiu slávu“ naznačuje dej, ktorý prebieha. Neustále sa vzďaľujeme od Božej slávy, pričom nejde len o naše predošlé skutky. Ide o to, že hriech je trvalý stav nášho bytia.

Keď sa nám darí, je jednoduché povedať, že to nie je pravda a že v skutočnosti sme celkom dobrí ľudia. Samozrejme, nie sme dokonalí, ale nie sme ani zlí. Stačí však bežná situácia v práci, keď kolegovi zvýšia plat alebo keď si sused kúpi nové auto, a naše srdce opantá závisť a neprajnosť. Alebo sa pozrieme na príťažlivú modelku či krásnu herečku a zatúžime po nej. Naša túžba po tom, čo vidíme, rastie. A čo ak nám niekto na parkovisku urobí na aute malý škrabanec a my si uvedomíme, že naša zlosť rastie? Čím poctivejšie skúmame svoj život, tým viac zisťujeme, ako veľmi sme ovplyvnení hriechom.

Mladý ateista a profesor na Oxforde povedal: „Najprv som z praktických dôvodov skúmal sám seba. To, čo som zistil, ma šokovalo. Bola to zmes vášní, chaos túžob a obáv, hárem pestovanej nenávisti. Moje meno bolo légia.“ (C. S. Lewis, Suprised by Joy) Všetky vymenované hriechy pochádzajú z nášho hriešneho srdca. „Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca...“ (Evanjelium podľa Lukáša 6,45) V našom srdci sú ukryté všetky naše hriechy. „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné.“ (Jeremiáš 17,9)

Podobne ako Peter, tak aj my si uvedomujeme, že prameňom našich problémov je naše srdce. Nepomôže nám nijaký ozdravný program ani liečba – musí nám byť jedine odstránené naše choré srdce, inak zomrieme. Keď bolo Petrovo meno zapísané do poradovníka na transplantáciu srdca, nemohol nič robiť, len čakať. Za všetky peniaze sveta si nemohol kúpiť to, čo potreboval. Keby nedostal od darcu nové srdce, zomrel by. Náš prípad je podobný. V tejto beznádejnej situácii má pre nás Biblia radostnú správu, lebo hovorí, že dar nového srdca je dostupný všetkým. „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.“ (Ezechiel 36,26)

Je to pre nás lepšie, pretože tu neexistuje nijaký poradovník. Transplantácia môže byť vykonaná ihneď. Len čo budeme mať nové srdce, budeme nielen žiť dlhšie, ale zažijeme úplne iný pocit. Táto výzva v ľuďoch vyvoláva rôzne obavy, lebo takáto „transplantácia“ so sebou prináša aj určité riziká. Skôr než nám bude transplantované nové srdce, staré musí byť odstránené. Keď sa operácia začne, už ju nemožno zastaviť, nie je možné cúvnuť. S týmito myšlienkami sa rodičia pripravovali na osudnú cestu do nemocnice. Keď tam dorazili, videli, ako ich syna odvážajú na operáciu.

Aj my musíme najprv prežiť určitý druh „smrti“. Podobne ako Peter a jeho rodičia museli dovoliť chirurgom odstrániť staré srdce, aj my sa musíme vzdať svojho srdca. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme viac než len sem-tam nejakú náplasť, viac než úpravu alebo nejaký drobný zásah. Potrebujeme radikálny zákrok, pretože nič iné neprichádza do úvahy. Aj keď sa Petrovi rodičia tešili, že syna čaká lepší život, táto šanca mala aj svoju horkú príchuť. Uvedomovali si, že ich nová nádej je podmienená tragédiou v inej rodine. Peter mohol žiť iba pre to, že niekto iný zomrel.

Takisto naša šanca na duchovnú transplantáciu srdca – to znamená šanca na vyriešenie našich hriechov, lepší život tu na zemi a v budúcnosti večný život – bola zaplatená životom. „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (List Rimanom 5,8) Kristus nezomrel po tom, čo sme ho konečne prijali za svojho Pána, začali dodržiavať jeho zákon a uvedomili si svoje slabosti. On zomrel už vtedy, keď sme boli ešte hriešni.

Bez transplantácie by sa stav Petrovho srdca ďalej zhoršoval. Bol stále závislý od niekoho, kto mu dá svoje zdravé srdce ako dar. Všetci dobre vieme, že nové srdce sa nedá len tak kúpiť. Aj keby sa dalo, pravdepodobne by si to on ani jeho rodina nemohli dovoliť. Nové srdce mu niekto daroval. Naša záchrana je podobný prípad. „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (List Rimanom 6,23) Ten istý text, ktorý nás varuje pred zaslúženou smrťou, ponúka takisto liek ako dar.

Je to najväčší a najvzácnejší dar na celom svete. Nemusíme sa zapísať do poradovníka, môžeme ho dostať hneď teraz. Nevyhnutným predpokladom, ako ho získať, je priznať si svoju úbohosť, uvedomiť si, že potrebujem nové srdce. Potom poprosiť Pána Boha, aby mi ho dal. Nemusím pritom použiť nijaké presné formulácie, stačí Pána Boha iba poprosiť!

Po transplantácii srdca mal Peter lepšiu náladu. Nemal len nové srdce, ale aj nový život. Musel sa však naučiť žiť novým životom. Podobne aj my, keď dostaneme nové srdce, musíme sa s ním naučiť žiť. Zbor je spoločenstvo ľudí, ktorí dostali nové srdce. Prostredníctvom tohto spoločenstva nás Boh učí žiť novým životom. Ak máš nejaké otázky alebo hľadáš vo svojom okolí spoločenstvo veriacich ľudí aj ty, informácie nájdeš na adrese www.glowonline.org/glow-slovak.

Teš sa z tohto nového daru!