facebook script

Ako vznikla služba GLOW

GLOW (Giving Light to Our World – Šíriť svetlo svetu) je služba, ktorej cieľom je aktivizovať veriacich po celom svete, aby šírili evanjelium pomocou malých letákov s témami ako záchrana, zdravie, modlitba, proroctvá a vierohodnosť Biblie.

Táto aktivita sa začala v roku 2007, keď si niekoľko mladých ľudí položilo otázku: Čo tak vytvoriť jednoduchý spôsob, ako by mohol každý veriaci šíriť posolstvo o nádeji a budúcnosti s Ježišom všade, kam by šiel?

Boh vnukol podobnú myšlienku veriacim kresťanom v Kalifornii. Keď sa obe skupiny spojili, pochopili Boží akčný plán: Každý veriaci môže šíriť posolstvo evanjelia prostredníctvom malého leták. Víziu propagovanú týmto tímom mladých ľudí si osvojili tisícky veriacich po celej Amerike.

O dva roky neskôr sa vízia GLOW dostala k veriacim v Dánsku. Chceli, aby tieto letáčiky boli dostupné aj v Európe. Prišli preto s nápadom, že ich budú zadarmo tlačiť na papier, ktorý zostáva pri tlačení inej literatúry alebo tlače. Boh sa postaral aj o prekladateľov, ktorí ich preložili do niekoľkých jazykov tiež zadarmo.

GLOW sa tak stal medzinárodnou aktivitou. Duch Svätý bdie nad tým, aby sa táto aktivita šírila do nových jazykov a nových krajín.

Nie je to nijaký nový nápad. V polovici 18. storočia sa informácie odovzdávali osobne prostredníctvom novín a kníh. Mnohí veriaci vtedy považovali za svoje poslanie povedať všetkým o Ježišovom skorom príchode a jeho naliehavom posolstve v Písme. Nadšene a odhodlane kázali, písali a publikovali malé letáky, časopisy i knihy.

Proces odovzdávania informácií je dnes globálne prepojený a každému dostupný. Napriek tomu môže byť jeden malý vreckový leták, ktorý niekomu osobne odovzdáte, silným posolstvom. Najmä dnes, v bezkontaktnej dobe, keď sú ľudia izolovaní technológiou, je osobné odovzdanie letáka inému človeku oveľa potrebnejšie než kedykoľvek predtým.

Túto stránku ste navštívili, pretože vás služba GLOW oslovila. Pri prezeraní tohto webu zvážte, či sa aj vy nepripojíte k tomuto hnutiu. Prečítajte si niektoré z našich online letákov, ponúknite ich iným alebo partnerom z GLOW, aby ste finančne podporili šírenie evanjelia na miestach, kde sú potrebné finančné prostriedky na tlač tejto vzácnej literatúry. Spoločne sa môžeme pripraviť na návrat nášho Pána.

IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
VS: 837
Poznámka: GLOW letáky