Czy jest nadzieja na przyszłość?

Nie jest tajemnicą, że na naszej planecie panuje dziś niezły bałagan. Największe portale informacyjne stale szokują doniesieniami o śmiertelnych klęskach żywiołowych, terrorystycznych okrucieństwach, przestępstwach z użyciem przemocy, korupcji w polityce i problemach gospodarczych. Słyszymy o rosnącej liczbie zachorowań na cukrzycę, nowotwory i choroby serca występują nawet wśród małych dzieci. Tego rodzaju problemy odciskają swoje piętno na wszystkich, którzy próbują zachować zdrowie psychiczne pomimo chaosu.

Nawet jeśli ty i twoja rodzina zdołaliście uniknąć wielu z tych utrapień, to jednak większość rodzin zmaga się z nimi w życiu codziennym. Często ojcowie muszę pracować na opłacenie tak wielu rachunków, że spędzają bardzo mało czasu ze swoimi dziećmi. Mnóstwo matek ma taki nawał obowiązków, że upada pod ich ciężarem. Dzieci postawione w obliczu niewyobrażalnego stresu dorastają za szybko, mierzą się z przerastającymi je sytuacjami w szkole i często rozwijają szkodliwe nawyki. Wiele z nich spędza tysiące godzin na uzależniających grach komputerowych, które mogą inspirować do przestępstw. Nieograniczony dostęp do Internetu naraża również młodych chłopców i dziewczęta na deprawujące pokusy seksualne. Co mogą zrobić zaniepokojeni rodzice? Jaki świat odziedziczą nasze dzieci? Czy jest jakakolwiek realna nadzieja na przyszłość?

Proroctwa i obietnice

Jeśli obecny stan rzeczy cię przytłacza, to spróbuj spojrzeć ponad to wszystko! Choć może się to wydawać zdumiewające, Pismo Święte zawiera wspaniałe proroctwa, które nie tylko precyzyjnie opisują nasze niepewne czasy (zob. 2 Tm 3,1-5), ale również przynoszą nam nadzieję. W tej natchnionej Księdze sam Bóg wskazuje ostateczne rozwiązanie dla naszego zwariowanego świata. Po raz drugi przyśle On ​​Jezusa Chrystusa na ziemię, aby naprawił to, co zostało zepsute, zniszczył zło i wprowadził trwały pokój. W oparciu o prorocze znaki wypełniające się wszędzie wokół nas (zob. Łk 21,25-28), możemy zrozumieć, że ten dzień nadejdzie już wkrótce.

Dwa tysiące lat temu, tuż przed swoją śmiercią na krzyżu, Jezus (patrz Mk 15 i 16) zostawił nam taką obietnicę:

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 1-3).

„Przyjdę powtórnie” – obiecał nasz Zbawiciel. Ale w jaki sposób? Reinkarnując się? Jako duch? Nie. Pismo Święte jasno naucza, że powrót Jezusa Chrystusa będzie widoczny dla wszystkich, wyjątkowo głośny i będą towarzyszyć mu kataklizmy. Jego przybycie spowoduje zmartwychwstanie ludzi na całym świecie.

Apostoł Paweł napisał:

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem (1 Tes 4,16-17).

Według niego, kiedy Pan Jezus powróci na tę planetę, Jego stopy nawet nie dotkną ziemi. Przeciwnie, zbawieni zostaną uniesieni w górę na spotkanie z Nim. Więc jeśli zobaczysz kogoś, kto chodzi po Ziemi i twierdzi, że jest Chrystusem, nie daj się zwieść. To nie będzie Nasz Zbawiciel, ale oszust (zobacz Mt 24,24-27). Z kolei apostoł Piotr dodaje:

A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. […] Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. (2 P 3,10.13 BW).

Całkowite odnowienie

Zauważ, że boski plan nie polega na przyłożeniu plastra opatrunkowego na globalny kryzys. Bóg nie skorzysta z traktatów pokojowych, Organizacji Narodów Zjednoczonych, ziemskich rządów, ustawodawstwa moralnego, funkcjonariuszy organów ścigania ani z jakiejkolwiek propozycji grzesznych ludzi, aby trwale rozwiązać najpoważniejsze problemy Ziemi. Ostatecznie, takie środki i tak nie mają szans zadziałać. Pan Bóg całkowicie wyeliminuje zło. Wszelkie zanieczyszczenia środowiska oraz niemoralność i niegodziwość ludzi zostaną wyeliminowane z naszej planety. Wtedy sam Bóg stworzy „nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość”. Dodatkowo apostoł Jan napisał:

[…] I otrze [Bóg] z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe» (Ap 21,4-5).

Jakie to ekscytujące! Pomimo otaczającej nas ponurej rzeczywistości, jest nadzieja. Wśród zmagań, których przybywa codziennie, Bóg pragnie, abyśmy patrzyli w górę! Nie zniechęcaj się. Módl się i zacznij czytać Pismo Święte. Wyznawaj swoje grzechy Jezusowi i ufaj mu. On ci wybaczy i pomoże.

Pamiętaj jednak, że dopóki Jezus nie powróci, życie nie będzie proste. Diabeł, jako inteligentna istota aktywnie działa za kulisami (zob. Ap 12,12). Pismo Święte ostrzega nawet, że będzie on próbował podrobić powtórne przyjście Jezusa, działając „z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów” (2 Tes 2,9).

Nie daj się zwieść.

Przyjście nie do podrobienia

Słowo Boże jasno naucza: „Oto nadchodzi z obłokami [Jezus], i ujrzy Go wszelkie oko” (Ap 1,7). Sam Jezus również przepowiedział, że zstąpi w obłokach „w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi” (Mt 16,27). Gdy ogromna liczba potężnych aniołów będą towarzyszyć Królowi Królów, to nikt nie przeoczy Jego przybycia. Nie daj się więc zwieść szatańskim podróbkom – nawet takim, którym towarzyszą cuda.

Drogi przyjacielu, chociaż żaden człowiek nie znajdzie lekarstwa na nierozwiązywalne problemy tej ziemi, nie upadaj na duchu. Bóg zna nasze trudności, próby i zmagania. „Niech się nie trwoży serce wasze” – to zachęcające słowa Zbawiciela dla każdego z nas. Pan Jezus dał nam konkretną obietnicę: „Przyjdę ponownie” (J 14,1.3). Do tego czasu nie poddawaj się, lecz bądź mocny w Panu (Ef 6,10). Czekaj. Módl się za swoich przyjaciół i krewnych, którzy potrzebują łaski Bożej. Pan Jezus wysłucha twoich modlitw. Z Jego pomocą bądź światłem w otaczającej nas ciemności. Ktoś kiedyś mądrze stwierdził: „Im ciemniejsza noc, tym jaśniejsze gwiazdy”.

Kiedy Król Jezus powróci, sam ustanowi wieczny pokój na nowej, Bożej ziemi.

Czy ty tam będziesz?

O ile nie zaznaczono inaczej, cytaty Pisma Świętego pochodzą z Biblii Tysiąclecia.

Zdjęcie z okładki: ©www.iStockphoto.com.