facebook script

Přečtěte si více o naději uprostřed krize.

Když mnozí panikaří … .vy můžete prožívat klid

Čtěte naše

GLOW letáčky!

Glow letáčky si múžete zakoupit na

www.adventorion.cz/glowonline

Chtěl bys

studovat

Bibli?

Víc...

Inspirace

Zamyšlení na každý den

“Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.”  Přísloví 3,5

zamyšlení…

 

nebo

Začnete den s Božím slovem na www.dobrejitro.cz

 

Jitřenka 2021

Máte otázky?

Napište nám

10 + 13 =