facebook script

Ajándék

A telefonhívás – a hívás, amelyet mindenki várt és amelytől mindenki rettegett – hajnali két órakor érkezett. „Van egy szívünk Gergőnek” – mondta a hang. Mindenki ebben a hívásban reménykedett, mert a tizenkét éves Gergő már több napja a szívátültetést igénylők listáján szerepelt, és félő volt, hogy állapota igen hamar annyira leromlik, hogy már nem lehet megműteni. Ebben az esetben törölték volna a várólistáról, így elveszítette volna az utolsó esélyét. De aznap Gergő és családja már csak egy karnyújtásnyira volt egy felmérhetetlen ajándéktól – egy új szív, egy új élet ajándékától.

A Biblia szerint mi mindannyian sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint Gergő, mert több forog kockán, mint földi életünk. Mi örök halált érdemeltünk ki, mert „a bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23) és „mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.”  (Róma 3:23). Amikor megértjük az eredeti görög szót ez utóbbi versben, rádöbbenünk, milyen kétségbeejtő a helyzetünk. A magyar fordításban szereplő „szűkölködnek” szó az eredeti görögben folyamatos cselekvésre utal: mi folyamatosan nélkülözzük Isten dicsőségét. A bűn nem csak a múlt cselekedeteire vonatkozik, hanem létezésünk folytonos állapotára.

Amikor jól megy sorunk, akkor könnyen meggyőzzük magunkat, hogy ez nem így van. Mi igazából jó emberek vagyunk – igaz, nem tökéletesek, – de tulajdonképpen nem is rosszak. Azonban amikor szomszédunk olyan előléptetésben és fizetésemelésben részesül, amelyre mi vágyakoztunk, vagy új autót vásárol, gyakran ráébredünk, hogy irigységet táplálunk szívünkben. Egy bámulatba ejtő modellt vagy színésznőt látunk és azon tűnődünk, hogy… maradjunk annyiban, hogy a kívánság mindannyiunkban jelen lévő probléma. Lehet, hogy egy autó elénk vág az úton és olyan idegesek leszünk, hogy magunk is meglepődünk rajta. Minél többet vizsgáljuk őszintén életünket, annál inkább megértjük, hogy változásra van szükségünk.

Amint egy akkoriban fiatal ateista, oxfordi tanár leírta tapasztalatát: „Életemben először önvizsgálatot tartottam komoly, gyakorlati céllal. S amit találtam, elborzasztott: kívánságok állatkertje, ambíciók tébolya, félelmek melegágya, dédelgetett gyűlölködő érzések háreme. A nevem légió volt.” (C.S.Lewis: Az öröm vonzásában). Mindezek a bűnök romlott szívünkből erednek. „A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt” (Lukács 6:45). Valóban, bűnös szívünk rejti el előlünk valódi bűnösségünket, mert „csalárdabb a szív mindennél és gonosz az” (Jeremiás 17:9).

Így tehát Gergőhöz hasonlóan megtudjuk, hogy szívünk a probléma forrása. Nem leszünk jobban. Semmilyen diéta vagy kezelés nem segít, hibás szíveinket kell helyettesíteni, vagy meghalunk. Gergőnek feliratkozni és várni kellett. Semmilyen mennyiségű pénzen sem vásárolhatta meg azt, amire neki szüksége volt. Ha senki nem adott volna neki szívet, meghalt volna.

A mi helyzetünk is hasonló, de a Bibliának jó híre van számunkra ebben a kétségbeejtő helyzetben. Elmondja nekünk, hogy elérhető számunkra egy ilyen ajándék: „És adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet” (Ezékiel 36:26).

Sőt, mi több, nincs várólista; ez az új szív azonnal rendelkezésünkre áll, s amikor ez az átültetés megtörténik, nemcsak, hogy tovább élhetünk, hanem egy más minőségű élet élvezői leszünk.

Mindenki rettegett a hívástól, mivel az átültetés komoly kockázatokkal jár. Az egészséges szív beültetése előtt a régit el kell távolítani. Ha egyszer elkezdődik a műtét, nincs visszaút. A szülők mindezekkel a gondolatokkal küszködve keltek fel a hajnal előtti sötétségben, felkészítve magukat és Gergőt a kórházba vezető sorsdöntő útra. Odaérve látták, amint fiukat elviszik a hordágyon.

Nekünk is egyfajta halálon kell először keresztülmennünk. Amint Gergőnek is bele kellett egyeznie, hogy a sebészek eltávolítsák saját szívét az átültetés előtt, nekünk is le kell mondanunk természetes szívünkről. Be kell ismernünk, hogy többre van szükségünk, mint kisebb javítgatásokra itt-ott. Csakis egy radikális műtét segíthet. Ezen kívül semmi sem használ.

E rettentő kockázat volt az oka Gergő és szülei félelmének. Egy szív áll rendelkezésükre. S annak ellenére, hogy Gergő szülei örültek a lehetőségnek, hogy fiuk egy jobb életet élhet, egy  másik, sokkal komorabb tény árnyékolta be örömüket. Ráébredtek arra, hogy ugyanaz az esemény, amely számukra új reményt adott, szétzúzta egy másik család reményeit. Gergő  életesélye egy másik ember életébe került.

Lelki szívátültetésünk – amely üdvösségre ment meg a bűnből, egy jobb életre itt és most, s egy örök életre ezután – szintén Valakinek az életébe került. „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5:8). Figyeljük meg, hogy Krisztus nem akkor halt meg „amikor megérdemeltük”, „amikor tökéletesen engedelmeskedtünk a törvénynek”, vagy „amikor ráébredtünk szükségünkre”, hanem „amikor még bűnösök voltunk”.

Gergő szíve átültetés nélkül fokozatosan romlott volna. Kétségbeejtő szükséglete tette őt a  szívátültetésre alkalmassá. Ő is másvalakitől függött, aki megajándékozta őt egy egészséges szívvel. Nem volt egy megvásárolható szív sem, s ha lett volna, akkor sem tudta volna megengedni magának sem ő, sem a családja. Ez a helyzet újból alkalmazható a megváltásra: „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma 6:23).

Így felfedezzük azt, hogy ugyanaz a vers, amely figyelmeztet minket a halál kiérdemlésére,  értesít minket a helyreállítás ajándékáról is.

Ez a legnagyobb és legértékesebb ajándék, amely örökre szól. Nem kell feliratkoznunk egy listára, nem kell várakoznunk semmire. Rendelkezésünkre áll egyszerűen itt és most, csak kérnünk kell. Láttuk a szükséges lépéseket. Egyszerűen ismerjük el nélkülözéseinket, valljuk meg, hogy új szívre van szükségünk és kérjük Istent, hogy adja meg azt. Nincs hozzá varázsige, nem kellenek előre betanult szavak. Csak kérnünk kell!

Gergő örömmel ment át az átültetés folyamatán. Nemcsak új szívet kapott, hanem új életre is lelt. De meg kellett tanulnia, hogyan élje új életét. Amikor mi is új szívet kapunk, meg kell tanulnunk, hogyan éljünk vele. Isten gondoskodott gyülekezetről, azaz közösségről azok számára, akik új szívet kaptak – ez segít új életet élni. Segítséget találhatsz az új szív keresésében és egy gyülekezet megtalálásában, ha belépsz a következő honlapra: www.glowonline.hu. Használd örömmel az ajándékot!