facebook script

CORONAVIRUS UG IMYUNIDAD

‘’Unsa ang dili nimo makita?, kini ba makapasakit nimo?”, mao kini ang pasi-una nga gisulti sa pelikula nga “The Invisible Man” o “Ang Tawo Nga Dili Makita”. Matud pa sa H.G.Wells’ 1899  klasiko na nobela,kini nga Hollywood sci-fi thriller naga istorya bahin  sa  dautan nga siyentista nga naka diskubre sa sekreto nga di siya makit-an ug hadlukon iyang karaan nga uyab. Walay kinsa makakita niya, gani kuyaw kay siya makapatay.Pareho ra kini sa CoronaVirus ug ubang mga Viruses. Dili sila makit-an apan sila makapatay.

Unsaon nato paglikay sa ato kaugalingon batok sa mga kalaban nga mga kagaw o virus nga makapatay nga dili nato makita?”Maghugas sa atong mga kamot, tabunan nato ang atong mga baba kung mag-ubo ta, ug limpiyuhan ang tibuok nga palibut”, maoy sulti sa U.S. Centers for Disease Control(CDC). Kini nga tambag maayo kaayo. Apan kini nga impeksyon mokuyanap gihapon. Busa, unsa man ang atong estratehiya nga labing maayo. Ang maalamun nga duktor ug nutrisyunista nagkasinabut nga ang pinakamaayo nga pagpanalipod batok sa dili makita nga kaaway, mao ang pagtukod sa lawasnon nga natural nga abilidad sa pagsugpo sa sakit. Ug kung kita matakdan, ang selyula sa atong lawas mopatay sa kagaw o virus kaysa ang kagaw o virus nga mopatay sa ato.

Sulod: Ang Imong Kasundalohan sa Resistensya

Ang imong immune system maoy imong patukuranan para sa maayong panglawas. Ang iyang maprotektahong network makapalagput sa hugaw o bakterya ug mga kagaw o viruses.Makapabungkag usab sa kuyaw nga mga hilo ug makabuhat sa sistema sa pagbantay batok sa mga dili normal nga mga selyula.Ang iyang mga pagpanalipod, apil ang mga pagbabag pisikalhon sama sa panit ug paghubag nga mga bahin sa masamarun nga bahin sa lawas.Nagasalipud usab kini sa pinasahi nga pagbatok sa mga hugaw o kagaw o impeksyon.

Pagdaug sa Giyera sa Sulod

Ang pagbalik balik sa mga insulto o kadaut sa imyunidad o sistema sa kapit-os makapaluya sa  nagasalipud sa sistema sa atong lawas. Makapatubo kini sa paghubag, luyang kalawasan, motaas ang kakuyaw sa ubang mga sakit ug basin gani makapahunong sa kinabuhi. Mapadayunon nga kapit-os, pobre nga kan-unon ug kulang sa ehersisyo ug kulang sa tulog makapamanhid sa atong mga kasundaluhan nga resistensya.Pag-inum sa makahubog nga ilimnun ug pagsigarilyo makadaut usab kini.Ang maayong lawas ug stilo sa kinabuhi, maayo nga pakigsandurot ug pagsalig sa Diyos nga Maglalalang makapakusog, makapatukod ug maayo nga balanse sa nagpasalipud sa sistema sa atong lawas. Nagkahiusa, sama sa tropa sa imong imyunidad ug pagkapit-os nga sistema sa maayong panglawas.

Pagpalihok sa Imong Mga Depensa

Walay tawo nga nagparasyut nga magtahi sa parasyut samtang abrihan na ang pultahan sa eroplano kay mao nana ang panahon sa paglukso. Ang lig-on nga sistema sa imo imyunidad dili mapalit.Daghang produkto nga nagasaad sa pag-ayo sa madali nga panahon sa krisis apan kana tanan dili mao kay makasaag sa ato hunahuna.Ang paagi ra sa pagpangandam sa panahon sa pagkapit-os mao ang paghimo sa maayong lawasnon, panghunahuna ug espirituhanong paggawi matag adlaw.Dili pa ulahi ang pagsugod.Makahimo ka sa pagkusog, pagtukod ug maayo nga balanse sa imo pagpanalipud sa imong resistensya batok sa mga nagdagan nga mga viral o mga kagaw. Ug palihug, padayon ug pagtrabaho uban sa tighatag sa maayong panglawas.

Kusog Uban Sa Antioxidants

Antioxidants, mao kini ang may gahum sa mga nagpalambo sa resistensya. Malagput nila ang kuyaw na oxidants o libre nga radikal gikan sa dugo nga agianan. Oxidants, mao kini ang mga toxic by products sa normal nga metabolismo.Motungha pud ni sa resulta sa gipakita sa mga nanigarilyo o sa mga palibot sa toxins o mga hilo. Libre nga mga radikals makadaut sa DNA ug makapaluya sa lawasnon nga sistema sa imyunidad.Antioxidants makapahunong sa kadaut ug makapalig-un sistema sa imyunidad.Mahimo nimo ang pagdaghan nila ug ipalambo ang ilang mga epiktibo pinaagi sa:

  1. Pagkaon ug daghang mga presko nga prutas ug mga gulay. Citrus,cherries and berries mao kini ang mga pinasahi na tag-as ang antioxidant nutrients.Ang berde nga gulay nga dahon sama sa kale ug broccoli maoy puno sa antioxidant nga Bitamina A, C ug E.Pagkaon sa daghang berde ug yellow nga mga gulay makapataas sa ato dugo sa lebel sa carotenoids.Carotenoids mao ang antioxidants makapaayo para maubos ang mga lebel sa mga tima-ilhan relasyon sa pagkapit-os sama sa sakit sa kulang ug tulog ug sa mga nasakitan.Bitamina D, ang bitamina sa silaw sa adlaw, mao kini ang importante sa maayong panglawas na binuhatan sa resistensya. Pananglitan, nagduha duha sa imo ang lebel sa Bitamina D, ang imo duktor maka pag order ug simple nga pagtan aw sa imo dugo pinaagi sa pagsulay.
  2. Pag andam ug Pagkaon nga Daghang Fiber

Sa nagkalahi lahi nga kolor sa mga gulay, mga prutas, beans, bug-os nga mga lugas, mga nuts, ug mga liso makahatag ug kusog sa resistinsya nga mga bitamina, mga mineral, mga kemikal nga phyto.Uban sa fiber, makatabang sa pagregulate sa blood sugar and balance insulin.Makapahinay usab sa hormone sa pagkapit- wala os us sa pagkahubag.Ang pag andam sa pagkaon sa fiber maoy makapugong sa gana sa kaon ug kabug atun sa lawas.Ang sobra nga katambuk maoy makapalihuk sa  damha nga pagkahubag, usa sa hinungdan ngano nga ang sobra katambuk makapataas sa kakuyaw sa daghang laygay nga mga sakit ug makatakud nga mga balatian.Inum ug daghang tubig kaysa lamiun nga mga softdrinks para makalambo sa sirkulasyon ug pagputol sa taas nga mga kaloriya sa asukal.

  1. Likayan ang Mapula nga karne, taas nga tambok nga gatas ug pinirito nga mga pagkaon.

Pagkaon nga taas sa tambok sa mananap,gihinlo nga mga lugas, asukal ug pinirito nga mga pagkaon makapalambo sa libre nga radikal nga makadaut.Kini nga libre nga radikal nga makadaut mosumpay sa pagkakusog sa kakuyaw sa makatakud na sakit, diabetes, sakit sa kasingkasing, dementia ug kanser. Kungdi, kaon ug daghang tanum nga naay daghang prutina sama sa beans, mga gulay, bug-os nga mga lugas ug daghang lugas nga pastas. Vegetarian na mga karne maoy ipuli sa mga produkto sa mga tinuod na karne.Gamiton ang olibo nga lana ug lemonsito para himuong salad. Tutuki ang pagamit ug omega 3 fats apil ang daghang walnuts ug mga liso sa flax sa imong mga pagkaon.

Pagtukod ug Pag Ehersisyo

Ang pag ehersisyo wala lang gani nanalipod sa sistema sa imyunidad apan nagpalig-on niini.Ang paglakawlakaw maayo nga paagi nga bolster para layo nga sakit.Matag adlaw nga ehersisyo makapalambo sa kahumanan, makapawala sa kabalaka, ug makapadaghan sa kahulugan sa maayong kahimtang.Ang hunahuna  ug lawas magkahiusa ug ang positibo nga pangutok adunay ikadugang nga makaayo sa pagpakusog sa maayong panglawas ug resistensya.

Balanse Uban sa Pagdala sa Pagka Pit-os sa Maayong Pagdumala

Laygay nga pagka pit os maka-igo sa sa maayong panglawas ug sa resistensya.Mahimo niini ang kasubo, kabalaka,pagkamalimtanun,dali masuko o bisan gani kagubot.Ang kanunay nga pagka negatibo ug kabalaka makahimo sa kasingkasing nga naga lumba, kapoy ug singtun. Sakit sa kaunoran, sakit sa ulo, ug dili maayo ang pagkatulog maka pa resulta niini.Kinahanglan motrabaho dungan ang hunahuna ug ang imong mga pulong aron naay kaayuhan.Nagatutuk ka ba  sa mga problema o kasulbaran.Unsay maayo nga mga paagi para sa pagdala sa pagka pit-os?Sulayi ang paglakaw lakaw, pakig isturya sa imo kaila o motabang ka sa uban. Daghang makakita ug kalinaw pinaagi sa pakig isturya sa Ginoo diha sa pag ampo ug sa di paglimot sa mga saad sa Diyos. Ilhon unsa ang naa sa imong mga kamot ug pagsalig tanan sa Makagagahum, ug tan awa unsa ang angay unahon nimo sa kinabuhi, trabaho ba, pamilya nimo o kalipay nimo sa imo palibut?Mao ni ang pipila ka mga paagi para mawala ang pagka pit os ug panalipdan ang sistema sa imyunidad.

Motuo Ug Salig sa Diyos

Kini nga kalibutan usa ka panggubatan dili dulaanan. Nahigmata kita para makig away sa pisikalhon, utoknon ug ispirituhanon nga mga hagit sa kinabuhi.Ang prinsipyo diri mao nga makatabang kanato nga malayo kita sa kakuyaw  sa mga sakit ug suklan nato kung moabut man kini. Apan tungod niining palibut nato nga dili matagnaan, naay makapasakit, walay histusya ug sala, walay hingpit nga garantiya nga kagawasan gikan sa mga pagsulay ug mga kasakitan.Mao na nga nagkinahanglan kita ug tinuod ug dili makita nga Magtatabang. Kana nga Mananabang mao si HESUS, atong Manluluwas,Mananambal ug Tinuod nga Amigo, dili lang nga SIYA nagpakamatay sa krus tungod sa atong mga sala apan ningbangon SIYA gikan sa kamatayon.(I Korinto 15:3-4) Ang Diyos nagahatag sa ato ug mga prinsipiyo sa paglikay sa mga kakuyaw sa kinabuhi.Apan kung adunay panahon nga mag antus ta, ang Diyos dili magabiya sa ato.

“Ang Diyos maga palig-un kaniya nga naa sa katre kay nagsakit, ang Diyos magaayo kaniya gikan sa balatian”.(Salmo 41:3) Ang Diyos maghatag ug kusog sa mga maluyahon ug niadtong walay kusog tagaan sa Ginoo ug kalig-onan nga makita sa Isaiah 40:29.Bisag unsay mahitabo, ang Diyos naga imbitar kanato sa pagsalig NIYA. Makatan-aw ka sa unahan sa makatingalahan nga lugar  nga wala nay kasakit, wala nay mohilak, wala nay sakit ug wala nay kamatayun. Nagasaad Siya sa pinakamaayo nga kaugmaon niadtung naghatag sa ilang kasingkasing nga tibuok ug ti-unay sa IYAHA.Niining masakitun nga coronavirus nga makatakud nga sakit sa ato palibut karon, dili kita maguol kay naa kitay GINOO nga motabang nato aron sugpuon ang mga dili makita nga mga kaaway. Ayaw kahadlok. Tutuk lang sa Taas sa Langit!

Paglaum sa TV  Kurso sa Pagtuon sa Bibliya