Čo svet potrebuje práve teraz?

Odpoveď na túto otázku prezrádzajú slová kedysi populárnej piesne: „Čo svet potrebuje práve teraz, je láska, nežná láska.“ Nanešťastie, iná pieseň lamentuje nad tým, že väčšina z nás síce lásku hľadá, ale na „nesprávnom mieste“. Platí to aj o vás? Takmer každý – vrátane mňa i vás – pociťuje silnú vnútornú potrebu zažiť skutočnú lásku. Zdá sa však, že nájsť niečo také vzácne je len ilúzia alebo sen.

Láska zostáva príliš často nedosiahnuteľná

Biblia hovorí, že „Boh je láska“. (Prvý Jánov list 4,8) Stvoriteľ zeme má jedinečné posolstvo lásky určené hlavne pre tieto „posledné dni“.(Druhý list Timotejovi 3,1) Či tomu veríte, alebo nie, jeho posolstvo pre poslednú dobu dáva lásku do súvisu so zákonom. (Zjavenie Jána 14,12-14) Robí to z jednoduchého dôvodu – láska je morálna.

Inými slovami, láska je niečo viac ako len príjemné pocity bez hlbšej podstaty.

Každý národ, každá vláda, štát, mesto i dedina majú svoje zákony. Bez zákona vzniká chaos. Existuje jeden zákon, ktorý prevyšuje ostatné právne poriadky – tým zákonom je Desatoro. Tieto prikázania sú výnimočné tým, že boli napísané originálnym spôsobom – nie perom, ceruzkou, na klávesnici ani softvérom na rozpoznávanie hlasu, ale „Božím prstom“. (Druhá Mojžišova kniha 31,18) Plné znenie Desatora si môžete prečítať v Druhej Mojžišovej knihe 20,1-18.

Tu uvádzame Desatoro len heslovito:

1. Pána Boha daj na prvé miesto.

2. Neuctievaj modly.

3. Maj v úcte Božie meno.

4. Sväť siedmy (sobotný) deň.

5. Cti svojho otca a matku.

6. Nezabíjaj.

7. Nesmilni.

8. Nekradni.

9. Neklam.

10. Nezáviď.

Skús si predstaviť, ako by vyzerala spoločnosť, keby všetci dodržiavali tieto pravidlá. Nebolo by zlodejov, sériových vrahov ani tyranov. Nepotrebovali by sme väzenia, zámky na dverách ani políciu. A čo protiteroristické oddelenia? Boli by zbytočné, lebo by nebolo ani teroristov. Neexistovali by únosy lietadiel ani smrtiace bomby. Namiesto toho by sa ľudia k sebe správali slušne, láskavo a úctivo. Vzťahy v rodinách by sa prehlbovali a deti by vyrastali v bezpečí. Každý človek by bol spokojný a šťastný.

Možno si poviete: „To nie je možné. Vráťme sa do reality.“ Naozaj? Viem, že sa tomu ťažko verí, Biblia však predpovedá, že jedného dňa sa to stane skutočnosťou. „Hľa, všetko tvorím nové,“ sľubuje všemocný Boh. (Zjavenie Jána 21,5) Boh stvorí nielen novú, neskazenú zem, ale ponúka nám na nej večný život – pod podmienkou, že sa správne rozhodneme. Hneď vám to vysvetlím.

Tajomstvo sa skrýva v starobylom proroctve o Ježišovi Kristovi. „Toto je meno, ktorým sa budú volať: Hospodin je naša spravodlivosť.“ (Jeremiáš 23,6) Výraz „spravodlivosť“ alebo „správne konanie“ jednoducho znamená bezchybné dodržiavanie zákonov Desatora, „zákona spravodlivosti“. (List Rimanom 9,31) Nikto z nás to, samozrejme, nikdy nedokázal, pretože „všetci sme zhrešili“. (List Rimanom 3,23) Je tu však dobrá správa: Takmer pred dvoma tisíckami rokov – pri najväčšom akte lásky – Ježiš zachoval všetky zákony Desatora za nás a pre nás. (Evanjelium podľa Jána 15,10) Vďaka tomu je teraz Ježiš „HOSPODIN – NAŠA SPRAVODLIVOSŤ“.

S tým súvisí aj zlá správa, ktorej sa nevyhneme. „Mzdou hriechu je smrť.“ (List Rimanom 6,23) Inými slovami, Božím trestom za porušenie Desatora je večné zatratenie, lebo spravodlivosť si to tak vyžaduje. Nedá sa pred ňou uniknúť. Ale Boh má pre nás aj v tomto prípade dobrú správu. Na konci svojho pozemského života „Kristus zomrel za naše hriechy“ na kríži namiesto nás. (Prvý list Korinťanom 15,3) To znamená, že nám môže odpustiť, vziať na seba našu vinu a očistiť nás!

Si rád, keď dostaneš darček? Mám dve deti (päťročné a osemročné), ktoré sú šťastné, keď dostanú darček. Všemocný Boh má aj pre teba zadarmo „dar spravodlivosti“ (List Rimanom 5,17), vďaka ktorému môžeš získať večný život. (List Rimanom 6,23) Ak si ochotný zanechať svoje hriechy a uveriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa, namiesto tvojich hriechov zaznamenaných v nebeských knihách ti pripíše Kristovu dokonalú poslušnosť zákonom Desatora. (Zjavenie Jána 20,12) „Nevinný!“ „Omilostený!“ „Odpustené!“ vyhlási v tvojom prípade Kráľ vesmíru nehľadiac na to, aké zločiny a hriechy si spáchal.

To nás privádza späť k spomínanému hľadaniu pravej lásky. Priblížim vám to krátkym príbehom.

Ľahkovážny mladý muž sa raz veľmi pohádal s otcom. Keď odchádzal z domu, povedal mu: „Odchádzam. Už ma nikdy neuvidíš!“ Tento mladý muž si myslel, že si poradí sám, no po troch ťažkých rokoch začal rozmýšľať o domove. „Prijme ma otec?“ Jeho srdce bolo plné obáv i pokánia. Keď o dva dni konečne nabral odvahu, zavolal mame. „Mami, prosím ťa, porozprávaj sa s otcom. Povedz mu, že budúci pondelok poobede budem prechádzať vlakom po úpätí nášho kopca. Ak je ochotný prijať ma naspäť, popros ho, aby na verandu zavesil niečo biele. Ak uvidím niečo biele, vrátim sa domov.“ Potom zavesil slúchadlo. V pondelok ráno utrápený mladý muž nastúpil do vlaku. Náhodou si sadol vedľa kazateľa. „Prečo si taký nervózny?“ spýtal sa ho kazateľ. A tak mu mladý muž vyrozprával celý svoj príbeh. „Pane, keď pôjdeme cez zákrutu pred nami, pozrite sa z okna na dom hore na kopci. To je náš dom. Ak uvidíte niečo biele, povedzte mi. Ja nemám odvahu sa tam pozrieť.“

Keď vlak prechádzal cez poslednú zákrutu, kazateľ sa pozrel z okna. Pohľad na dom na kopci ho tak neskutočne ohromil, až vyskočil a začal kričať: „Pozri, synak! Pozri sa!“ Mladý muž otvoril oči. Ich malý dom na kopci bol takmer celý prikrytý bielymi prestieradlami, dekami, uterákmi, prikrývkami či obrusmi... To bol azda najväčší symbol toho, ako veľmi ho rodičia milovali! Ako túžili, aby sa vrátil domov! Keď mladík vystúpil z vlaku, ponáhľal sa hore kopcom – domov! Prebehol cez verandu a cez záplavu beloby až do nedočkavých náručí svojich osamelých rodičov.

Milý čitateľ, Ježiš ťa miluje a chce, aby si sa aj ty vrátil domov. Oľutuj svoje hriechy a dôveruj mu ako svojmu Spasiteľovi. Ak to urobíš, oblečie ťa do svojho čistého „plášťa spravodlivosti“ (Izaiáš 61,10), do svojho „bieleho rúcha“ odpustenia. (Zjavenie Jána 3,18) Nech bola tvoja minulosť akokoľvek zlá a hriešna, Ježiš sľubuje, že ti odpustí hriechy. (Prvý Jánov list 1,9) Môžeš sa na to spoľahnúť.

Pieseň, ktorá hovorí, že som „hľadal lásku na nesprávnom mieste“, ďalej pokračuje: „Zaklopal si na dvere môjho srdca. Si všetko, čo som hľadal.“ Tieto slová môžeme spojiť jedine s Ježišom Kristom, naším Záchrancom.

On je dar lásky od Boha

Vďaka daru jeho spravodlivosti, ktorý jediný môže prikryť tvoje prestúpenia, môžeš mať v budúcnosti „večný život“, kde vládne iba láska.(Zjavenie Jána 21,4.5)

Rozhodujúca otázka znie: Oľutuješ svoje prestúpenia a hriechy a prijmeš tento dar alebo nie?