facebook script

Bizonyosság egy bizonytalan világban

Ha egyetlen szóval akarnánk kifejezni a jelen generáció általános világnézetét, melyik szó lenne az? Jómagam a bizonytalanság szót választanám. Sokkal több ember bizonytalan a jövőben, mint eddig bármikor. Bizonytalan, hogy egy értelmetlen terroristatámadás vagy egy ellenséges nemzet hirtelen kioltja-e az életüket. Bizonytalan, hogy egy nukleáris háború hirtelen letöröl-e bennünket a világ színéről, vagy a globális felmelegedés pusztít-e el bennünket előbb.

Milliók élnek teljes bizonytalanságban. Nem tudják, hogy a következő étkezésüket honnan teremtik elő, vagy hol fognak aludni az éjjel. Az emberek bizonytalanok az egészségükre, a házasságukra és a jövőjükre nézve. A lelkük mélyén, legbelül, ahol a legőszintébb érzelmek laknak, nyugtalanok, hogy mi fog történni legközelebb. Gondterheltek, hogy mi következik erre a világra. Komolyan aggódnak a gyermekeik jövőjét és a társadalom irányát illetően.

Erkölcsi alapelvek, amelyeket egykor biztosnak vettünk, ma komolyan megkérdőjeleződnek. A társadalom erkölcsi alapja összeomlani látszik. Nagyon kevés dologban lehetünk biztosak. Sokan elvesztették a hitüket a derült holnapban és a biztos jövőben. Valaki ezt fogalmazta meg a remény fontosságáról: „Napokig élhetünk étel nélkül, órákig víz nélkül, percekig levegő nélkül, de egy pillanatig sem remény nélkül.”

Kétségbeesett emberek kétségbeejtő dolgokat tesznek

A társadalmunkban tapasztalható általános nyugtalansággal; a belső aggodalommal, hogy valami nincs rendben, és kevés dologban lehetünk biztosak; a jövőtől való félelemmel reménytelenség költözött a szívekbe. Ez a reménytelenség milliókat kergetett komoly depresszióba, ami a föld népességének 20%-át érinti valamikor életük folyamán. Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2020-ra a depresszió lesz a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett a leggyakoribb betegség a világon. Körülbelül minden 40. másodpercben önkezével vet valaki véget az életének, s a világon az öngyilkosságok aránya 60%-kal emelkedett az elmúlt 45 évben.

Az antidepresszánsok körülbelül 6 milliárd dollárt termelnek a világon évente. Az orvosok csak az Egyesült Államokban minden évben több mint 270 millió receptet írnak fel ezekre a gyógyszerekre. Elkeseredésükben sokan nyúlnak az alkoholhoz, és az Egészségügyi Világszervezet szerint a világon körülbelül 140 millió ember szenved alkoholhoz köthető problémákban.

A remény változást hoz

Amikor elveszítjük a reményt, a kétségbeesés sötét felhői gyűlnek a fejünk felé. A jövő borúsnak és bizonytalannak tűnik. A remény azonban megmutatja, hogy milyen csodás dolgok történhetnek. A jövő a holnapot élénk színekre festi. A lelkünket a mocsárból az égbe emeli. William Shakespeare írta: „A szerencsétleneknek nincs más gyógyszerük, mint a remény.”

A remény nem csupán egy határozatlan vágyakozás a jobb jövő felé. A remény nem egy alaptalan vágy, amely nélkülöz valós bizonyosságot vagy garanciát. A Szentírás úgy mutatja be a reményt, mint egy határozott, biztos várakozást, amely Isten változhatatlan ígéretein alapszik. Pál apostol a Rómabeliekhez írt bibliai levélben azt írta: „Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen.” (Róma 15:4).

Isten ígéretei reményt adnak mára, holnapra és az örökkévalóságra. Bizonyossággal beszélnek egy bizonytalan világban. Reményt nyújtanak a zaklatott elménknek, és békét a nyugtalan lelkünknek.

A Biblia bemutatja, hogy Isten mindenkit a saját képére alkotott, és arra vágyik, hogy boldog, bővölködő életünk legyen (1Mózes 1:23; János 10:10). Különleges teremtményei vagyunk. Azt ígéri, hogy sohasem hagy el, s nem távozik el tőlünk (Zsidók 13:5,6).

Ugyan nehézségekkel nézünk szembe, és az életünk sokszor nem úgy halad, ahogy szerettük vagy kívántuk volna, Isten ígéretei biztosak. Az ősi próféta, Ézsaiás az alábbi ígéretet jegyezte le számunkra: „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik” (Ésaiás 26:3). Majd az alábbi bátorító szavakkal folytatja: „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ésaiás 41:10). A boldogságunk nem azon az illúzión alapszik, hogy soha semmi rossz nem fog történni velünk, vagy azon a képzelgésen, hogy minden nap szebb, mint az előző. A valóságban gyakran történnek rossz dolgok jó emberekkel.

Egy megtört világban élünk. A betegség, a szenvedés, a szegénység és a kín mind a jó mind a gonosz emberekre lesújt. A különbség azonban az, hogy akik Istenben bíznak, azok tele vannak reménnyel. A hitünket olyan Istenbe vetjük, aki soha nem okoz nekünk csalódást (Zsidók 6:18). A reményünk egy olyan Istenben gyökerezik, aki a próbáinkban és a nehézségeinkben velünk együtt szenved (Ésaiás 63:9). Olyan Krisztusra épül, aki valaha emberi testben élt, aki megért bennünket, és megerősít minden megpróbáltatásunkban (Zsidók 4:15). Azonosul velünk a könnyeink között is. Azért jött, hogy egy szebb holnap reményét nyújtsa nekünk. Krisztuson keresztül miénk az örök élet ajándéka (János 3:16). Ő a mi reménységünk (1Timtheus 1:1). Hit által – ahogy megragadjuk az örök élet ajándékát, amelyet ingyen kínál nekünk – túllátunk ennek az életnek a problémáin; látjuk a soha véget nem érő barátságokat, és az örökkévaló boldogságot, amelyet olyan nagylelkűen kínál fel nekünk.

A remény két rendkívüli eseménye

Az egész Biblia két különleges eseményre koncentrál: Krisztus első és második eljövetelére. Ő eljött egyszer, hogy megváltson bennünket a bűn súlyától, kárhoztatásától és következményeitől. „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma 6:23). S újra el fog jönni, hogy megszabadítson a bűn jelenlététől. Egy nap Jézus visszatér dicsőségben, hogy hazavigyen bennünket. Így szólt: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (János 14:1–3)

Teljen meg hát a szívünk reménnyel a mai napon! Egy nap, nemsokára, Jézus eljön, és véget vet a bánatnak és a próbáknak. Az élet kihívásai és nehézségei véget érnek, és mi örökké Vele fogunk élni. Ígéretei biztosak ebben a bizonytalan világban. Miért is ne hajtanánk meg a fejünket most rögtön, és köszönnénk meg Neki csodálatos ígéreteit ezzel az egyszerű imádsággal?

Drága Jézus! Megnyitom előtted a szívemet. Kérlek, tölts meg bizonyossággal, hogy a Te ígéreteid igazak. Segíts, hogy személyesen is megragadhassam őket, és a Jézus Krisztusban való megváltás reményében élhessek, valamint abban a bizonyosságban, hogy velem vagy minden nap, hogy megerősíts és bátoríts. Hiszem, hogy segítséged által reménnyel teli szívvel élhetek, biztosan abban, hogy hamarosan eljössz, hogy hazavigyél és boldogan élhessek Veled örökké. Jézus nevében, Ámen!